Tražilica


Izaija 44. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 44,1Ali sada čuj, Jakove, slugo moj, i ti, Izraele, kojega sam izabrao!
Izaija 44,2Ovako veli Gospod, stvoritelj tvoj, tvorac tvoj, pomoćnik tvoj od krila materina: Ne boj se, Jakove, slugo moj, Ješurune, kojega sam izabrao!
Izaija 44,3Jer kao što izlijevam vodu na popucano tlo i potočiće na suhu zemlju, tako izlijevam na potomke tvoje Duha svojega, na potomke tvoje blagoslov svoj.
Izaija 44,4Neka izrastu kao lava kraj potoka, kao pašnjaci pokraj voda.
Izaija 44,5Jedan će reći: 'Svojina sam Gospodnja', i pozivat će se na ime Jakovljevo. Drugi će pisati kao svoj spomenznak: 'Gospodnji!' i sebi će nadjenuti časno ime, Izrael."
Izaija 44,6Ovako veli Gospod, kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Gospod nad vojskama: "Ja sam prvi i ja posljednji, osim mene nema boga.
Izaija 44,7Ili tko je meni jednak? Neka samo izađe! Neka objavi i predloži mi, što se je dogodilo, otkako sam ja u davno doba stvorio čovječanstvo! I buduće, što će još doći, neka nam se objavi!
Izaija 44,8Ne bojte se i ne plašite se! Nijesam li ja to davno rekao i objavio, vi ste mi svjedoci: ima li bog osim mene? Ne, nema drugoga boga. Ne znam nijednoga.
Izaija 44,9Tvorci idola svi su ništa, ljubimci njihovi nijesu ni za što. Svjedoci njihovi ne vide ništa i ne znaju ništa, da budu posramljeni.
Izaija 44,10Tko gradi idola, taj samo lije lik, što nije ni za što.
Izaija 44,11Gle, štovatelji njegovi svi će se posramiti, jer su tvorci samo ljudi. Neka izađu svi koliki, bit će ih strah i posramit će se svi.
Izaija 44,12Kovač je izradio to alatom. Na živom ugljevlju kuje čekićem i dotjeruje snažnom mišicom, pritom ogladni i iznemogne, ne popije li vode, iznemogne.
Izaija 44,13Drvodjelja rasteže vrpcu, zabilježi crvenilom, teše i zaokružuje, načinja iz toga lik čovječji, lijep lik čovjeka, da stoji u kući.
Izaija 44,14Drugi je otišao da nasiječe sebi cedara, ili je uzeo čempresu i hrast, što ih je sebi odgojio usred šumskoga drveća, i omoriku, koju je zasadio, pa je narasla od dažda,
Izaija 44,15I služi čovjeku za oganj on od toga uzme, da se ogrije. Upali to, da ispeče kruh. Ali od toga i boga napravi i klanja mu se. Gradi od toga lik idola, pred kojim pada na koljena.
Izaija 44,16Polovinu od toga spaljuje dakle u ognju, i s drugom polovinom peče meso, onda jede pečenje i najede se i pritom se ugrije i veli: 'Oh, meni je vruće, osjećam oganj.'
Izaija 44,17Ostatkom od toga gradi boga, idolski lik svoj, pred kojim pada na koljena, pregiba se, pred kojim se moli: 'Pomozi mi, jer si ti bog moj!'
Izaija 44,18Oni to vide i ne razumiju; jer su im oči zaslijepljene, tako da ne vide, i srca njihova, tako da to ne shvaćaju.
Izaija 44,19I nitko ne promišlja, i nitko nema toliko znanja i razuma, da rekne sebi: 'jednu sam polovinu spalio u ognju, ispekao sam kruh na uglju njegovu, i meso san ispekao na njemu i pojeo sam ga - od ostatka da sad načinih lik gadan i da pred jednim komadom drveta padnem na koljena?'
Izaija 44,20Tko pristaje uz ništetno, toga je zavelo ludo srce. On ne izbavlja nikada života svojega i ne govori sebi: 'Nje li varka, što mi je u desnici?'
Izaija 44,21Promisli to, Jakove i Izraele, jer si moj sluga. Ja san te sazdao; ti si moj sluga. Izraele, neću te zaboraviti.
Izaija 44,22Razasut ću kao oblake opačine tvoje, grijehe tvoje kao lake oblake. Zato se povrati k meni, jer te hoću otkupiti."
Izaija 44,23Kličite, nebesa, jer to Gospod čini. Podvikujte, dubine zemaljske! Udarite u klicanje, gore, šume i sva drveta u njima, jer će Gospod otkupiti Jakova i proslaviti se na Izraelu.
Izaija 44,24Ovako veli Gospod, otkupitelj tvoj, tvorac tvoj od krila materina: "Ja sam Gospod, stvoritelj svega, koji sam razapeo nebo, sam raspostro zemlju, - tko mi je pomogao? -
Izaija 44,25Koji uništavam znake varalicama i vrače obezumljujem, koji odbacujem mudrace, znanje njihovo pokazujem kao ludost,
Izaija 44,26Koji obistinjujem riječ sluga svojih i izvršujem osnovu glasnika svojih, koji govorim o Jerusalemu: 'Neka se naseli!' i o gradovima Judinim: 'Neka se sazidaju, podižem opet ruševine njegove!'
Izaija 44,27Koji govorim dubini. 'Presuši se!' i 'Isušit ću vode tvoje'.
Izaija 44,28Koji govorim o Kiru: 'On je pastir moj' - Izvršit će svu volju moju i reknut će o Jerusalemu: 'Neka se sazida opet!' i o hramu: 'Neka se osnuje nanovo!'"
Izaija 44,1 Sad čuj, Jakove, slugo moj, Izraele, kog sam izabrao.
Izaija 44,2Ovako kaže Jahve, koji te stvorio, koji te od utrobe sazdao i pomaže ti: "Ne boj se, Jakove, slugo moja, Ješurune, kog sam izabrao.
Izaija 44,3Jer na žednu ću zemlju vodu izliti i po tlu sušnome potoke. Izlit ću duh svoj na tvoje potomstvo i blagoslov na tvoja pokoljenja.
Izaija 44,4Rast će kao trava pokraj izvora, kao vrbe uz vode tekućice.
Izaija 44,5Jedan će reći: `Ja sam Jahvin`, drugi će se zvati imenom Jakovljevim. Treći će sebi na ruci napisati: `Jahvin` i nazvat će se imenom Izraelovim.
Izaija 44,6Ovako govori kralj Izraelov i otkupitelj njegov, Jahve nad Vojskama: "Ja sam prvi i ja sam posljednji: osim mene Boga nema.
Izaija 44,7Tko je kao ja? Nek` ustane i govori, nek` navijesti i nek` mi razloži! Tko je od vječnosti otkrio što se zbilo? Nek` nam navijesti što će još doći!
Izaija 44,8Ne plašite se, ne bojte se: nisam li vam to odavna navijestio i otkrio? Vi ste mi svjedoci: ima li Boga osim mene? Ima li Stijene? Ja ne znam!
Izaija 44,9Tko god pravi kipove, ništavan je, i dragocjenosti njegove ne koriste ničemu. Svjedoci njihovi ništa ne vide i ništa ne znaju, da im budu na sramotu.
Izaija 44,10Tko pravi boga i lijeva kip da od toga korist ne očekuje?
Izaija 44,11Gle, svi će štovatelji likova biti osramoćeni, izrađivači njihovi više od bilo koga. Nek` se saberu svi i pojave: prepast će se i postidjeti odjednom.
Izaija 44,12Kovač ga izrađuje na živu ugljevlju, čekićem ga oblikuje, snažnom ga rukom obrađuje. Gladan je i iznemogao; ne pije vode, iscrpljuje se.
Izaija 44,13Drvodjelja uzima mjeru, pisaljkom lik ocrta, ostruže ga dlijetom, šestarom ga zaokruži i izdjelja ga po uzoru na lik ljudski, kao lijepo ljudsko obličje, da stoji u hramu.
Izaija 44,14Bijaše sebi nasjekao cedre, uzeo čempres ili hrast koje je za se njegovao među šumskim drvećem; ili je posadio bor koji raste od kiše.
Izaija 44,15Čovjeku su dobra za vatru; uzima ih da se ogrije; pali ih da ispeče kruh. Ali od njih djelja i boga pred kojim pada ničice, pravi kip i klanja mu se.
Izaija 44,16Polovinom od toga naloži, dakle, oganj, peče meso na žeravi, jede pečenku i siti se: grije se i govori: "Ah, grijem se i uživam uz vatru.
Izaija 44,17Ali od onoga što preostane pravi sebi boga, svog kumira, pada pred njim ničice i klanja mu se i moli: "Spasi me, jer si ti moj bog.
Izaija 44,18Ne znaju oni i ne razumiju: zaslijepljene su im oči pa ne vide, i srce pa ne shvaćaju.
Izaija 44,19Takav ne razmišlja, nema u njega znanja ni razbora da sebi kaže: "Polovinom od ovoga naložio sam oganj, na žeravici ispekao kruh, ispržio meso koje sam pojeo, pa zar ću od ostatka načiniti gnusobu? Zar ću se komadu drveta klanjati?
Izaija 44,20On voli pepeo, zavodi ga prevareno srce. Neće spasti svog života i nikad neće reći: "Nije li varka ovo u mojoj desnici?
Izaija 44,21Sjeti se toga, Jakove, i ti, Izraele, jer si sluga moj! Ja sam te stvorio i sluga si mi, Izraele, neću te zaboraviti!
Izaija 44,22Kao maglu rastjerao sam tvoje opačine i grijehe tvoje poput oblaka. Meni se obrati jer ja sam te otkupio.
Izaija 44,23Kličite, nebesa, jer je Jahve učinio! Orite se, dubine zemljine! Odjekujte radošću, planine, i vi, šume, sa svim svojim drvećem! Jer Jahve je otkupio Jakova, proslavio se u Izraelu!
Izaija 44,24Ovako govori Jahve, otkupitelj tvoj i tvorac tvoj od utrobe: "Ja sam Jahve koji sam sve stvorio, koji sam nebesa sam razapeo i učvrstio zemlju bez pomoći ičije.
Izaija 44,25Ja osujećujem znamenja vrača, i čarobnjake u luđake promećem; silim mudrace da ustuknu i mudrost im obraćam u bezumlje,
Izaija 44,26ali potvrđujem riječ sluge svojega, ispunjam naum svojih glasnika. Ja govorim Jeruzalemu: `Naseli se!` I gradovima judejskim: `Sagradite se!` Iz razvalina ja ih podižem.
Izaija 44,27Ja govorim moru: `Presahni! Presušujem ti rijeke.`
Izaija 44,28Ja govorim Kiru: `Pastiru moj!` I on će sve želje moje ispuniti govoreći Jeruzalemu: `Sagradi se!` i Hramu: `Utemelji se!`
Izaija 44,1Ali sada, slušaj, Jakove, slugo moj, Izraele, kojeg sam izabrao:
Izaija 44,2Ovako govori GOSPOD, koji te načinio, koji te odgajao od krila materinog i koji ti pomaže: Ne boj se, slugo moj Jakove, Preodgovjeni, onaj kojeg sam ja izabrao,
Izaija 44,3jer ja ću razliti vode nad ožednjelima, slijevanje ponad sasušenih, ja ću prosuti svoj Duh na tvoje potomstvo, svoj blagoslov na tvoje izdanke;
Izaija 44,4oni će porasti kao u sred travnjaka, kao vrbe na rubu voda.
Izaija 44,5Jedan će reći: ” Ja pripadam GOSPODU”, drugi će se zvati imenom Jakovljevim, jedan drugi na svojoj će zapisati ruci: ” Ja sam GOSPODOV“ i potvrdit će se ime Izraelovo.
Izaija 44,6Ovako govori GOSPOD, Kralj Izraela, onaj kojeg je otkupio GOSPOD, svemogući . Ja sam prvi, ja sam posljednji, osim mene, nema boga.
Izaija 44,7Tko je kao ja? Nek uzme riječ, nek oglasi ono što jest i otkrije mi to, otkad sam ja uspostavio mnoštvo koje uzilazi u noć vremena; nek kaže stvari koje će stići, i one koje će doći, nek nam ih najavi!
Izaija 44,8Ne drhtite, ne bojte se! Nisam li ti ja dao saznati i najavljivao ti ih od prije dugo vremena? Niste li mi vi svjedoci? Ima li boga osim mene? Sigurno, ne postoji nikakava Stijena, koju ja ne bih poznavao!
Izaija 44,9Oni koji prave idole samo su ništice, kipići koje oni pomno izrađuju nisu od nikakve koristi, njihovi svjedoci, oni ne vide ništa, i, za njihov stid, oni nemaju pojma o ničemu!
Izaija 44,10Tko je ikad načinio jednog boga, izlio jednog idola za ne postojanje koristi?
Izaija 44,11Evo kako se svi ti posvećenici u tajne nađu posramljeni, zanatlije su samo ljudi! Nek se prikupe svi, nek se predstave: oni će drhtati i bit će postiđeni svi skupa.
Izaija 44,12Zanatlija u željezu oštri jedno dlijeto, stavlja ga u žeravice, oblikuje čekićem, radom jedne snažne ruke. Ali, ostane li gladan? Nema više snage! Ne pije li vode? Evo ga kako onemoća!
Izaija 44,13Zanatlija u drvetu zateže konop, ocrtava djelo kredom, izvodi ga dlijetom, da nariše ga šestilom, daje mu oblik čovjekov, krasotu jednog ljudskog bića, da ga nastani u templu,
Izaija 44,14da se izdjelja iz cedrovine u njegovu čast. Uzme lužnjaka i hrastovine, za sebe ih hoće tvrde, između drveta šumskih, zasadi jedan bor, ali kiša je ta koja mu daje porasti.
Izaija 44,15Za čovjeka je drvo za loženje: on uzme i ogrije se, on ga zapali i ispeče kruh. S tim on također načini jednog boga i klanja se, načini od njeg jednog idola i povije se pred njim.
Izaija 44,16Pola tog on spali u vatri i stavi odozgo meso koje će pojesti: on prži svoju pečenku; on se ogrije i kaže: ” Ah, ah, ugrijao sam se, vidim rumenilo!“
Izaija 44,17S ostatkom, on načini jednog boga, svog idola, nakloni se i pokloni pred njim, uputi mu molitvu, govoreći: ”Oslobodi me, jer moj bog, to si ti!“
Izaija 44,18Oni ne razumiju, ne uočavaju, jer njihove su oči zamazane, tako da ništa ne vide, njihova su srca to isto, da ne mogu ništa razumjeti!
Izaija 44,19Ništa u njegovom srcu se ne okreće k spoznavanju i razumijevanju, da bi rekli: Ja sam ga pola spalio u vatri, ja sam također ispekao kruh na žeravju, ja sam ispekao meso i ja ga jedem, a od preteklog ja ću načiniti jednu gnusnost, ja ću se klanjati pred komadom drveta! “
Izaija 44,20On se privrgnu pepelu, njegovo ga prijevarno srce zavede: on se neće vidjeti oslobođenim! “ Isto tako neće on reći: ” Nije li to prijevara, to što ja imam u rukama? “
Izaija 44,21Jakove, sjeti se ovoga, Izraele: ti si moj sluga, ja sam te načinio kao slugu za sebe; ti, Izraele, ti me nećeš razočarati :
Izaija 44,22ja sam izbrisao kao jedan oblak pobune tvoje, kao jedan oblak, tvoje grijehove; vrati mi se, jer ja sam te otkupio.
Izaija 44,23Nebesa, kličite, jer GOSPOD je učinio, zazvonite, dubine zemaljske, planine, rasprsnite se od klicanja, u isto vrijeme kad i šuma i sva njena drveta, jer GOSPOD je otkupio Jakova i u Izraelu ipokazao raskoš!
Izaija 44,24Ovako govori GOSPOD koji te otkupio, koji te odgajao od krila materinskog: To sam ja, GOSPOD, koji čini sve; ja sam razapeo nebesa, ja posve sam, ja sam prostro zemlju, tko mi je to pomagao?
Izaija 44,25Ja sam zatro znakove vračeva, vračevi, ja ću ih rastepsti, oborit ću nauznak mudrace i njihovu znanost, izludit ću ih.
Izaija 44,26Ja dajem punu važnost riječi svojeg sluge, učinit ću da uspije naum mojih glasonoša: ja kažem za Jeruzalem: ” Nek bude nastanjen“, za Judine gradove: ” Nek se nanovo izgrade“, ono što je uništeno, ja ću staviti na vrijednost.
Izaija 44,27Ja kažem pučini: ” Budi pusta, tvoje tijekove, ja ću ih sasušiti! “
Izaija 44,28Ja kažem o Kiru: ”To je moj : *pastir“; sve što mi godi, on će učiniti da to uspije, govoreći za Jeruzalem: ” Nek bude nanovo izgrađen “, a za Templ: ”Budi nanovo utemeljen!“
Isaija 44,1Ali sada čuj, Jakove, slugo moj, i Izrailju, kojega izabrah.
Isaija 44,2Ovako veli Gospod, koji te je stvorio i sazdao od utrobe materine, i koji ti pomaže: ne boj se, slugo moj Jakove, i mili, kojega izabrah.
Isaija 44,3Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, izliću duh svoj na sjeme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje.
Isaija 44,4I procvjetaće kao u travi, kao vrbe pokraj potoka.
Isaija 44,5Ovaj će reći: ja sam Gospodnji, a onaj će se zvati po imenu Jakovljevu, a drugi će se pisati svojom rukom Gospodnji, i prezivaće se imenom Izrailjevim.
Isaija 44,6Ovako govori Gospod car Izrailjev i izbavitelj njegov, Gospod nad vojskama: ja sam prvi i ja sam pošljednji, i osim mene nema Boga.
Isaija 44,7I ko kao ja oglašuje i objavljuje ovo, ili mi uređuje otkako naselih stari narod? Neka im javi što će biti i što će doći.
Isaija 44,8Ne boj te se i ne plašite se; nijesam li ti davno kazao i objavio? vi ste mi svjedoci; ima li Bog osim mene? Da, nema stijene, ne znam ni jedne.
Isaija 44,9Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Isaija 44,10Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Isaija 44,11Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Isaija 44,12Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane.
Isaija 44,13Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući.
Isaija 44,14Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
Isaija 44,15I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Isaija 44,16Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
Isaija 44,17A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Isaija 44,18Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Isaija 44,19Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Isaija 44,20Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici?
Isaija 44,21Pamti to, Jakove i Izrailju, jer si moj sluga; ja sam te sazdao, sluga si moj, Izrailju, neću te zaboraviti.
Isaija 44,22Rasuću kao oblak prijestupe tvoje, i grijehe tvoje kao maglu; vrati se k meni, jer sam te izbavio.
Isaija 44,23Pjevajte, nebesa, jer Gospod učini, podvikujte, nizine zemaljske, popijevajte, gore, šume i sva drva u njima, jer izbavi Gospod Jakova i proslavi se u Izrailju.
Isaija 44,24Ovako govori Gospod, izbavitelj tvoj, koji te je sazdao od utrobe materine: ja Gospod načinih sve: razapeh nebo sam, rasprostrijeh zemlju sam sobom;
Isaija 44,25Uništujem znake lažljivcima, i vrače obezumljujem, vraćam natrag mudrace, i pretvaram mudrost njihovu u ludost;
Isaija 44,26Potvrđujem riječ sluge svojega, i navršujem savjet glasnika svojih; govorim Jerusalimu: naselićeš se; i gradovima Judinijem: sazidaćete se; i pustoline njihove podignuću;
Isaija 44,27Govorim dubini: presahni i isušiću rijeke tvoje;
Isaija 44,28Govorim Kiru: pastir si moj; i izvršiće svu volju moju, i kazaće Jerusalimu: sazidaćeš se; i crkvi: osnovaćeš se.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje