Tražilica


Izaija 46. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 46,1Bel pada na koljena, spusti se Nebo. Likovi se njihovi meću na tovarnu marvu, koje ste inače nosili, tovare se sada kao teret na umorne životinje.
Izaija 46,2Oni se spuštaju, padaju svi na koljena, ne mogu spasiti tereta putuju sami u ropstvo.
Izaija 46,3Poslušajte me, vi od kuće Jakovljeve, vi svi koliki, što ste ostali od kuće Izraelove! Nosim vas od krila materina, držim vas od rođenja:
Izaija 46,4Do u starost vašu ja sam isti, nosit ću vas do sijeda vijeka. Tako sam činio, i dalje vas nosim, nosit ću vas i spasiti.
Izaija 46,5S kim ćete me izjednačiti i prispodobiti i koga ćete staviti uza me, da bi bio kao ja?
Izaija 46,6Prosipaju zlato iz kese, mjere srebro na mjerila. Pogađaju zlatara, da iz toga načini boga, kojega štuju, pred kojim padaju na koljena.
Izaija 46,7Dižu ga na pleća, nose ga, spuštaju ga dolje, stoji tiho na svojemu mjestu, ne miče se s mjesta svojega. Zazovu li ga: ne odgovara, nikoga ne izbavlja iz nevolje njegove.
Izaija 46,8Mislite na to i budite jaki, primite to k srcu, otpadnici!
Izaija 46,9Mislite na prijašnje od starine, da sam ja jedino Bog, i nitko drugi, pravi Bog, kojemu nije ništa jednako,
Izaija 46,10Koji je od početka javljao svršetak, od davne davnine, što se još nije dogodilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, sve, što mi je drago, ispunjam.
Izaija 46,11Pozvao sam s istoka pticu grabljivicu, iz daleke zemlje čovjeka svoje odluke. Kako rekoh, tako dovodim, kako naumih, tako učinim.
Izaija 46,12Poslušajte me, koji ste okorjela srca, koji ste daleko od spasenja!
Izaija 46,13Približio sam spasenje svoje, ono nije više daleko, neće zakasniti spasenje moje. Sionu donosim pomoć, Izraelu sjaj svoj."
Izaija 46,1 Pade Bel! Sruši se Nebo! Prte svoje kipove na životinje i stoku, nose ih kao breme, teret što zamara.
Izaija 46,2Padaju, ruše se svi zajedno, ne mogu spasiti one što ih nose, nego i sami u ropstvo odlaze.
Izaija 46,3"Slušajte me, kućo Jakovljeva, i svi koji ostadoste od kuće Izraelove! Ja sam vas ponio tek što se rodiste, i nosio vas od krila materina.
Izaija 46,4Do starosti vaše ja ću ostat` isti, do vaših sjedina podupirat ću vas. To sam činio; nosit ću vas i dalje, pomagati vas, izbavljati.
Izaija 46,5S kime biste me usporedili i izjednačili, s kime prispodobili: komu da sam sličan?
Izaija 46,6Vade zlato iz kese i tezuljom mjere srebro, pa naimlju zlatara da od njeg boga načini te pred njim padaju ničice i klanjaju se.
Izaija 46,7Dižu ga na rame i nose ga, onda ga stavljaju na njegovo mjesto; on stoji i ne miče se s njega. Prizivaju li ga, on ne odgovara i nikog ne spasava od nevolje njegove.
Izaija 46,8Sjetite se toga i budite ljudi, uzmite to k srcu, otpadnici,
Izaija 46,9sjetite se prošlosti pradavne: ja sam Bog i nema drugoga; Bog, nitko mi sličan nije!
Izaija 46,10Onaj sam koji od početka svršetak otkriva i unaprijed javlja što još se nije zbilo! Ja kažem: Odluka će se moja ispuniti, izvršit ću sve što mi je po volji.
Izaija 46,11S istoka zovem grabljivicu, iz daleke zemlje zovem čovjeka svog nauma. Rekao sam - ispunit ću, naumio sam - izvršit ću.
Izaija 46,12Slušajte me, vi koji gubite srčanost i koji ste daleko od pobjede.
Izaija 46,13Primičem svoju pobjedu, nije više daleko, spasenje moje zakasniti neće. Na Sion ću spas staviti, u Izraela svoju slavu.
Izaija 46,1Bel se povio, evo Nebo koji se sagnu : njihovi su likovi povjereni životinjama, zvijerima! To što vi nosite visoko, evo ga natovarenog, tovar za jahaće životinje izmorene,
Izaija 46,2koje se povijaju i krive u isto vrijeme; svojem tovaru one ne mogu osigurati slobodu, i one same odlaze u robstvo.
Izaija 46,3Slušajte me, kućo Jakovljeva, sav Ostatak kuće Izraelove, vi koji, od krila metrinog, bijaste uzeti na teret i nošeni visoko od utrobe materinske.
Izaija 46,4Sve do vaše starosti, ja ću ostati takav, sve do vaših bijelih kosa, ja sam taj koji će podnositi, ja sam taj koji je pritekao, ja sam taj koji će nositi, ja sam taj koji će podnijeti i koji će osloboditi.
Izaija 46,5Kome vi mene prispodobljujete, i činite me istovjetnim? S kim vi mene to uspoređujete da budemo slični?
Izaija 46,6Neki rasipaju zlato iz svojih kesa, važu srebro na klatnu, zadužujući jednog kalupara da napravi im jednog boga, i oni se povijaju i oni se klanjaju!
Izaija 46,7To su oni koji ga nose na plećima, koji ga podnose, koji mu daju odmora, umjesto da on bude taj! On ostaje nepokretan: sa svojeg mjesta on se ne odmiče. Kad jedan čovjek zavapi prema njemu, on mu ne odgovara, iz njegove nevolje on ga ne spašava.
Izaija 46,8Sjetite se toga, za ojačati svoj žar, o pobunjeni, vratite se odozgo na dno svojeg srca,
Izaija 46,9sjetite se prvih događaja, onih davnašnjih: Da, ja sam taj koji jest Bog, nema ga drugog, BOGA, ima samo ništavilo u usporedbi sa mnom.
Izaija 46,10Od početka ja najavljujem slijed, od prošlosti, ono što još nije izvršeno. Ja kažem: ” Moj će nacrt istrajati, i sve što mi se sviđa, ja ću to izvršiti.“
Izaija 46,11Ja pozivam s istoka jednu pticu grabežljivicu, iz jedne daleke zemlje, čovjeka s nacrtom koi ja zahtijevam, koji sam ja uobličio i kojeg ću izvesti, kojeg sam smislio i kojeg ću izvršiti.
Izaija 46,12Slušajte me, srca neukrotiva, vi koji ostajete daleko od pravde:
Izaija 46,13moju pravdu, ja je činim bliskom, ona nije udaljena i moj spas neće biti kasan; ja ću dati u *Sionu spas, Izraelu dat ću svoju uzvišenost.
Isaija 46,1Pade Vil, izvali se Nevo; likovi njihovi metnuše se na životinju i na stoku; što nosite, teško je, i umoriće.
Isaija 46,2Izvališe se, padoše svi, ne mogoše izbaviti tovara, nego i sami otidoše u ropstvo.
Isaija 46,3Slušajte me, dome Jakovljev i svi koji ste ostali od doma Izrailjeva, koje nosim od utrobe, koje držim od rođenja.
Isaija 46,4I do starosti vaše ja ću biti isti, i ja ću vas nositi do sijeda vijeka; ja sam stvorio i ja ću nositi, ja ću vas nositi i izbaviću.
Isaija 46,5S kim ćete me izjednačiti i isporediti? koga ćete mi uzeti za priliku da bi bio kao ja?
Isaija 46,6Prosipaju zlato iz toboca i mjere srebro na mjerila, plaćaju zlataru da načini od njega boga, pred kojim padaju i klanjaju se.
Isaija 46,7Meću ga na rame i nose ga, i postavljaju ga na mjesto njegovo, te stoji i ne miče se s mjesta svojega; ako ga ko zove, ne odziva se niti ga izbavlja iz nevolje njegove.
Isaija 46,8Pamtite to, i pokažite se da ste ljudi, uzmite na um, prestupnici!
Isaija 46,9Pamtite što je bilo od starine; jer sam ja Bog, i nema drugoga Boga, i niko nije kao ja,
Isaija 46,10Koji od početka javljam kraj i izdaleka što još nije bilo; koji kažem: namjera moja stoji i učiniću sve što mi je volja.
Isaija 46,11Zovem s istoka pticu i iz daljne zemlje čovjeka koji će izvršiti što sam naumio. Rekoh i dovešću to, naumih i učiniću.
Isaija 46,12Slušajte me, koji ste uporna srca, koji ste daleko od pravde.
Isaija 46,13Približih pravdu svoju, nije daleko, i spasenje moje neće odocniti, jer ću u Sionu postaviti spasenje, u Izrailju slavu svoju.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje