Tražilica


Psalam 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Psalam 9,1Iz svega srca zahvaljivat ću ti, Gospode! Objavljivat ću sva čudesa tvoja!
Psalam 9,2Radovat ću se i veseliti o tebi, pjevat ću imenu tvojemu, Svevišnji!
Psalam 9,3Jer se neprijatelji moji vratiše natrag, padoše i po tebi se upropastiše.
Psalam 9,4Ti si vodio stvar moju, pravo moje, sjedio si na prijestolju kao sudac pravedan.
Psalam 9,5Narodima si zaprijetio, bezbožnike uništio, imena si im zauvijek i vječno zatro.
Psalam 9,6Neprijatelj je uništen, raspršen zauvijek; gradovi su razoreni; pogibe spomen njihov!
Psalam 9,7Gospod će vječno stolovati kao sudac; za sud je namjestio prijestolje svoje.
Psalam 9,8Po pravdi će suditi svijetu, kako je pravo izreći će osudu narodima.
Psalam 9,9Tako će Gospod biti utočište potlačenima, utočište u vremena nevolje.
Psalam 9,10Zato se uzdaju u tebe, koji znaju ime tvoje; jer koji traže tebe, Gospode, onih ti ne ostavljaš.
Psalam 9,11Pjevajte hvalu Gospodu, koji stoluje na Sionu; navješćujte narodima djela njegova!
Psalam 9,12Kao osvetnik krvnoga djela zauzeo se on za siromahe, nije čuo jauka njihova.
Psalam 9,13Budi mi milostiv, Gospode: pogledaj kako trpim, izbavi me od neprijatelja mojih, od vrata smrti!
Psalam 9,14Tada ću navješćivati sva djela tvoja, veseliti se pomoći tvojoj na vratima Siona:
Psalam 9,15popadaše narodi u jame, što ih iskopaše; u zamku što je namjestiše, uhvati se noga njihova.
Psalam 9,16Gospod se objavi, održa sud: "u djelo ruku svojih zaplete se bezbožnik!
Psalam 9,17U carstvo mrtvih neka idu bezbožnici, svi narodi, koji zaboravljaju Boga!
Psalam 9,18Jer neće zauvijek biti zaboravljen siromah, nada nevoljnicima neće se vječno varati.
Psalam 9,19Digni se, Gospode, neka ti ne prkosi čovjek; neka narodi potpadnu sudu pred tobom!
Psalam 9,20Gospode, utjeraj strah u njih, neka osjete narodi, da su samo ljudi!
Psalam 9,1 Zborovođi. Po napjevu "Umri za sina". Psalam. Davidov. $ALEF
Psalam 9,2Slavim te, Jahve, svim srcem svojim, ispovijedam sva čudesna djela tvoja.
Psalam 9,3Radujem se i kličem tebi, pjevam imenu tvome, Svevišnji! $BET
Psalam 9,4Dušmani moji natrag krenuše, padoše i pred licem tvojim pogiboše.
Psalam 9,5Jer ti se zauze za moje pravo i parbu moju, ti sjede na prijesto - sudac pravedan: $GIMEL
Psalam 9,6ti pokara pogane, pogubi bezbošca, ime im izbrisa dovijeka.
Psalam 9,7Dušmani klonuše, smrvljeni zauvijek, ti im gradove razori - nesta im spomena. $HE
Psalam 9,8Ali Jahve dovijeka stoluje, postavi prijesto svoj da sudi:
Psalam 9,9sam po pravdi sudi krug zemaljski, izreče pucima osudu pravednu. $VAU
Psalam 9,10Jahve je tvrđava tlačenom, tvrđava spasa u danima tjeskobe.
Psalam 9,11Nek` se uzdaju u te koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih što ljube tebe, o Jahve. $ZAJIN
Psalam 9,12Pjevajte Jahvi koji prebiva na Sionu, razglašujte među pucima djela njegova,
Psalam 9,13jer ih se spomenu kao osvetnik krvi i siromaškog jauka ne zaboravi. $HET
Psalam 9,14Smiluj mi se, Jahve: pogledaj nevolju u koju me vrgoše neprijatelji moji, od vrata smrti izbavi me
Psalam 9,15da naviještam sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionske, da radostan kličem zbog spasenja tvoga. $TET
Psalam 9,16Pogani padoše u jamu koju sami iskopaše, zamka koju potajno staviše uhvati nogu njihovu.
Psalam 9,17Jahve se iskaza i sud održa; grešnik se spleo u djela svoja. $JOD
Psalam 9,18Nek` grešnici odu u Podzemlje, svi pogani što zaboraviše Boga. $KAF
Psalam 9,19Jer siromah neće pasti u zaborav zauvijek, ufanje ubogih neće biti zaludu dovijeka.
Psalam 9,20Ustani, Jahve, da se ne osili čovjek, nek` pogani budu osuđeni pred tobom!
Psalam 9,21Strah im, o Jahve, utjeraj, nek` spoznaju pogani da su smrtnici!
Psalam 9,1Ravnatelju zbora; almut laben . Psalam Davidov.
Psalam 9,2GOSPODE, ja ću zahvaljivati svim svojim srcem, ja ću prepričavati sva tvoja čuda.
Psalam 9,3Ja zbog tebe plešem od radosti, i ja pjevam tvoje ime, Bože Svevišnji.
Psalam 9,4Moji neprijatelji, koji uzmiču, posrću i propadaju pred tobom,
Psalam 9,5ti si obranio moje pravo i moju parnicu; sjeo si na svoj tron, pravedni sudče.
Psalam 9,6Ti si zaprijetio poganima, upropastio nevjernika, izbrisao njihovo ime zauvijek.
Psalam 9,7Neprijatelj je dotučen, porušen zauvijek; ti si sravnio gradove, sjećanje na njega se izgubilo.
Psalam 9,8Ali gospod stoluje zauvijek, on učvrščuje svoj prijestol za suđenje.
Psalam 9,9On je taj koji upravlja svijetom s pravdom i sudi narode spravednošću.
Psalam 9,10Nek GOSPOD bude tvrđava za potlačenog, jedna tvrđava za vrijeme zebnje!
Psalam 9,11Nek oni računaju na tebe, oni koji poznaju tvoje ime, jer ti ne napuštaš one koji te traže, GOSPODE!
Psalam 9,12Pjevajmo za GOSPODA koji stoluje na Sionu, proglašavajmo među poganima njegove podvige!
Psalam 9,13Onaj koji traži ubojicu, on se sjeća, on ne zaboravlja krik nesretnih.
Psalam 9,14Milost, GOSPODE! Vidi kako su me moji protivnici ponizili, ti koji me izvlačiš iz vrata smrti,
Psalam 9,15da ja ponavljam sve njegove pohvalnice, na vratima kćeri Siona, i da kličem zbog tvojeg spasa.
Psalam 9,16Pogani su propali u jamu koju bijahu iskopali, njihova se noga uhvatila u mrežu koju oni bijahu sakrili.
Psalam 9,17GOSPOD se dao spoznati, on je stvorio zakon, on hvata nevjernika u njegovu vlastitu zamku. :: Sourdine, Stanka.
Psalam 9,18Nek se nevjernici vrate u paklove, svi pogani koji zaboravljaju Boga.
Psalam 9,19Ne, siromah neće biti zauvijek zaboravljen, ni nada nesretnih nikad izgubljena.
Psalam 9,20Ustani, GOSPODE! Nek čovjek ne likuje! Nek pogani budu suđeni pred licem tvojim!
Psalam 9,21GOSPODE, prospi na njih užas, i nek pogani se priznaju smrtnima.
Psalam 9,1Hvalim te, Gospode, iz svega srca svojega, kazujem sva čudesa tvoja.
Psalam 9,2Radujem se i veselim se o tebi, pjevam imenu tvojemu, višnji!
Psalam 9,3Neprijatelji se moji vratiše natrag, spotakoše se i nesta ih ispred lica tvojega;
Psalam 9,4Jer si svršio sud moj i odbranio me; sio si na prijesto, sudija pravedni.
Psalam 9,5Rasrdio si se na narode i ubio bezbožnika, ime si im zatro dovijeka, zasvagda.
Psalam 9,6Neprijatelju nesta mačeva sasvijem; gradove ti si razvalio; pogibe spomen njihov.
Psalam 9,7Ali Gospod uvijek živi; spremio je za sud prijesto svoj.
Psalam 9,8On će suditi vasionome svijetu po pravdi, usudiće narodima pravo.
Psalam 9,9Gospod je utočište ubogome, utočište u nevolji.
Psalam 9,10U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onijeh koji te traže, Gospode!
Psalam 9,11Pojte Gospodu, koji živi na Sionu; kazujte narodu djela njegova;
Psalam 9,12Jer on osvećuje krv, pamti je; ne zaboravlja jauka nevoljnijeh.
Psalam 9,13Smiluj se na me, Gospode; pogledaj kako stradam od neprijatelja svojih, ti, koji me podižeš od vrata smrtnijeh,
Psalam 9,14Da bih kazivao sve hvale tvoje na vratima kćeri Sionove, i slavio spasenje tvoje.
Psalam 9,15Popadoše narodi u jamu, koju su iskopali; u zamku, koju su sami namjestili, uhvati se noga njihova.
Psalam 9,16Poznaše Gospoda; on je sudio; u djela ruku svojih zaplete se bezbožnik.
Psalam 9,17Vratiće se u pakao bezbožnici, svi narodi koji zaboravljaju Boga;
Psalam 9,18Jer neće svagda biti zaboravljen ubogi, i nada nevoljnicima neće nigda poginuti.
Psalam 9,19Ustani, Gospode, da se ne posili čovjek, i da prime narodi sud pred tobom.
Psalam 9,20Pusti, Gospode, strah na njih; neka poznadu narodi da su ljudi.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje