Tražilica


2. Ljetopisa 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 1,1Kad se je Salomon, sin Davidov, bio učvrstio u vlasti svojoj - Gospod, Bog njegov, bio je s njim i učinio ga veoma moćnim -
2. Ljetopisa 1,2Tada dozva Salomon k sebi sav narod Izraelov s tisućnicima i stotnicima, sa sucima i svim knezovima svega Izraela, s poglavarima obiteljskim.
2. Ljetopisa 1,3U pratnji sve zajednice narodne otide Salomon na visinu u Gibeonu. Tamo se je naime nalazio šator zavjeta Božjega, koji je Mojsije, sluga Gospodnji, bio načinio u pustinji.
2. Ljetopisa 1,4- A kovčeg Božji bio je David prenio iz Kirjat-Jearima na mjesto, koje mu je David bio spremio. U Jerusalemu naime bio mu je dao razapeti šator. -
2. Ljetopisa 1,5Žrtvenik mjedeni, koji je bio načinio Bezaleel, sin Urijev, unuk Hurov, bio je ondje pred svetim stanom Gospodnjim. Salomon pokloni mu se tamo s narodom.
2. Ljetopisa 1,6Tada žrtvova Salomon ondje na žrtveniku mjedenom, koji je bio pred Gospodom i pripadao šatoru zavjeta Gospodnjega, i prinese na njemu tisuću žrtava paljenica.
2. Ljetopisa 1,7Noću potom javi se Bog Salomonu i reče mu: "Išti, što da ti dadnem!"
2. Ljetopisa 1,8Salomon odgovori Bogu: "Ti si mojemu ocu Davidu iskazivao veliku naklonost i mene si učinio kraljem mjesto njega.
2. Ljetopisa 1,9Neka bi se sad ipak, Gospode i Bože, ispunilo tvoje obećanje, što si ga rekao mojemu ocu Davidu! Ti si me učinio kraljem nad narodom, koji je mnogobrojan kao prah na zemlji.
2. Ljetopisa 1,10Zato daj mi mudrost i uviđavnost, da vodim taj narod u svakom položaju, jer tko bi inače mogao vladati ovim tvojim mnogobrojnim narodom?"
2. Ljetopisa 1,11Bog odgovori Salomonu: "Jer si to zaiskao, a nijesi molio bogatstva, blaga i slave, niti smrti neprijatelja svojih, niti duga života, nego si sebi zaprosio mudrost i uviđavnost, da vladaš narodom mojim, nad kojim te postavih kraljem,
2. Ljetopisa 1,12Zato neka ti se udijeli ta mudrost i uviđavnost! A dat ću ti i bogatstva, blaga i slave, kakve prije tebe nije imao niti jedan kralj, niti će poslije tebe imati."
2. Ljetopisa 1,13Nato se vrati Salomon s uzvisine u Gibeonu, od šatora zavjetnoga u Jerusalem i vladao je tamo nad Izraelom.
2. Ljetopisa 1,14Salomon nakupi sebi i mnogobrojna kola i kolske borce, i imao je tisuću i četiri stotine kola i dvanaest tisuća kolskih boraca. Njih smjesti u kolskim gradovima i u okolici kralja u Jerusalemu.
2. Ljetopisa 1,15Kralj dotjera dotle, da je u Jerusalemu bilo srebra i zlata tako mnogo kao kamenja, i cedara tako mnogo kao dudova, što rastu u nizini.
2. Ljetopisa 1,16Uvoz konja, što ih imao Salomon, bio je iz Egipta i Koe. Trgovci kraljevi dovodili ih iz Koe za plaću,
2. Ljetopisa 1,17Tako da su jedna kola kod izvoza iz Egipta dolazila po šest stotina šekela srebra, a konj po sto i pedeset. Isto tako preko njih dobivali su ih svi kraljevi hitejski i sirijski.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje