Tražilica


Amos 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Amos 1,1Govori Amosa, koji je pripadao stočarima iz Tekoe. On je proricao o Izraelu u dane kralja Uzije Judina i u dane Jeroboama, sina i Joašova, kralja Izraelova, dvije godine prije potresa.
Amos 1,2On reče: Gospod riče sa Siona. Iz Jerusalema grmi glas njegov. Tada tuguju pasišta pastirska. Vrhunac se Karmelu posuši.
Amos 1,3Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Damaska, za četiri neću mu oprostiti: Jer su vrhli Gilead gvozdenom branom,
Amos 1,4Bacit ću oganj u kuću Hazaelovu, da proždere tvrđave Ben-Hadadove.
Amos 1,5Polomit ću prijevornicu Damasku. Utamanit ću stanovnike u dolini grijeha zajedno s nosiocima žezla iz kuće raskošne, Bet-Edena. Narod sirijski mora putovati u Kir!" Gospod je to rekao.
Amos 1,6Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Gaze, za četiri neću joj oprostiti: Jer su ih do posljednjega čovjeka sve odveli, da ih prodaju Edomu.
Amos 1,7Bacit ću oganj u zidove Gazi, da proždere tvrđave njezine.
Amos 1,8Utamanit ću stanovnike u Ašdod zajedno s nosiocima žezla iz Aškelona, Pružit ću ruku proti Ekronu, Ostatak Filistejaca izginut će." Svemogući Gospod je to rekao.
Amos 1,9Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Tira, za četiri neću mu oprostiti: Jer ih je do posljednjega čovjeka sve izručio Edomu, ne misleći na savez bratski.
Amos 1,10Bacit ću oganj u zidove Tiru, da proždere tvrđave njegove."
Amos 1,11Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Edoma, za četiri neću mu oprostiti: Jer je progonio brata svojega mačem, ugušio sažaljenje, jarost svoju jednako čvrsto držao, gnjev svoj uvijek čuvao.
Amos 1,12Bacit ću oganj u Teman, da proždere tvrđave u Bosri."
Amos 1,13Ovako veli Gospod: "Za tri opačine Amonaca, za četiri neću im oprostiti: Jer su parali trudne žene u Gileadu, da rašire zemlju svoju.
Amos 1,14Stavit ću oganj na zidove Rabi, da proždere stanovnike njegove s vikom u dan boja, s burom u dan vihora.
Amos 1,15Tada će kralj njihov otići u ropstvo zajedno s knezovima svojim." Gospod je to rekao.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje