Tražilica


1. Ljetopisa 26. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 26,1Redovi vratara bili su: od sinova Korahovih bio je Mešelemja, sin Korahov, između sinova Asafovih.
1. Ljetopisa 26,2Sinovi Mešelemjini bili su Zaharija, prvorođenac, Jediael drugi, Zebadija treći, Jatniel četvrti,
1. Ljetopisa 26,3Elam peti, Johanan šesti, Elijehonaj sedmi.
1. Ljetopisa 26,4Sinovi Obed-Edomovi bili su Šemaja, prvorođenac, Jozabad drugi, Joah treći, Sakar četvrti, Netanel peti,
1. Ljetopisa 26,5Amiel šesti, Isakar sedmi, Peuletaj osmi. Tako ga je bio blagoslovio Bog.
1. Ljetopisa 26,6I njegovu sinu Šemaji bili su se rodili sinovi, koji postaše obiteljski poglavari; jer su bili valjani ljudi.
1. Ljetopisa 26,7Sinovi Šemajini bili su Otni, Rafael, Obed, Elzabad i braća njegova, valjani ljudi, Elihu i Semakija.
1. Ljetopisa 26,8Ovi svi bili su potomci Obed-Edomovi, oni i njihovi sinovi i braća, valjani ljudi, sposobni za službu, šezdeset i dva od Obed-Edoma.
1. Ljetopisa 26,9I Mešelemja imao je sinova i braće, valjani ljudi, skupa osamnaest.
1. Ljetopisa 26,10Sinovi Hosini koji su pripadali potomcima Merarijevim, bili su Šimri, poglavar - premda nije bio prvorođenac, bio ga je otac njegov postavio za poglavara -
1. Ljetopisa 26,11Hilkija drugi, Tebalija treći, Zaharija četvrti. Svih sinova i braće Hosine bilo je trinaest.
1. Ljetopisa 26,12Ovim redovima vratara, i to obiteljskim poglavarima, dopadoše isto tako kao njihovim suplemenicima službeni poslovi u službi hrama Gospodnjega.
1. Ljetopisa 26,13Kad po obiteljima, za mlađe kao i za starije, baciše ždrijeb za pojedina vrata,
1. Ljetopisa 26,14Pade ždrijeb za istočnu stranu na Šelemju. I za njegova sina Zahariju, mudroga savjetnika, baciše ždrijeb, i njegov ždrijeb pade na sjevernu stranu,
1. Ljetopisa 26,15Za Obed-Edoma na južnu stranu i za sinove njegove na riznicu;
1. Ljetopisa 26,16Za Šupima i Hosu na zapadnu stranu kod vrata Šaleket na cesti, što se penje gore, jedna straža uz drugu.
1. Ljetopisa 26,17Na istočnoj strani bilo je šest Levita, na sjevernoj strani svaki dan četiri, na južnoj strani svaki dan četiri, kod riznice po dva,
1. Ljetopisa 26,18Kod prigrade na zapadnoj strani četiri za cestu i dvije za prigradu.
1. Ljetopisa 26,19To su bili redovi vratara među potomcima sinova Korahovih i Merarijevih.
1. Ljetopisa 26,20Njihovi suplemenici, Leviti, imali su nadzor nad blagom hrama Božjega i nad blagom od svetih darova.
1. Ljetopisa 26,21Potomci Ladanovi, to jest potomci sinova Geršonovih, koji vuku lozu od Ladana, obiteljski poglavari Ladana, sina Geršonova Jehieli,
1. Ljetopisa 26,22Potomci Jehielovi, Zetam i njegov brat Joel, imali su odgovornost nad blagom u hramu Gospodnjem.
1. Ljetopisa 26,23što Be tiče sinova Amramovih, Izharovih, Hebronovih i Uzielovih,
1. Ljetopisa 26,24To je bio Šubael, potomak Geršoma, sina Mojsijeva, vrhovni nadzornik nad blagom.
1. Ljetopisa 26,25Što se tiče njegovih suplemenika od Eliezera, to je bio njegov sin Rehabja, a njegov sin Izaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zikri, a njegov sin Šelomit.
1. Ljetopisa 26,26Ovaj Šelomit i braća njegova vodili su nadzor nad svim blagom od svetih darova, što su ih bili po svetili kralj David i obiteljski poglavari i tisućnici i stotnici i vojskovođe.
1. Ljetopisa 26,27Oni su ih bili posvetili od ratnoga plijena, da se opravi hram Gospodnji.
1. Ljetopisa 26,28I sve, što su bili posvetili vidjelac Samuel i Saul, sin Kišov, i Abner, sin Nerov, i Joab, sin Serujin, i sve drugo posvećeno stajalo je pod nadzorom Šelomita i braće njegove.
1. Ljetopisa 26,29Od sinova Izharovih bili su Konanija i sinovi njegovi namješteni kao upravitelji i suci za vanjske poslove u Izraelu.
1. Ljetopisa 26,30Od sinova; Hebronovih Hašabja i njegovi suplemenici, valjani ljudi, tisuća i sedam stotina na broj, bili su postavljeni nad upravom Izraela zapadno od Jordana za sve poslove Gospodnje i za službu kraljevu.
1. Ljetopisa 26,31Sinovima Hebronovim pripadao je Jerija, poglavar porodicama i obiteljima sinova Hebronovih U četrdesetoj godini vladanja Davidova potražiše ih, i nađe se među njima u Jazeru u Gileadu valjanih ljudi.
1. Ljetopisa 26,32Braću njegovu, valjane ljude, dvije tisuće i sedam stotina obiteljskih poglavara, postavi kralj David nad sinovima Rubenovim, Gadovim i polovinom plemena Manasehova za sve poslove Božje i kraljeve.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje