Tražilica


Rimljanima 10. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 10,1Braćo, želja je mojega srca i molitva Bogu za spasenje njihovo.
Rimljanima 10,2Jer im svjedočim, da imaju i revnost za Boga, ali ne po pravom po razumijevanju.
Rimljanima 10,3Jer ne poznajući pravde Božje i gledajući da svoju pravdu utvrde, ne pokoriše se pravdi Božjoj.
Rimljanima 10,4Jer je Krist svršetak zakona za opravdanje svakomu, koji vjeruje.
Rimljanima 10,5Jer Mojsije piše za pravdu, koja je od zakona: "Tko je čini, živjet će u njoj."
Rimljanima 10,6A pravda, koja je od vjere, ovako govori: "Nemoj reći u srcu svojemu: Tko će uzići na nebo?" to jest, da svede Krista;
Rimljanima 10,7Ili: "Tko će ući U bezdan?" to jest, da izvede Krista iz mrtvih.
Rimljanima 10,8Ali što govori" "Blizu ti je riječ, u ustima tvojim i u srcu tvojemu," to jest riječ vjere, koju propovijedamo.
Rimljanima 10,9Jer ako priznaješ ustima svojim, da je Isus Gospodin, i vjeruješ u srcu svojemu, da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit će spašen.
Rimljanima 10,10Jer se srcem vjeruje za opravdanje, a ustima se priznaje za spasenje.
Rimljanima 10,11Jer kaže Pismo: "Svaki, koji vjeruje u njega, neće se postidjeti."
Rimljanima 10,12Jer nema razlike među Židovom i Grkom; jer je isti Gospodin sviju, bogat za sve, koji ga zazivaju.
Rimljanima 10,13Jer "kojigod bude zazivao ime Gospodnje, spasit će se."
Rimljanima 10,14Kako će dakle zazivati onoga, u koga ne vjeruju? Ili kako će vjerovati u onoga, koga nijesu čuli. A kako će čuti bez propovjednika?
Rimljanima 10,15A kako će propovijedati, ako ne budu poslani? Kao što je pisano: "Kako su krasne na noge glasnika radosti, koji navješćuju mir, koji donose radosnu vijest dobra!"
Rimljanima 10,16Ali svi ne poslušaše evanđelja; jer Izaija govori: "Gospodine, tko vjerova našemu propovijedanju?"
Rimljanima 10,17Dakle vjera je od propovijedanja, a propovijedanje riječju Kristovom.
Rimljanima 10,18Nego velim: "Zar nijesu čuli" Dapače po svoj zemlji otide glas njihov, i do granica čitavoga svijeta riječi njihove."
Rimljanima 10,19Nego velim: Zar nije razumio Izrael? Prvi Mojsije govori: "Ja ću izazvati vaš ljubomor proti narodu, koji nije narod, nerazumnim narodom razdražit ću vas."
Rimljanima 10,20A Izaija govori smjelo: "Nađoše me oni, koji me nijesu tražili, i javih se onima, koji za mene nijesu pitali."
Rimljanima 10,21A Izraelu govori: "Cijeli dan sam pružao ruke svoje k narodu, koji je tvrdokoran i nepokoran."
Rimljanima 10,1 Braćo! Želja je srca moga i molitva Bogu za njih: da se spase.
Rimljanima 10,2Svjedočim doista za njih: imaju revnosti Božje, ali ne u pravom razumijevanju.
Rimljanima 10,3Ne priznajući, doista, Božje pravednosti i tražeći uspostaviti svoju, pravednosti se Božjoj ne podložiše.
Rimljanima 10,4Jer dovršetak je Zakona Krist - na opravdanje svakomu tko vjeruje.
Rimljanima 10,5Da, Mojsije piše o onoj pravednosti iz Zakona: Tko je vrši, naći će život u njoj.
Rimljanima 10,6A pravednost iz vjere ovako veli: Nemoj reći u srcu svom: Tko će se popeti na nebo - to jest Krista svesti?
Rimljanima 10,7Ili: Tko će sići u bezdan - to jest izvesti Krista od mrtvih?
Rimljanima 10,8Nego što veli? Blizu ti je Riječ, u ustima tvojim i u srcu tvome - to jest Riječ vjere koju propovijedamo.
Rimljanima 10,9Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.
Rimljanima 10,10Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.
Rimljanima 10,11Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
Rimljanima 10,12Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju.
Rimljanima 10,13Jer: Tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
Rimljanima 10,14Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše? A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli? Kako pak da čuju bez propovjednika?
Rimljanima 10,15A kako propovijedati bez poslanja? Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.
Rimljanima 10,16Ali nisu svi poslušali blagovijesti - evanđelja! Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci?
Rimljanima 10,17Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
Rimljanima 10,18Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače! Po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta.
Rimljanima 10,19Onda pitam: Zar Izrael nije shvatio? Najprije Mojsije veli: Ja ću vas na ljubomor izazvati pukom ništavnim, razdražit ću vas glupim nekim narodom.
Rimljanima 10,20Izaija pak hrabro veli: Nađoše me koji me ne tražahu, objavih se onima koji me ne pitahu.
Rimljanima 10,21A Izraelu veli: Cio dan pružah ruku narodu nepokornom i buntovnom.
Rimljanima 10,1Braćo, želja mog *srca i moja molitva Bogu za njih, jest to da oni zadobiju spasenje.
Rimljanima 10,2Jer, ja sam tome svjedokom, oni su imali gorljivost za Boga, ali to je jedna gorljivost koju ne prosvjetljava znanje:
Rimljanima 10,3podcjenjujući pravednost koja dolazi od Boga i tražeći uspostaviti svoju vlastitu, oni se nisu podvrgnuli pravdi Božjoj.
Rimljanima 10,4Jer, kraj *zakona, to je Krist, da bude dana pravda svakom čovjeku koji vjeruje.
Rimljanima 10,5Mojsiju sam pisao je o pravdi koja dolazi iz zakona: Čovjek koji ju ispunjava živjet će po njoj.
Rimljanima 10,6Ali, pravednost koja dolazi iz vjere kaže ovako: Ne reci u svom srcu: Tko će se uspeti u *nebo? Bilo bi to spustiti otud Krista;
Rimljanima 10,7ni: Tko će sići u ponor? Bilo bi to uspeti Krista između mrtvih.
Rimljanima 10,8Što kaže ona, dakle? Sasvim blizu je tebi riječ, u tvojim ustima i u tvom srcu? Ta riječ, to je riječ vjere koju mi proglašavamo.
Rimljanima 10,9Ako, svojim ustima, ti ispovijedaš da Isus jest Gospodin i ako, u svom srcu, ti vjeruješ da ga je Bog uskrsnuo iz mrtvih, ti ćeš biti spašen.
Rimljanima 10,10Naime, vjerovati u svom srcu vodi pravednosti i ispovijedati svojim ustima vodi u spasenje.
Rimljanima 10,11Jer, Pismo kaže: Tko god vjeruje u njega neće biti smeten.
Rimljanima 10,12Tako, nema razlike između *Židova i Grka: svi imaju istog Gospodina, izdašnog prema svima onima koji ga zazivaju.
Rimljanima 10,13Naime, tko god bude zazvao *ime Gospodine bit će spašen.
Rimljanima 10,14A, kako bi ga zazvali oni, ne povjerovavši u njega? I kako bi vjerovali u njega, ne čuvši ga? I kako bi ga čuli, ako ga nitko ne proglašava?
Rimljanima 10,15I kako ga proglašavati, a ne biti poslan? Pisano je također: Kako su lijepe noge onih koji najavljuju dobre vijesti!
Rimljanima 10,16Ali, svi oni nisu pokorni *Evanđelju. Izaija, naime, kaže: Gospodine, tko je vjerovao našem propovijedanju?
Rimljanima 10,17Tako vjera dolazi iz propovijedanja a propovijedanje je najavljivanje riječi Kristove.
Rimljanima 10,18Ja tada pitam: Ne bi li mogli čuti ? Ali da! Po svoj zemlji odjeknuli su njihovi glasovi i sve do krajeva svijeta njihove riječi.
Rimljanima 10,19Ja pitama tada: ne bi li Izrael razumio? Već Mojsije kaže: Ja ću vas učiniti zavidnim onome što nije jedan narod; protiv jednog razumnog naroda izazvat ću vaš bijes.
Rimljanima 10,20Izaija, on, ide sve do riječi: Ja sam bio nađen od onih koji me ne tražiše, ja sam se otkrio onima koji mi ništa nisu iskali.
Rimljanima 10,21Ali, o Izraelu on kaže: Svaki dan ja sam pružao ruke prema jednom narodu, neposlušnom i pobunjeničkom.
Rimljanima 10,1Braćo! želja je mojega srca i molitva k Bogu za spasenije Izrailja.
Rimljanima 10,2Jer im svjedočim da imaju revnost za Boga, ali ne po razumu.
Rimljanima 10,3Jer ne poznajući pravde Božije i gledajući da svoju pravdu utvrde ne pokoravaju se pravdi Božijoj.
Rimljanima 10,4Jer je Hristos svršetak zakona: koji ga god vjeruje opravdan je.
Rimljanima 10,5Jer Mojsije piše za pravdu koja je od zakona: koji čovjek tako čini življeće u tom.
Rimljanima 10,6A pravda koja je od vjere ovako govori: da ne rečeš u srcu svojemu: ko će izići na nebo? to jest da svede Hrista;
Rimljanima 10,7Ili: ko će sići u bezdan? to jest da izvede Hrista iz mrtvijeh.
Rimljanima 10,8Ali šta govori pismo? Blizu ti je riječ u ustima tvojima i u srcu tvojemu, to jest riječ vjere koju propovjedamo.
Rimljanima 10,9Jer ako priznaješ ustima svojima da je Isus Gospod, i vjeruješ u srcu svojemu da ga Bog podiže iz mrtvijeh, bićeš spasen.
Rimljanima 10,10Jer se srcem vjeruje za pravdu a ustima se priznaje za spasenije.
Rimljanima 10,11Jer pismo govori: koji ga god vjeruje neće se postidjeti.
Rimljanima 10,12Jer nema razlike među Jevrejinom i Grkom: jer je on Bog sviju, i bogat za sve koji ga prizivlju.
Rimljanima 10,13Jer koji god prizove ime Gospodnje spašće se.
Rimljanima 10,14Kako će dakle prizvati koga ne vjerovaše? A kako će vjerovati koga ne čuše? A kako će čuti bez propovjednika?
Rimljanima 10,15A kako će propovijedati ako ne budu poslani? Kao što stoji napisano: kako su krasne noge onijeh koji donose glas za mir, koji donose glas za dobro!
Rimljanima 10,16Ali svi ne poslušaše jevanđelja: jer Isaija govori: Gospode! ko vjerova našemu propovijedanju?
Rimljanima 10,17Tako dakle vjera biva od propovijedanja, a propovijedanje riječju Božijom.
Rimljanima 10,18Nego velim: zar ne čuše? Još otide po svoj zemlji glas njihov, i po krajevima vasionoga svijeta riječi njihove.
Rimljanima 10,19Nego velim: zar ne razumje Izrailj? Prvi Mojsije govori: ja ću razdražiti, ne svojijem narodom, nerazumnijem narodom rasrdiću vas.
Rimljanima 10,20A Isaija govori slobodno: nađoše me koji me ne traže; i javih se onima koji za me ne pitaju.
Rimljanima 10,21A k Izrailju govori: vas dan pružah ruke svoje k narodu koji ne da da mu se kaže i odgovara nasuprot.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje