Tražilica


Ezekiel 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 10,1Vidjeh dalje na svodu nebeskom, što je bio nad glavom kerubina, nešto kao safir lanen; nešto, što je bilo po izgledu kao prijestolje, a pokazalo se nad njima.
Ezekiel 10,2On reče čovjeku, koji je bio obučen u laneno platno: "Uđi u prostor među točkovima pod kerubinima i napuni ruke svoje živim ugljevljem iz prostora među kerubinima i razaspi ga na grad! On uđe pred mojim očima.
Ezekiel 10,3A kerubini su stajali na južnoj strani hrama, kad uđe čovjek. Oblak napuni nutarnje predvorje.
Ezekiel 10,4Slava Gospodnja podiže se od kerubina prema pragu hrama. Hram se napuni oblaka, a predvorje bih je puno svjetlosti slave Gospodnje.
Ezekiel 10,5Lupa krila u kerubini čula se je do u nutarnje predvorje, kao glas Boga Svemoćnoga, kad govori.
Ezekiel 10,6Kad je on čovjeku, koji je bio obučen u laneno platno, bio zapovjedio: "Uzmi ognja iz prostora među točkovima, iz prostora među kerubinima!" Tada on uđe i stade uz jedan točak.
Ezekiel 10,7I jedan kerubin, iz prostora među kerubinima pruži ruku svoju k ognju, što je bio među kerubinima, uze i dade de ga u ruke onomu, koji je bio obučen u laneno platno. Ovaj primi to i iziđe.
Ezekiel 10,8Tada se pokaza na kerubinima nešto kao ruka čovječja pod krilima njihovim
Ezekiel 10,9Vidio sam četiri točka pokraj kerubina, po jedan točak pokraj svakoga kerubina. Točkovi su izgledali kao krizolit.
Ezekiel 10,10Na oči bila su sva četiri točka jednaka, kao da bi bio točak u točku.
Ezekiel 10,11Kad bi išli, kretali su se na četiri strane. Nijesu se okretali kad bi išli; išli su uvijek u pravcu što ga je uzimao prednji točak, za njim, a da se ne okreću, kad bi išli.
Ezekiel 10,12Cijelo tijelo njihovo, leđa njihova, ruke njihove i krila njihova kao i točkovi, sva četiri, bili su puni očiju svuda unaokolo.
Ezekiel 10,13Točkovi su se zvali, kako sam čuo na svoje uši, vihor.
Ezekiel 10,14Svako je biće imalo četiri lica: "prvo lice volujsko, drugo lice čovječje, treće lice lavovo, četvrto lice orlovo.
Ezekiel 10,15Kerubini se podigoše. To je bilo isto biće, koje sam bio gledao na riječi Kebaru.
Ezekiel 10,16Kad bi išli kerubini, trčali su i točkovi uz njih, i kad bi kerubini zamahnuli krilima svojim, da se podignu od zemlje, točkovi se nijesu odmicali od njihove strane.
Ezekiel 10,17Kad bi oni stali, zastali su i točkovi. Kad bi se oni podizali, podigli su se i točkovi s njima; jer je duh bića bio u njima.
Ezekiel 10,18Slava Gospodnja ostavi prag hrama i zauze svoje sjedište na kerubinima.
Ezekiel 10,19Tada zamahnuše kerubini krilima svojim i podigoše se od zemlje pred očima mojim; kad su polazili, i točkovi su pošli zajedno s njima. Stadoše na istočnim vratima hrama Gospodnjega. Ozgo nad njima stolovala je slava Boga Izraelova.
Ezekiel 10,20To su bila ista bića, loja sam pod Bogom Izraelovim već bio vidio na riječi Kebaru; sada sam znao, da su to bili kerubini.
Ezekiel 10,21Svako je imalo četiri lica i četiri krila; nešto kao ruka čovječja pokazalo se pod krilima njihovim.
Ezekiel 10,22A što se tiče prilike lica njihovih, bila su ista lica, koja sam bio vidio na riječi Kebaru. Išli su svaki pravo naprema se.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje