Tražilica


1. Korincanima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Korincanima 12,1A za duhovne darove neću vam, braćo, zatajiti.
1. Korincanima 12,2Znate, da kad bijaste neznabošci, idoste k idolima bezglasnima, kako vas vođahu.
1. Korincanima 12,3Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori neće reći: anatemate Isusa; i niko ne može Isusa Gospodom nazvati osim Duhom svetijem.
1. Korincanima 12,4Darovi su različni, ali je Duh jedan.
1. Korincanima 12,5I različne su službe, ali je jedan Gospod.
1. Korincanima 12,6I različne su sile, ali je jedan Bog koji čini sve u svemu.
1. Korincanima 12,7A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
1. Korincanima 12,8Jer jednome se daje Duhom riječ premudrosti; a drugome riječ razuma po istome Duhu;
1. Korincanima 12,9A drugome vjera, tijem istijem Duhom; a drugome dar iscjeljivanja, po tome istom Duhu;
1. Korincanima 12,10A drugome da čini čudesa, a drugome proroštvo, a drugome da razlikuje duhove, a drugome različni jezici, a drugome da kazuje jezike.
1. Korincanima 12,11A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdjeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće.
1. Korincanima 12,12Jer kao što je tijelo jedno i ude ima mnoge, a svi udi jednoga tijela, premda su mnogi, jedno su tijelo: tako i Hristos.
1. Korincanima 12,13Jer jednijem duhom mi se svi krstismo u jedno tijelo, bili Jevreji, ili Grci, ili robovi, ili sami svoji; i svi se jednijem Duhom napojismo.
1. Korincanima 12,14Jer tijelo nije jedan ud, nego mnogi.
1. Korincanima 12,15Ako reče noga: ja nijesam ruka, nijesam od tijela; eda li zato nije od tijela?
1. Korincanima 12,16I ako reče uho: ja nijesam oko, nijesam od tijela; eda li zato nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje je čuvenje?
1. Korincanima 12,17A kad bi sve bilo čuvenje, gdje je mirisanje?
1. Korincanima 12,18Ali Bog postavi sve ude u tijelu kako je koga htio.
1. Korincanima 12,19A kad bi svi bili jedan ud, gdje je tijelo?
1. Korincanima 12,20Sad su pak mnogi udi a jedno tijelo.
1. Korincanima 12,21Ali oko ne može reći ruci: ne trebaš mi; ili opet glava nogama: ne trebate mi.
1. Korincanima 12,22Nego još koji se udi tijela čine da su najslabiji najpotrebniji su.
1. Korincanima 12,23I koji nam se čine da su najsramotniji na tijelu, na one udaramo najveću čast;
1. Korincanima 12,24I nepošteni naši udi najveće poštenje imaju; a pošteni udi ne trebaju. Ali Bog složi tijelo i najhuđemu udu dade najveću čast,
1. Korincanima 12,25Da ne bude raspre u tijelu, nego da se udi jednako brinu jedan za drugoga.
1. Korincanima 12,26I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udi; a ako li se jedan ud slavi, s njim se raduju svi udi.
1. Korincanima 12,27A vi ste tijelo Hristovo, i udi među sobom.
1. Korincanima 12,28I jedne dakle postavi Bog u crkvi prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, a potom čudotvorce, onda darove iscjeljivanja, pomaganja, upravljanja, različne jezike.
1. Korincanima 12,29Eda li su svi apostoli? Eda li su svi proroci? Eda li su svi učitelji? Eda li su svi čudotvorci?
1. Korincanima 12,30Eda li svi imaju darove iscjeljivanja? Eda li svi govore jezike? Eda li svi kazuju?
1. Korincanima 12,31Starajte se pak za veće darove; pa ću vam još bolji put pokazati.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje