Tražilica


Amos 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Amos 3,1Čujte riječ, koju vam govori Gospod, djeco Izraelova, svemu plemenu, koje sam izveo iz Egipta:
Amos 3,2"Samo vas izabrao sam između svih naroda zemaljskih. Zato dajem da okajete svu krivnju svoju."
Amos 3,3Putuju li dvojica zajedno, a da ne poznaju jedan drugoga
Amos 3,4Riče li lav u šumi, a da nema plijena? Daje li glas u špilji lavić, prije nego je što uhvatio?
Amos 3,5Pada li ptica u mrežu na zemlji, ako ova ne čeka na nju? Diže li se lovka sa zemlje, ako se ne uhvati?
Amos 3,6Zatrubi li u gradu truba, a da se ne uplaše ljudi? Zadesi li nesreća grad, da je nije učinio Gospod?
Amos 3,7Ne, svemogući Gospod ne čini ništa, a da ne očituje osnovu svoju slugama svojim: prorocima.
Amos 3,8Kad rikne lav, tko da se onda ne prepadne? Kad Gospod, Svemogući, progovori, tko da onda ne prorokuje?
Amos 3,9Oglasite po tvrđavama u Ašdodu, po tvrđavama u zemlji egipatskoj! Recite: "Skupite se na visinama Samarije! Gledajte divljanje I u njoj, nasilja u njoj!
Amos 3,10Zaboravili su činiti pravo, govori Gospod, "Gomilaju opačinu i krvavo djelo u palačama svojim.
Amos 3,11"Zato", ovako veli svemogući Gospod, "neprijatelj će unaokolo opustošiti zemlju i s tebe će svući krasotu tvoju. Tvrđave tvoje bit će oplijenjene."
Amos 3,12Ovako veli Gospod: "kao kad pastir istrgne iz čeljusti lavu dvije koštice ili samo jagodicu od uha: "tako će se izbaviti samo malo od sinova Izraelovih, koji sjede u Samariji na čipkama divana i na jastucima iz Damaska."
Amos 3,13"Čujte i posvjedočite kući Jakovljevoj! govori Svemogući Gospod, Bog nad vojskama.
Amos 3,14"Zaista, kad kaznim opačine Izraelove, tada ću kazniti i žrtvenike Betelu. Odbit će se rogovi žrtveniku, i oni će pasti na zemlju.
Amos 3,15Razorit ću zimnu kuću i ljetnu kuću, propast će kuće od slonove kosti, nestat će mnogih palača, govori Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje