Tražilica


Brojevi 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 25,1Kad su se Izraelci bili nastanili u Luguakacije, stade narod činiti preljubu s kćerima moapskim.
Brojevi 25,2One su pozivale narod na žrtve svojih bogova. Narod bi učestvovao na njihovim žrtvenim gozbama i klanjao se bogovima njihovim.
Brojevi 25,3Izraelci su služili Baal-Peoru. I raspali se gnjev Gospodnji na Izraela,
Brojevi 25,4I Gospod zapovjedi Mojsiju: "Uzmi sve, koji zavedoše narod, i objesi ih Gospodu prema suncu, da prestane Gospod gnjeviti se na Izraela."
Brojevi 25,5Tada zapovjedi Mojsije glavarima Izraelaca: "Svaki neka ubije one od svojih ljudi, koji su služili Baal-Peoru."
Brojevi 25,6A tada upravo dođe jedan Izraelac i dovede k zemljacima svojim jednu Midjanku na oči Mojsiju i cijeloj zajednici Izraelaca, koji su plakali na ulazu u Šator sastanka.
Brojevi 25,7Kad to vidje Finehas, sin Eleazara, sina velikog svećenika Arona, ostavi zajednicu, uze koplje u ruku svoju,
Brojevi 25,8Uđe za Izraelom unutra u Šator i probode oboje, Izraela i ženu, nju kroz trbuh. Tada presta pomor među Izraelcima,
Brojevi 25,9Broj onih, koji izginuše od pomora, iznosio je dvadeset i četiri tisuće.
Brojevi 25,10Nato priopći Gospod Mojsiju ovo:
Brojevi 25,11"Finehas, sin Eleazara, sina velikog svećenika Arona, odvrati gnjev moj od Izraelaca time, što je pun revnosti ustao među njima za čast moju. Zato ja u gnjevu svojem posve ne uništih Izraelaca,
Brojevi 25,12Pa mu kaži: "Sklapam s njim zavjet mira.
Brojevi 25,13Njemu i potomcima njegovim neka bude u vječna vremena svečano obećano svećeništvo za nagradu, što je pun revnosti ustao za Boga svojega i pribavio pomirenje Izraelcima."
Brojevi 25,14Ime tada ubijenome Izraelu, koji bi ubijen s Midjankom, bilo je Zimri, sin Saluov, koji je bio glavar jednoj družini Simeonovaca.
Brojevi 25,15Tada ubijena Midjanka zvala se je Kozbi, kći Sura; ovaj je bio glavar jednoj družini midjanskoj.
Brojevi 25,16Nato zapovjedi Gospod Mojsiju:
Brojevi 25,17"Borite se proti Midjancima i bijte ih.
Brojevi 25,18Jer oni navališe na vas prijevarama, što ih učiniše u slučaju Peora i midjanske kneževske kćeri Kozbi, zemljakinje njihove, koja bi ubijena onda, kad nastade pomor radi Peora."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje