Tražilica


1. Petrova 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Petrova 1,1Od Petra, apostola Isusa Hrista, izbranijem došljacima, rasijanijem po Pontu, Galatiji, Kapadokiji, Aziji i Vitiniji;
1. Petrova 1,2Po priviđenju Boga oca, svetinjom Duha dovedenijem u poslušanje i kropljenje krvi Isusa Hrista: da vam se umnoži blagodat i mir.
1. Petrova 1,3Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas po velikoj milosti svojoj prerodi za živ nad vaskrsenijem Isusa Hrista iz mrtvijeh,
1. Petrova 1,4Za našljedstvo nepropadljivo, koje neće istruhnuti ni uvenuti, sačuvano na nebesima za vas,
1. Petrova 1,5Koje je sila Božija vjerom sačuvala za spasenije, pripravljeno da se javi u pošljednje vrijeme;
1. Petrova 1,6Kojemu radujte se, premda ste sad malo (gdje je potrebno) žalosni u različnijem napastima,
1. Petrova 1,7Da se kušanje vaše vjere mnogo vrednije od zlata propadljivoga koje se kuša ognjem nađe na hvalu i čast i slavu, kad se pokaže Isus Hristos;
1. Petrova 1,8Kojega ne vidjevši ljubite i kojega sad ne gledajući no vjerujući ga radujete se radošću neiskazanom i proslavljenom.
1. Petrova 1,9Primajući kraj svoje vjere, spasenije dušama.
1. Petrova 1,10Koje spasenije tražiše i ispitivaše za nj proroci, koji za vašu blagodat prorekoše;
1. Petrova 1,11Ispitujući u kakovo ili u koje vrijeme javljaše Duh Hristov u njima, naprijed svjedočeći za Hristove muke i za slave po tome;
1. Petrova 1,12Kojima se otkri da ne samijem sebi nego nama služahu ovijem što vam se sad javi po onima koji vam propovjediše jevanđelje poslanijem s neba Duhom svetijem, u koje anđeli žele zaviriti.
1. Petrova 1,13Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos.
1. Petrova 1,14Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
1. Petrova 1,15Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
1. Petrova 1,16Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet.
1. Petrova 1,17I ako zovete ocem onoga, koji ne gledajući ko je ko, sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojega življenja sa strahom,
1. Petrova 1,18Znajući da se propadljivijem srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnoga svojeg življenja, koje ste vidjeli od otaca;
1. Petrova 1,19Nego skupocjenom krvlju Hrista, kao bezazlena i prečista jagnjeta;
1. Petrova 1,20Koji je određen još prije postanja svijeta, a javio se u pošljednja vremena vas radi,
1. Petrova 1,21Koji kroz njega vjerujete Boga koji ga podiže iz mrtvijeh, i dade mu slavu, da bi vaša vjera i nadanje bilo u Boga.
1. Petrova 1,22Duše svoje očistivši u poslušanju istine Duhom za bratoljublje nedvolično, od čista srca ljubite dobro jedan drugoga,
1. Petrova 1,23Kao prerođeni ne od sjemena koje truhne, nego od onog koje ne truhne, riječju živoga Boga, koja ostaje dovijeka.
1. Petrova 1,24Jer je svako tijelo kao trava, i svaka slava čovječija kao cvijet travni: osuši se trava, i cvijet njezin otpade;
1. Petrova 1,25Ali riječ Gospodnja ostaje dovijeka. A ovo je riječ što je objavljena među vama.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje