Tražilica


1. Ljetopisa 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 10,1Između Izraelaca i Filisteja bilo je došlo do boja. A ljudi Izraelovi pobjegoše ispred Filisteja, i padali su mrtvi na gori Gilboi.
1. Ljetopisa 10,2Filisteji se natisnuše za Saulom i sinovima njegovim. Pritom pogubiše Filisteji Jonatana, Abinadaba, Malki-Šuu, sinove Saulove.
1. Ljetopisa 10,3I za Saula posta boj veoma težak. Napokon ga stigoše strijelci, i on bi ranjen od strijelaca.
1. Ljetopisa 10,4Tada zapovjedi Saul momku, koji mu je nosio oružje: "Izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti pogani i narugaju mi se!" Ali ne htjede momak, koji mu je nosio oružje, jer se je strašio veoma. I tako Saul sam uze mač i baci se na njega.
1. Ljetopisa 10,5Kad momak, koji mu je nosio oružje, vidje, gdje umrije Saul, baci se i on na svoj mač i umrije.
1. Ljetopisa 10,6Tako pogibe Saul sa tri sina svoja. Sva kuća njegova pogibe tako zajedno.
1. Ljetopisa 10,7A kad ljudi Izraelovi, što su stanovali u ravnici, vidješe, gdje pobjegoše oni i gdje Saul i sinovi njegovi pogiboše, ostaviše gradove svoje i nagnuše u bijeg. I dođoše Filisteji i naseliše se u njima.
1. Ljetopisa 10,8Sutradan dođoše Filisteji, da opljačkaju pobijene. Kad nađoše Saula i tri sina njegova gdje leže na gori Gilboi,
1. Ljetopisa 10,9Oplijeniše ga i uzeše sa sobom glavu njegovu i oružje njegovo. Tada poslaše po zemlji filistejskoj unaokolo, da dojave idolima svojim i narodu vijest o pobjedi.
1. Ljetopisa 10,10Oružje njegovo staviše u hram boga svojega, a glavu mu objesiše na hramu Dagonovu.
1. Ljetopisa 10,11A kad čuše svi stanovnici Jabeša u Gileadu sve, što su bili Filisteji učinili od Saula,
1. Ljetopisa 10,12Podigoše se svi oboružani i uzeše tijelo Saulovo i tjelesa sinova njegovih. Donesoše ih u Jabeš, pokopaše kosti njihove pod terebintom u Jabešu, i postili su sedam dana.
1. Ljetopisa 10,13Tako pogibe Saul zbog prestupaka, što ih je bio počinio proti Gospodu, jer nije držao zapovijedi Gospodnje i jer je bio pitao duh mrtvaca, da dobije obavijest,
1. Ljetopisa 10,14Mjesto da upita Gospoda. Zato ga ubi Gospod i prenese kraljevstvo njegovo na Davida, sina Jesejeva.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje