Tražilica


Rimljanima 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Rimljanima 10,1Braćo! želja je mojega srca i molitva k Bogu za spasenije Izrailja.
Rimljanima 10,2Jer im svjedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu.
Rimljanima 10,3Jer ne poznajući pravde Božije i gledajući da svoju pravdu utvrde ne pokoravaju se pravdi Božijoj.
Rimljanima 10,4Jer je Hristos svršetak zakona: koji ga god vjeruje opravdan je.
Rimljanima 10,5Jer Mojsije piše za pravdu koja je od zakona: koji čovjek tako čini življeće u tom.
Rimljanima 10,6A pravda koja je od vjere ovako govori: da ne rečeš u srcu svojemu: ko će izići na nebo? to jest da svede Hrista;
Rimljanima 10,7Ili: ko će sići u bezdan? to jest da izvede Hrista iz mrtvijeh.
Rimljanima 10,8Ali šta govori pismo? Blizu ti je riječ u ustima tvojima i u srcu tvojemu, to jest riječ vjere koju propovjedamo.
Rimljanima 10,9Jer ako priznaješ ustima svojima da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvijeh, bićeš spasen.
Rimljanima 10,10Jer se srcem vjeruje za pravdu a ustima se priznaje za spasenije.
Rimljanima 10,11Jer pismo govori: koji ga god vjeruje neće se postidjeti.
Rimljanima 10,12Jer nema razlike među Jevrejinom i Grkom: jer je on Bog sviju, i bogat za sve koji ga prizivlju.
Rimljanima 10,13Jer koji god prizove ime Gospodnje spašće se.
Rimljanima 10,14Kako će dakle prizvati koga ne vjerovaše? A kako će vjerovati koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika?
Rimljanima 10,15A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što stoji napisano: kako su krasne noge onijeh koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro!
Rimljanima 10,16Ali svi ne poslušaše jevanđelja: jer Isaija govori: Gospode! ko vjerova našemu propovijedanju?
Rimljanima 10,17Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom.
Rimljanima 10,18Nego velim: zar ne čuše? Još otide po svoj zemlji glas njihov, i po krajevima vasionoga svijeta riječi njihove.
Rimljanima 10,19Nego velim: zar ne razumje Izrailj? Prvi Mojsije govori: ja ću razdražiti, ne svojijem narodom, nerazumnijem narodom rasrdiću vas.
Rimljanima 10,20A Isaija govori slobodno: nađoše me koji me ne traže; i javih se onima koji za me ne pitaju.
Rimljanima 10,21A k Izrailju govori: vas dan pružah ruke svoje k narodu koji ne da da mu se kaže i odgovara nasuprot.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje