Tražilica


2. Ljetopisa 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 13,1U osamnaestoj godini kraljevanja Jeroboamova postade Abija kralj nad Judom.
2. Ljetopisa 13,2On je vladao tri godine u Jerusalemu. Njegova se mati zvala Mikaja, kći Uriela iz Gibee. Između Abija i Jeroboama bio je rat.
2. Ljetopisa 13,3Abija otvori boj s vojskom hrabrih ratnika od četiri stotine tisuća izabranih ljudi, jeroboam postavi se u bojni red naprema njemu s osam stotina tisuća izabranih, hrabrih ljudi.
2. Ljetopisa 13,4Tada stade Abija gore na brdo Zemaraim, što leži u gori Efraimovoj, i povika: "čujte me, Jeroboame i svi sinovi Izraelovi!
2. Ljetopisa 13,5Zar doista nijeste morali znati, da je Gospod, Bog Izraelov, predao kraljevstvo nad Izraelom na vječna vremena Davidu i potomcima njegovim na temelju zavjeta osoljenoga?
2. Ljetopisa 13,6Ali Jeroboam, sin Nebatov, sluga Salomona sina Davidova, ustade i pobuni se proti gospodaru svojemu,
2. Ljetopisa 13,7I skupiše se oko njega ljudi praznovi i nevaljali i Roboama, sina Salomonova, posve dobiše u svoju vlast Jer je Roboam bio premlad i nije bio svoj, da bi im se mogao oduprijeti.
2. Ljetopisa 13,8I vi sad mislite, da se možete oprijeti kraljevstvu Gospodnjemu, koje je u rukama potomaka Davidovih, jer vas je mnogo i imate kod sebe zlatne teoce, koje vam je Jeroboam učinio za bogove.
2. Ljetopisa 13,9Nijeste li otjerali svećenike Gospodnje, potomke Aronove, i Levite i načinili sebi svećenike kao narodi drugih zemalja? Svaki, koji je došao s juncem ili sa sedam ovnova, da se posveti, postao je svećenik onima, koji nijesu bogovi,
2. Ljetopisa 13,10Ali naš Bog jest Gospod. Mi nijesmo otpali od njega, a kao svećenici služe Gospodu potomci Aronovi, i Leviti obavljaju službu.
2. Ljetopisa 13,11Oni prinose Gospodu jutrom i večerom žrtve paljenice i miomirisan kad, meću kruhove postavljene na što od čistoga zlata i pale svako veče zlatni svijećnjak sa žišcima njegovim, jer mi držimo zakon Gospoda, Boga svojega. A vi ga ostaviste.
2. Ljetopisa 13,12Čujte, s nama, nama je na čelu Bog i svećenici njegovi s trubama glasnim, da zatrube proti vama. Sinovi Izraelovi! Ne borite se proti Gospodu, Bogu otaca svojih, jer nećete imati uspjeha.
2. Ljetopisa 13,13Ali Jeroboam zavede zasjedu, da im zađu za leđa. Tako su Judejcima bili sprijeda jedni, a s leđa zasjeda.
2. Ljetopisa 13,14I kad se obazreše Judejci, a to boj i sprijeda i straga, Oni povikaše Gospodu. Svećenici zatrubiše u trube,
2. Ljetopisa 13,15I Judejci podigoše ratnu viku. Kad Judejci podigoše ratnu viku, razbi Bog Jeroboama i svega Izraela pred Abijom i Judom.
2. Ljetopisa 13,16Sinovi Izraelovi pobjegoše od Judejaca, i dade ih Bog njima u ruke.
2. Ljetopisa 13,17Abija i ljudi njegovi nanesoše im velik poraz. Pet stotina tisuća odabranih ljudi pade od Izrael.
2. Ljetopisa 13,18Tako su onda bili poniženi sinovi Izraelovi, a Judejci prevladaše; jer su se bili oslonili na Gospoda, Boga otaca svojih.
2. Ljetopisa 13,19Abija je progonio Jeroboama i oduzeo mu više gradova, naime Betel, Ješanu i Efron sa selima njihovim.
2. Ljetopisa 13,20Jeroboam, dokle je živio Abija, ne oporavi se više. Gospod ga udari, te umrije.
2. Ljetopisa 13,21A Abija postade moćan. On uze sebi četrnaest žena. One mu rodiše dvadeset i dva sina i šesnaest kćeri.
2. Ljetopisa 13,22Ostala povijest Abijina, njegova preduzeća i djela zapisana su u zapiscima proroka Ida.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje