Tražilica


Suci 12. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Suci 12,1I podigoše se ljudi od plemena Efraimova. Otidoše na sjever i zapitaše Jeftahu: "Zašto si izašao u boj proti sinovima Amonovim, a nas nijesi pozvao da idemo s tobom. Sad ćemo ti zapaliti kuću tvoju nad glavom."
Suci 12,2Jeftah im reče: "Ja i narod moj imali smo tešku borbu sa sinovima Amonovim. Ja sam vas pozvao, ali me vi ne izbaviste iz ruku njihovih.
Suci 12,3Kad sam vidio, da me vi nećete pomoći, metnuh ja glavu u torbu i pođoh proti sinovima Amonovim, i Gospod mi ih dade u ruke. Pa zašto danas dolazite proti meni, da me napadnete?"
Suci 12,4Tada Jeftaha podiže sve ljude od Gileada i udari na Efraimovce. I Gileadovci poraziše Efraimovce. Ovi su naime bili rekli: "Bjegunci Efraimovci vi ste Gilead leži usred Efraima, usred Manaseha,"
Suci 12,5Gilead zauze gazove jordanske u Efraim, I kad bi koji bjegunac Efraimovac zamolio: "Htio bi prijeći", upitali bi ga ljudi od Gileada: "Jesi li iz Efraima?" Ako bi odgovorio: "Nijesam",
Suci 12,6Onda bi mu zapovjedili: "Reci dakle Šibolet!" Kad bi rekao "Šibolet", jer ne bi pravo izgovorio, uhvatili bi ga i zaklali bi ga na gazovima jordanskim. Tako pogibe tada četrdeset i dvije tisuće ljudi iz Efraima.
Suci 12,7Jeftaha je sudio Izraelu šest godina. Tada umrije Jeftaha iz Gileada i bi pokopan u jednom gradu Gileadovu.
Suci 12,8Poslije njega sudio je u Izraelu Ibsan iz Betlehema.
Suci 12,9On je imao trideset sinova i trideset kćeri. On ih poudava van, i trideset kćeri dovede sinovima svojim izvan. Sudio je Izraelu sedam godina.
Suci 12,10Kad umrije Ibsan, bi pokopan u Betlehemu.
Suci 12,11Poslije njega sudio je u Izraelu Elon iz Zebuluna. Deset godina sudio je on u Izraelu.
Suci 12,12Kad umrije Elon iz Zebuluna, bi pokopan u Ajalonu u zemlji Zebuluna.
Suci 12,13Poslije njega sudio je u Izraelu Abdon, sin Hilelov iz Piratona.
Suci 12,14On je imao četrdeset sinova i trideset unuka, koji su jahali sedamdesetero magaradi. Sudio je Izraelu osam godina.
Suci 12,15Izakako je Abdon, sin Hilelov iz Piratona, bio umro, bi pokopan u Piratonu u zemlji Efraimu na gori Amalečana.
Suci 12,1 Uto se skupiše ljudi od Efrajimova plemena, prijeđoše Jordan put Safona i rekoše Jiftahu. "Zašto si išao u boj protiv Amonaca a nas nisi pozvao da idemo s tobom? Spalit ćemo ti kuću i tebe!
Suci 12,2Jiftah im odgovori: "Imali smo veliku parbu, ja i moj narod, i Amonci su nas teško tlačili. Pozvao sam vas u pomoć, ali me niste izbavili iz njihovih ruku.
Suci 12,3Videći da mi nitko ne pritječe u pomoć, stavih svoj život na kocku, odoh sam na Amonce, i Jahve mi ih predade u ruke. Zašto ste, dakle, pošli danas da ratujete protiv mene?
Suci 12,4Tada skupi Jiftah sve Gileađane i udari na Efrajima. Gileađani potukoše Efrajima, jer su ovi govorili: "Vi ste, Gileađani, Efrajimovi bjegunci koji ste živjeli usred Efrajima i Manašea.
Suci 12,5Zatim Gileađani presjekoše Efrajimu jordanske gazove, i kada bi koji bjegunac Efrajimov rekao: "Pustite me da prijeđem", Gileađani bi ga pitali: "Jesi li Efrajimovac?" A kada bi on odgovorio: "Nisam",
Suci 12,6oni bi mu kazali: "Hajde reci: Šibolet!" On bi rekao: "Sibolet" jer nije mogao dobro izgovoriti. Oni bi ga tada uhvatili i pogubili na jordanskim plićacima. Tako je poginulo četrdeset i dvije tisuće ljudi iz Efrajimova plemena.
Suci 12,7Jiftah je sudio Izraelu šest godina. A kada je Gileađanin Jiftah umro, pokopaše ga u njegovu gradu, u Gileadu.
Suci 12,8Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Ibsan iz Betlehema.
Suci 12,9On je imao trideset sinova i trideset kćeri, koje je poudao iz kuće, a trideset je snaha doveo izvana svojim sinovima. On je sudio Izraelu sedam godina.
Suci 12,10Zatim umrije Ibsan i pokopaše ga u Betlehemu.
Suci 12,11Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Elon Zebulunac. On je sudio Izraelu deset godina.
Suci 12,12Zatim umrije Zebulunac Elon i pokopaše ga u Ajalonu u zemlji Zebulunovoj.
Suci 12,13Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Abdon, sin Hilela iz Pireatona.
Suci 12,14On je imao četrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdesetero magaradi. On je sudio Izraelu osam godina.
Suci 12,15Zatim umrije Abdon, sin Hilela iz Pireatona, i pokopaše ga u Pireatonu u Efrajimovoj gori, u zemlji Šaalimu.
Sudci 12,1Ljudi Efraimovi biše sazvani i oni prođoše prema Safonu . Oni rekoše Jefteu: Zašto si ti prešao granicu sinova Amonovih da bi zaratio Snjima, a da nas nisi pozvao ići s tobom? Tvoja kuća, mi ćemo ju spaliti nad tobom.“
Sudci 12,2Jefte im odgovori: ”Ja bijah u velikom sukobu, ja i narod moj, sa sinovima Amonovim. Kad sam vas pozvao, vi me niste izbavili izruku njihovih.
Sudci 12,3Kad ja vidjeh da ti ne dolaziš kao spasitelj, ja sam izložio svoj život i prešao granicu sinova Amonovih; GOSPOD mi ih je izručio. Zašto ste se vi danas uspeli k meni da bi zaratili sa mnom?“
Sudci 12,4Potom Jefte rasporedi s Efraimom; ljudi Galadovi potukoše Efraimite jer bijahu rekli: ”Vi ste odbjegli Efraimovi, ljudi Galadovi, usred Efraima, usred Manase.“
Sudci 12,5Galad se domože gaza na Jordanu, prema Efraimu. A, kad jedan odbjegli Efraimov dovoriše: ”Pusti me prijeći“, ljudi Galadovi mu rekoše: ” Jesi li ti Efraimit? On odgovori: ”Ne“.
Sudci 12,6Tad mu oni kazaše: ” Eh dobro! Reci Šibolet.“ On reče: “Sibolet “, jer nije uspijevao izgovoriti kako bi trebalo. Tad ga oni zgrabiše i zaklaše kod samog gaza na Jordanu. U ono vrijeme pade 42 tisuće ljudi Efraimovih.
Sudci 12,7Jefte sudiše nad Izraelom tijekom šest godina, potom Jefte, Galadit, umrije i bi sahranjenu svojem gradu u Galadu .
Sudci 12,8Poslije njega, bi Ibsan izBetlehema, koji sudiše Izraelu .
Sudci 12,9On imaše 30 sinova i 30 kćeri. Sinove poženi izvana i dovede 30 djevojaka za svoje sinove. On sudiše Iztraelu tijekom sedam godina.
Sudci 12,10Ibsan umrije i bi sahranjen u Betlehemu.
Sudci 12,11Poslije njega bi Elon iz Zabulona koji sudiše Izraelu. On sudiše Izraelu tijekom deset godina.
Sudci 12,12Elon iz Zabulona umrije i bi sahranjen u Elonu u Zabulonovoj zemlji.
Sudci 12,13Poslije njega bi Avdon, sin Hilelov, iz Pireatona koji sudiše Izraelu.
Sudci 12,14On imade 40 sinova i 30 unuka koji jahaše 70 magarica . On sudiše Izraelu tijekom osam godina?
Sudci 12,15Avdon, sin Hilela, iz Pireatona umrije, i bi sahranjen u Pireatonu u zemlji Efraimovoj, u planini Amalekovoj.
Sudije 12,1A ljudi od plemena Jefremova skupiše se, i prešavši na sjever rekoše Jeftaju: zašto si išao u boj na sinove Amonove a nas nijesi pozvao da idemo s tobom? Spalićemo ognjem dom tvoj i tebe.
Sudije 12,2A Jeftaj im reče: imah veliku raspru sa sinovima Amonovijem ja i moj narod, i pozvah vas, ali me ne izbaviste iz ruku njegovijeh.
Sudije 12,3Pa videći da me ne izbaviste, stavih dušu svoju u ruku svoju, i otidoh na sinove Amonove, i Gospod mi ih dade u ruke; pa što ste sada došli k meni da se bijete sa mnom?
Sudije 12,4Tada Jeftaj skupi sve ljude od Galada, i udari na Jefrema; i ljudi od Galada pobiše Jefrema; jer govorahu: bjegunci ste Jefremovi vi, ljudi od Galada, koji se bavite među Jefremom i među Manasijom.
Sudije 12,5I Galad uze Jefremu brodove Jordanske. I kad koji od Jefrema dobježe i reče: pusti me da prijeđem, rekoše mu oni od Galada: jesi li od Jefrema? i kad on reče: nijesam,
Sudije 12,6Onda mu rekoše: reci: Šibolet. A on reče: Sibolet, ne mogući dobro izgovoriti. Tada ga uhvatiše i zaklaše na brodu Jordanskom. I pogibe u ono vrijeme iz plemena Jefremova četrdeset i dvije tisuće.
Sudije 12,7I Jeftaj bi sudija Izrailju šest godina; i umrije, i bi pogreben u gradu Galadskom.
Sudije 12,8A poslije njega bi sudija Izrailju Avesan iz Vitlejema.
Sudije 12,9I imaše trideset sinova i trideset kćeri, koje razuda iz kuće, a trideset djevojaka dovede sinovima svojim iz drugih kuća; i bi sudija Izrailju sedam godina.
Sudije 12,10I potom umrije Avesan, i bi pogreben u Vitlejemu.
Sudije 12,11A posle njega bi sudija Izrailju Elon od Zavulona; on bi sudija Izrailju deset godina.
Sudije 12,12Potom umrije Elon od Zavulona i bi pogreben u Ajalonu u zemlji Zavulonovoj.
Sudije 12,13Poslije njega bi sudija u Izrailju Avdon sin Elilov Faratonjanin.
Sudije 12,14On imaše četrdeset sinova i trideset unuka, koji jahahu sedamdesetoro magaradi. I bi sudija Izrailju osam godina.
Sudije 12,15Potom umrije Avdon sin Elilov Faratonjanin, i bi pogreben u Faratonu u zemlji Jefremovoj na gori Amaličkoj.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje