Tražilica


Rimljanima 14. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 14,1A slaboga u vjeri primajte lijepo, a da ne sudite o mišljenju njegovu.
Rimljanima 14,2Jer jedan vjeruje, da smije sve jesti, a koji je slab, jede zelje.
Rimljanima 14,3Koji jede, neka ne prezire onoga, koji ne jede, i koji ne jede, neka ne osuđuje onoga, koji jede, jer ga je Bog primio,
Rimljanima 14,4Tko si ti, koji sudiš tuđemu slugi? On svojemu gospodaru stoji ni pada; a stajat će, jer ga može Gospodin podignuti.
Rimljanima 14,5Jer jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednaki: svaki neka je uvjeren za svoju misao!
Rimljanima 14,6Koji na dan pazi, zbog Gospodina pazi; i koji jede, zbog Gospodina jede, jer zahvaljuje Bogu. I koji ne jede, zbog Gospodina ne jede, i zahvaljuje Bogu.
Rimljanima 14,7Jer ni jedan od nas ne živi samomu sebi, i ni jedan ne umire samomu sebi.
Rimljanima 14,8Jer ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Ako dakle živimo, ili ako umiremo, Gospodnji smo.
Rimljanima 14,9Jer zato Krist umrije i oživje, da zavlada i mrtvima i živima.
Rimljanima 14,10A ti zašto sudiš brata svojega ni ti zašto prezireš brata svojega? Jer svi ćemo stajati pred sudom Božjim.
Rimljanima 14,11Jer je pisano: "Tako živ ja, govori Gospodin, meni će se pokloniti svako koljeno, i svaki će jezik slaviti Boga."
Rimljanima 14,12Tako će dakle svaki od nas dati Bogu račun za sebe.
Rimljanima 14,13Zato ne sudimo više jedan drugoga; nego ovo većma mislite, da ne postavljate bratu spoticanja ili biti uzrok povoda za zlo!
Rimljanima 14,14Znam i uvjeren sam u Gospodinu Isusu, da ništa nije nečisto po sebi, osim onomu, koji misli, da je što nečisto, onomu je nečisto.
Rimljanima 14,15A ako je brat tvoj zbog jela žalostan, već ne postupaš po ljubavi. Ne upropašćuj jelom svojim onoga, za kojega je Krist umro!
Rimljanima 14,16Dakle neka se ne psuje vaše dobro!
Rimljanima 14,17Jer kraljevstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.
Rimljanima 14,18Jer tko u ovome služi Kristu, ugodan je Bogu i mio ljudima.
Rimljanima 14,19Tako dakle starajmo se za ono, što promiče mir, i potičimo jedan drugoga na dobro!
Rimljanima 14,20Ne ruši djela Božjega zbog jela; jer je sve čisto; nego je zlo za čovjeka, koji jede sa spoticanjem.
Rimljanima 14,21Dobro je ne jesti mesa, i vina ne niti, i ono ne činiti, na što se tvoj brat spotiče, ili se smučuje, ili slabi.
Rimljanima 14,22Imaš vjere? Imaj je sam za sebe pred Bogom! Blagoslovljen je, koji sam sebe ne sudi za ono, što nađe za pravo!
Rimljanima 14,23A koji sumnja, ako jede, osuđen je, jer ne radi po vjeri. A sve, što ne biva po vjeri, jest grijeh.
Rimljanima 14,1 Slaboga u vjeri prigrlite, ali ne da se prepirete o mišljenjima.
Rimljanima 14,2Netko vjeruje da smije sve jesti, slabi opet jede samo povrće.
Rimljanima 14,3Tko jede, neka ne prezire onoga tko ne jede; tko pak ne jede, neka ne sudi onoga tko jede. Ta Bog ga je prigrlio.
Rimljanima 14,4Tko si ti da sudiš tuđega slugu? Svojemu Gospodaru i stoji i pada! A stajat će jer moćan je Gospodin da ga podrži.
Rimljanima 14,5Netko razlikuje dan od dana, nekomu je opet svaki dan jednak. Samo nek je svatko posve uvjeren u svoje mišljenje.
Rimljanima 14,6Tko na dan misli, poradi Gospodina misli; i tko jede, poradi Gospodina jede: zahvaljuje Bogu. I tko ne jede, poradi Gospodina ne jede i - zahvaljuje Bogu.
Rimljanima 14,7Jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire.
Rimljanima 14,8Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo - Gospodinovi smo.
Rimljanima 14,9Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima.
Rimljanima 14,10A ti, što sudiš brata svoga? Ili ti, što prezireš brata svoga? Ta svi ćemo stati pred sudište Božje.
Rimljanima 14,11Jer pisano je: Života mi moga, govori Gospodin, prignut će se preda mnom svako koljeno i svaki će jezik priznati Boga.
Rimljanima 14,12Svaki će dakle od nas za sebe Bogu dati račun.
Rimljanima 14,13Dakle, ne sudimo više jedan drugoga, nego radije sudite o tome da ne valja postavljati bratu stupice ili spoticala.
Rimljanima 14,14Znam i uvjeren sam u Gospodinu: ništa samo od sebe nije nečisto. Samo je onomu nečisto tko to smatra nečistim.
Rimljanima 14,15Doista, ako je poradi hrane tvoj brat ražalošćen, već nisi na putu ljubavi. Ne upropašćuj tom svojom hranom onoga za koga je Krist umro!
Rimljanima 14,16Nemojte da se pogrđuje vaše dobro!
Rimljanima 14,17Ta kraljevstvo Božje nije jelo ili piće, nego pravednost, mir i radost u Duhu Svetome.
Rimljanima 14,18Da, tko tako Kristu služi, mio je Bogu i cijene ga ljudi.
Rimljanima 14,19Nastojmo stoga promicati mir i uzajamno izgrađivanje!
Rimljanima 14,20Ne razaraj djela Božjega poradi hrane! Sve je, istina, čisto, ali je zlo za onoga tko na sablazan jede.
Rimljanima 14,21Dobro je ne jesti mesa i ne piti vina i ne uzimati ništa o što se tvoj brat spotiče.
Rimljanima 14,22Ti imaš uvjerenje. Za sebe ga imaj pred Bogom. Blago onomu tko samoga sebe ne osuđuje u onom na što se odlučuje!
Rimljanima 14,23Jede li tko dvoumeći, osudio se jer ne radi iz uvjerenja. A sve što nije iz uvjerenja, grijeh je.
Rimljanima 14,1Prihvatite onoga koji je slab u vjeri, ne kudeći njegovu bojažljivost .
Rimljanima 14,2Vjera jednog dopustit će njemu jesti sve, dok drugi, po slabosti, jede samo povrće.
Rimljanima 14,3Nek onaj koji jede ne prerije i onoga koji ne jede i nek onaj koji ne jede ne sudi onoga koji jede, jer Boga ga je prihvatio.
Rimljanima 14,4Tko si ti za suditi jednog slugu koji tebi ne pripada ? Držao se dobro, ili pao, to se tiče njegovog vlastitog gospodara. I on će se održati dobrim, jer Gospodin ima moć učiniti da se održi.
Rimljanima 14,5Za jedne, ima razlika među danima; za druge, oni svi jednako vrijede. Nek svaki, u svom osobnom suđenju, bude nadahnut punim uvjerenjem.
Rimljanima 14,6Onaj koji vodi računa o danima čini to za Gospodina; onaj koji jede sve čini to za Gospodina; naime, on zahvaljuje Bogu. I onaj koji ne jede sve čini to za Gospodina i iskazuje zahvalnost Bogu.
Rimljanima 14,7Naime, nitko od nas ne živi za sebe samog i nitko ne umire za sebe samog.
Rimljanima 14,8Jer, ako mi živimo, živimo za Gospodina; ako umiremo, umiremo za Gospodina: bilo da živimo, bilo da umiremo, mi smo Gospodinovi.
Rimljanima 14,9Jer, to je za biti gospodin mrtvima i živima, što je Krist umro i što je preuzeo život.
Rimljanima 14,10Ali ti, zašto ti sudiš svomu bratu? I ti, zašto prezireš brata svog? Svi, naime, pojavit ćemo se pred sudom Božjim.
Rimljanima 14,11Jer, pisano je: Isto kao što sam ja živ, reče Gospodin, svako će se koljeno saviti, preda mnom i svaki jezik iskazat će slavu Bogu.
Rimljanima 14,12Tako, svaki od nas položit će račun Bogu za sebe samog.
Rimljanima 14,13Prekinimo dakle, suditi jedni druge. Sudite radije da ne treba biti jednom bratu uzrok pada ili sramote.
Rimljanima 14,14Ja to znam, ja sam tome uvjeren po Gospodinu Isusu: ništa nije *nečisto u sebi. Već, jedna je stvar nečista za onoga tko ju takvom smatra.
Rimljanima 14,15Ako, uzimaj ući takvu hranu, ti ožalošćuješ brata svog: ti nećeš više hoditi prema ljubavi. Čuvaj se, za jedno potanje hrane, da ne uništiš onoga za koga je Isus umro.
Rimljanima 14,16Da vaša povlastica ne izgubi vrijednost.
Rimljanima 14,17Jer, *vladavina Božja nije stvar hrane ili pića; ono je pravednost, mir i radost u Duhu Svetom.
Rimljanima 14,18Služeći Krista na taj način se jest mio Bogu i cijenjen od ljudi.
Rimljanima 14,19Tražimo dakle, ono što odgovara miru i uzajamnom uzdizanju.
Rimljanima 14,20Za jedno pitanje hrane, ne uništavaj djelo Božje. Sve je *čisto, sigurno, ali zlo je jesti nešto kad se tako prouzrokuje pad.
Rimljanima 14,21Ono što je dobro, to je, ne jesti mesa, ne piti vina, ništa što bi moglo izazvati da padne brat tvoj.
Rimljanima 14,22Čuvaj za sebe, pred Bogom, uvjerenje koje ti vjera daje. Sretan onaj koji se ne osuđuje sam izvršavajući svoju odluku.
Rimljanima 14,23Ali, onaj koji jede, dok sumnja, osuđen je, jer, njegovo ponašanje ne sprovodi jedno uvjerenje po vjeri. A, sve ono što ne sprovodi uvjerenje iz vjere grijehom je.
Rimljanima 14,1A slaboga u vjeri primajte lijepo, da se ne smeta savjest.
Rimljanima 14,2Jer jedan vjeruje da smije svašta jesti, a koji je slab jede zelje.
Rimljanima 14,3Koji jede neka ne ukorava onoga koji ne jede; i koji ne jede neka ne osuđuje onoga koji jede; jer ga Bog primi.
Rimljanima 14,4Ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? On svojemu gospodaru stoji ili pada. Ali će ustati; jer je Bog kadar podignuti ga.
Rimljanima 14,5Tako jedan razlikuje dan od dana, a drugi drži sve dane da su jednaki: svaki da bude uvjeren za svoju misao.
Rimljanima 14,6Koji razlikuje dane, Gospodu razlikuje; i koji ne razlikuje dana, Gospodu ne razlikuje. Koji jede, Gospodu jede: jer hvali Boga; i koji ne jede, Gospodu ne jede, i hvali Boga.
Rimljanima 14,7Jer nijedan od nas ne živi sebi, i nijedan ne umire sebi.
Rimljanima 14,8Jer ako živimo, Gospodu živimo; a ako umiremo, Gospodu umiremo. Ako dakle živimo, ako umiremo, Gospodnji smo.
Rimljanima 14,9Jer zato Hristos i umrije i vaskrse i oživlje da oblada i mrtvima i živima.
Rimljanima 14,10A ti zašto osuđuješ brata svojega? Ili ti zašto ukoravaš brata svojega? Jer ćemo svi izići na sud pred Hrista.
Rimljanima 14,11Jer je pisano: tako mi života, govori Gospod, pokloniće mi se svako koljeno, i svaki jezik slaviće Boga.
Rimljanima 14,12Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe.
Rimljanima 14,13Zato da ne osuđujemo više jedan drugoga, nego mjesto toga ovo gledajte da ne postavljate bratu spoticanja ili sablazni.
Rimljanima 14,14Znam i uvjeren sam u Hristu Isusu da ništa nije pogano po sebi, osim kad ko misli da je pogano, onome je pogano.
Rimljanima 14,15A ako je brat tvoj jela radi žalostan, već se ne vladaš po ljubavi: ne gubi jelom svojijem onoga za kojega Hristos umrije.
Rimljanima 14,16Gledajte dakle da se ne huli na vaše dobro.
Rimljanima 14,17Jer carstvo Božije nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu svetome.
Rimljanima 14,18Jer koji ovijem služi Hristu ugodan je Bogu i mio ljudima.
Rimljanima 14,19Tako dakle da se staramo za mir i za ono čim vodimo na bolje jedan drugoga.
Rimljanima 14,20Ne raskopavaj djela Božijega jela radi; jer je sve čisto; nego je pogano za čovjeka koji jede sa spoticanjem.
Rimljanima 14,21Dobro je ne jesti mesa, i vina ne piti, i ono ne činiti na što se tvoj brat spotiče, ili oda šta gori postaje ili slabi.
Rimljanima 14,22Ti imaš vjeru? Imaj je sam u sebi pred Bogom. Blago onome koji ne osuđuje sebe za ono šta nađe za dobro.
Rimljanima 14,23A koji se sumnja osuđen je ako jede, jer ne čini po vjeri: a šta god nije po vjeri grijeh je.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje