Tražilica


1. Kraljevima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Kraljevima 15,1U osamnaestoj godini kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, postade Abijam kralj nad Judom.
1. Kraljevima 15,2On je vladao tri godine u Jerusalemu, Njegova se mati zvala Maaka i bila je unuka Abišalomova.
1. Kraljevima 15,3On je činio sve grijehe oca svojega, što ih ovaj bio činio pred njim, i srce njegovo nije bilo cijelo odano Gospodu, Bogu njegovu, kao srce njegova djeda Davida.
1. Kraljevima 15,4Ipak mu je Gospod, Bog njegov, zbog Davida dao svjetiljku u Jerusalemu, kad je nakon njega podigao sina njegova u Jerusalemu i utvrdio Jerusalem,
1. Kraljevima 15,5Jer je David bio činio, što se je dopadalo Gospodu, i za svega života svojega nije bio odstupio od onoga, što mu je bio zapovjedio, osim u slučaju s Hitejinom Urijom.
1. Kraljevima 15,6Između Roboama i Jeroboama bio je rat, dokle je god onaj živio.
1. Kraljevima 15,7Ostala povijest Abijamova i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih. I između Abijama i Jeroboama bio je rat.
1. Kraljevima 15,8Kad je Abijam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Asa.
1. Kraljevima 15,9U dvadesetoj godini kraljevanja Jeroboamova nad Izraelom postade Asa kralj nad Judom.
1. Kraljevima 15,10On je vladao četrdeset i jednu godinu u Jerusalemu. Njegova se je mati zvala Maaka i bila je kći Abišalomova.
1. Kraljevima 15,11Asa je činio, što se je dopadalo Gospodu, kao njegov djed David.
1. Kraljevima 15,12On protjera bludnice iz zemlje i odstrani sve idolske likove, što su ih bili načinili oci njegovi.
1. Kraljevima 15,13I mater svoju Maaku svrže s njezina mjesta kao gospodarice, jer je bila podigla idolski lik Ašere. Asa sasiječe njezinu ljagu i spali je u dolini kidronskoj.
1. Kraljevima 15,14Ali uzvisine nijesu bile srušene, ipak Asa ostade svega života svojega vjerno odan Gospodu.
1. Kraljevima 15,15I dade u hram Gospodnji unijeti sve posvetne darove oca svojega i svoje vlastite darove, srebro, zlato i sudove.
1. Kraljevima 15,16Između Ase i Baaše, kralja Izraelova, bio je rat, dokle su god živjeli.
1. Kraljevima 15,17Baaša, kralj Izraelov, izađe proti Judi i utvrdi Rami, da ne da nikome otići k Asi, kralju Judinu, ni od njega doći.
1. Kraljevima 15,18Ali Asa uze sve srebro i zlato, što je bilo još ostalo u riznicama hrama Gospodnjega, i blago palače kraljevske i predade ga slugama svojim. Tako ih posla kralj Asa k Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, unuku Hezjonovu, kralju sirskomu, koji je imao svoje sjedište u Damasku, i poruči:
1. Kraljevima 15,19"Savez postoji između mene i tebe, između mojega i tvojega oca. Evo šaljem ti srebro i zlato kao dar. Pa razriješi svoj savez s Baašom, kraljem Izraelovim, da moradne otići od mene!"
1. Kraljevima 15,20Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla vojskovođe svoje proti gradovima Izraelovim. Dade poharati Ijon, Dan, Abel Bet-Maaku i sav Kineret zajedno sa svom zemljom Naftalijevom.
1. Kraljevima 15,21Kad Baaša primi vijest o tom, presta utvrđivati Ramu i vrati se u Tirsu.
1. Kraljevima 15,22I kralj Asa podiže sve Judejce bez iznimke. Oni moradoše odnijeti kamenje i grede, što ih je bio Baaša upotrebljavao za utvrđivanje Rame. Stim dade kralj Asa utvrditi Gebu Benjaminovu i Mispu
1. Kraljevima 15,23Sva ostala povijest Asina, sve pobjede njegove i djela njegova i gradovi, što ih je utvrdio, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih. U starosti svojoj bolovao je od nogu.
1. Kraljevima 15,24Kad je Asa bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu njegova djeda Davida. Mjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat.
1. Kraljevima 15,25Nadab, sin Jeroboamov, postade kralj Izraelov u drugoj godini kraljevanja Asina nad Judom, i vladao je dvije godine nad Izraelom.
1. Kraljevima 15,26On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i hodio je tragom oca svojega i u grijehu njegovu, na koji je bio naveo Izraela.
1. Kraljevima 15,27Proti njemu zasnova urotu Baaša, sin Ahijin, od kuće Isakarove, i ubi ga Baaša kod Gibetona, što je pripadao Filistejima, kad su Nadab i sav Izrael opsjedali Gibeton.
1. Kraljevima 15,28Ubi ga Baaša u trećoj godini kraljevanja Asina nad Judom, i mjesto njega postade kralj.
1. Kraljevima 15,29Čim je on bio postao kralj, istrijebi svu kuću Jeroboamovu i ne ostavi na životu nijedne duše od porodice Jeroboamove, dok je nije bio uništio. Tako je bio unaprijed rekao Gospod preko svojega sluge Ahije iz Šila.
1. Kraljevima 15,30Zbog grijeha, što ih je bio počinio Jeroboam i na koje je bio naveo Izraela, i zbog gnjeva, na koji je bio podražio Gospoda, Boga Izraelova.
1. Kraljevima 15,31Ostala povijest Nadabova i sve, što je učinio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
1. Kraljevima 15,32Između Ase i kralja Izraelova Baaše bio je rat, dokle su god živjeli.
1. Kraljevima 15,33U trećoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Baaša, sin Ahijin, kralj svega Izraela i vladao je u Tirsi dvadeset i četiri godine.
1. Kraljevima 15,34On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i hodio je tragom Jeroboamovim i u grijehu njegovu, na koji je bio naveo Izraela.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje