Tražilica


Efescima 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Efescima 2,1I vas koji bijaste mrtvi za prestupljenja i grijehe svoje,
Efescima 2,2U kojima nekad hodiste po vijeku ovoga svijeta, po knezu koji vlada u vjetru, po duhu koji sad radi u sinovima protivljenja;
Efescima 2,3U kojima i mi svi življesmo negda po željama tijela svojega, čineći volju tijela i posmisli, i bijasmo rođena djeca gnjeva, kao i ostali;
Efescima 2,4Ali Bog, koji je bogat u milosti, za premnogu ljubav svoju, koju ima k nama,
Efescima 2,5I nas koji bijasmo mrtvi od grijehova oživlje s Hristom (blagodaću ste spaseni),
Efescima 2,6I s njim vaskrse i posadi na nebesima u Hristu Isusu.
Efescima 2,7Da pokaže u vijekovima koji idu preveliko bogatstvo blagodati svoje dobrotom na nama u Hristu Isusu.
Efescima 2,8Jer ste blagodaću spaseni kroz vjeru; i to nije od vas, dar je Božij,
Efescima 2,9Ne od djela, da se niko ne pohvali.
Efescima 2,10Jer smo njegov posao, sazdani u Hristu Isusu za djela dobra, koja bog naprijed pripravi da u njima hodimo.
Efescima 2,11Zato se opominjite da vi koji ste negda po tijelu neznabošci bili i nazivani neobrezanje od onijeh koji su se zvali po tijelu obrezanje, koje se rukom radilo,
Efescima 2,12Da bijaste u ono vrijeme bez Hrista, odvojeni od društva Izrailjeva, i bez dijela u zavjetima obećanja, nada ne imajući, i bezbožni na svijetu:
Efescima 2,13A sad u Hristu Isusu, vi koji ste negda bili daleko, blizu postadoste krvlju Hristovom.
Efescima 2,14Jer je on mir naš, koji oboje sastavi u jedno, i razvali plot koji je rastavljao, neprijateljstvo, tijelom svojijem,
Efescima 2,15Zakon zapovijesti naukama ukinuvši; da iz oboga načini sobom jednoga novog čovjeka, čineći mir;
Efescima 2,16I da pomiri s Bogom oboje u jednom tijelu krstom, ubivši neprijateljstvo na njemu.
Efescima 2,17I došavši propovijedi u jevanđelju mir vama daljnima i onima koji su blizu.
Efescima 2,18Jer on dovede k ocu oboje u jednom duhu.
Efescima 2,19Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,
Efescima 2,20Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos,
Efescima 2,21Na kome sva građevina sastavljena raste za crkvu svetu u Gospodu;
Efescima 2,22Na kome ćete se i vi sazidati za stan Božij u duhu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje