Tražilica


Psalam 39. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 39,1Rekoh: "Čuvat ću putove svoje od grijeha jezika; zauzdavat ću usta svoja, dok je još blizu zlikovac!"
Psalam 39,2I tako postadoh nijem, posve tih; šutio sam bez utjehe; ali je u meni rovala bol.
Psalam 39,3Goruće mi postade srce u grudima; kad bih mislio na to, razgorio bi se oganj; tada sam morao govoriti jezikom svojim:
Psalam 39,4Daj mi, Gospode, misliti na svrhu moju i mjeru dana mojih, kako li je malena, da mogu upoznati kako sam vrlo prolazan!
Psalam 39,5Eto, s pedlja izmjerio si život moj; vrijeme je moje pred tobom kao ništa; samo je dah čovjek, makar kako stoji čvrsto.
Psalam 39,6Kao sjena prolazi čovjek, ni za što je muka njegova; skuplja, a ipak ne zna, kojemu će dopasti.
Psalam 39,7A sada, Svemogući, što da čekam? Samo si ti ufanje moje!
Psalam 39,8Od svih grijeha mojih izbavi me; ne daj me na podsmijeh bezumnima!
Psalam 39,9Sad sam tiho; ne otvaram usta svojih, jer si ti to učinio.
Psalam 39,10Odvrati od mene bič svoj, inače moram podleći sili ruke tvoje!
Psalam 39,11Ti karaš čovjeka kaznama za zlodjela; ti pustiš da prođe život njegov kao moljčev; ah, samo je dah svaki čovjek!
Psalam 39,12Čuj, Gospode, molitvu moju, čuj vapaj moj, ne zatvaraj se suzama mojim, jer sam ja stranac u tebe, kao svi oci moji putnik.
Psalam 39,13Prestani me karat, da odahnem, prije nego otidem i više me ne bude!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje