Tražilica


1. Ljetopisa 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 16,1Izakako su bili unijeli kovčeg Božji i namjestili ga u šatoru, što ga je bio David podigao za njega, prinesoše pred Bogom žrtve paljenice i žrtve mirotvorne.
1. Ljetopisa 16,2Kad prinese David žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, blagoslovi narod u ime Gospoda
1. Ljetopisa 16,3I razdijeli svima Izraelcima, ljudima i ženama, svakome po jedan kruh, po komad mesa i kolač od grožđa.
1. Ljetopisa 16,4Potom postavi neke Levite, da služe kod kovčega Gospodnjega. Oni su morali prinositi Gospodu, Bogu Izraelovu, hvalu, čast i slavu:
1. Ljetopisa 16,5Asaf kao poglavar i Zaharija kao drugi u redu za njim, onda Jeiel, Šemiramot, Jehiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom i Jeiel sa svojim glazbalima, harfama i citrama, Asaf je imao udarati u cimbale,
1. Ljetopisa 16,6Svećenici Benaja i Jahaziel jednako trubiti u trube pred kovčegom zavjeta Božjega.
1. Ljetopisa 16,7Tada prvi put naredi David, da Asaf i braća njegova hvale Gospoda:
1. Ljetopisa 16,8"Hvalite Gospoda! Zazivajte ime njegovo! Javljajte narodima djela njegova!
1. Ljetopisa 16,9Pjevajte mu! Svirajte mu! Sva čudesa njegova navješćujte!
1. Ljetopisa 16,10Hvalite se svetim imenom njegovim! Neka se veseli srce onih, koji traže Gospoda!
1. Ljetopisa 16,11Tražite Gospoda i slavu njegovu! Tražite lice njegovo vazda!
1. Ljetopisa 16,12Spominjite se čudesa njegovih, koja je učinio, znakova njegovih, sudova usta njegovih!
1. Ljetopisa 16,13Ti, Izraela, sluge njegova, rode, vi, Jakova odabranika njegova, sinovi!
1. Ljetopisa 16,14On, Gospod, nama je Bog! U sav svijet idu sudovi njegovi.
1. Ljetopisa 16,15Zavjeta svojega vječno se on spominje, riječi, koju je dao za tisuću koljena,
1. Ljetopisa 16,16Zavjeta, što ga je sklopio s Abrahamom, i zakletve svoje Izaku.
1. Ljetopisa 16,17To je postavio Jakovu za zakon, za vječni zavjet Izraelu,
1. Ljetopisa 16,18Ovako govoreći: Kanaan ću dati tebi kao uže baštinsko vaše!
1. Ljetopisa 16,19Tada ste još bili maleni brojem, samo vas malo i stranci u njem.
1. Ljetopisa 16,20Još ste išli od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugoga.
1. Ljetopisa 16,21Ali on ne dade, da im se naudi. Radi njih uputi kraljeve:
1. Ljetopisa 16,22Ne dirajte u pomazanike moje, prorocima mojim ne učinite ništa na žao!
1. Ljetopisa 16,23Pjevajte tako Gospodu, sve zemlje! Iz dan u dan navješćujete spasenje njegovo!
1. Ljetopisa 16,24Navješćujte narodima slavu njegovu, svakome puku čudesa njegova!
1. Ljetopisa 16,25Jer je velik Gospod i veoma dostojan hvale, strahovit iznad svih bogova.
1. Ljetopisa 16,26Jer su svi bogovi u naroda idoli, a Gospod je stvorio nebesa,
1. Ljetopisa 16,27Slava je i veličanstvo pred njim, sila i radost u svetištu njegovu.
1. Ljetopisa 16,28I dajte Gospodu, plemena naroda, dajte Gospodu slavu i čast!
1. Ljetopisa 16,29Dajte Gospodu slavu prema imenu njegovu! Prinosite dare, dolazite pred lice njegovo! Poklonite se Gospodu u svetome nakitu!
1. Ljetopisa 16,30Neka strepi pred njim sav svijet! Čvrsto stoji nadzemaljski svijet - ne pomjesti se nikad!
1. Ljetopisa 16,31Nebo se veseli, zemlja se raduje. Navijestite narodima: Gospod je kralj!
1. Ljetopisa 16,32More buči i što je u njemu, skače polje i što je na njemu.
1. Ljetopisa 16,33I tada se obraduje drveće šumsko pred Gospodom, kad on dolazi da sudi zemlju.
1. Ljetopisa 16,34Hvalite Gospoda, jer je dobar, jer milost njegova traje dovijeka.
1. Ljetopisa 16,35Ovako govorite: Pomozi nam, Bože spasenja našega! Skupi nas, spasi nas od naroda! Da mognemo slaviti sveto ime tvoje, da se smijemo hvaliti slavom tvojom.
1. Ljetopisa 16,36Neka je hvaljen Gospod, Bog Izraelov! Odvijeka dovijeka!" I sav narod reče: "Amen!"! "Hvala neka je Gospodu!
1. Ljetopisa 16,37Tada ostavi ondje pred kovčegom zavjeta Gospodnjega Asafa i suplemenike njegove, da služe pred kovčegom bez prestanka onako, kako to bude tražio svaki dan.
1. Ljetopisa 16,38Obed-Edoma i njegovih šezdeset i osam suplemenika i Obed-Edoma, sina Jedutunova, i Hosu postavi vratarima.
1. Ljetopisa 16,39Svećenika Sadoka i njegove suplemenike, svećenike, namjesti za stan Gospodnji na visini u Gibeonu
1. Ljetopisa 16,40Oni su imali Gospodu redovito jutrom i večerom prinositi žrtve paljenice na žrtveniku za žrtve paljenice, točno onako, kako stoji napisano u zakonu Gospodnjem, što ga je dao Izraelu.
1. Ljetopisa 16,41S njima su bili Heman i Jedutun uz ostale, što su bili izabrani i poimence označeni, da prinose Gospodu hvalospjev: Vječno traje milost njegova.
1. Ljetopisa 16,42Oni, Heman i Jedutun, čuvali su trube i cimbale za glazbenike i glazbala za pjesme Božje. Sinovi Jedutunovi vršili su službu vratarsku.
1. Ljetopisa 16,43Potom se svi vratiše kući. A David ode da pozdravi obitelj svoju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje