Tražilica


Ezekiel 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 25,1Riječ Gospodnja dođe mi ovako govoreći:
Ezekiel 25,2"Sine čovječji, upravi lice svoje prema Amoncima i proroku; proti njima!
Ezekiel 25,3Reci Amoncima: "Čujte riječ svemogućega Gospoda! Ovako veli svemogući Gospod: 'D Jer si "Ha, ha!" klicao nad svetištem mojim: "Ono je oskvrnjeno", i nad zemljom Izraelovom: "Ona je opustošena", i nad kućom Judinom: "Oni idu u progonstvo",
Ezekiel 25,4Evo, zato ću te ja dati u posjed sinovima Istoka Oni će u tebi razapeti šatore svoje i podignut će u tebi stanove svoje. Oni će jesti plodove tvoje i piti mlijeko tvoje.
Ezekiel 25,5Ja ću od Rabe načiniti pašnjak za deve i od zemlje Amona tor za ovce. Tako ćete spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 25,6Jer ovako veli svemogući Gospod: 'Jer si pljeskao rukama i lupao nogama i veselio se pun zloradosti nad zemljom Izraelovom,
Ezekiel 25,7Evo, zato ću ja dignuti ruku svoju na te i dat ću te narodima da te oplijene. Istrijebit ću te između naroda i zatrt ću te između zemalja i uništit ću te. Tada ćeš spoznati, da sam ja Gospod.
Ezekiel 25,8Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer Moab i Seir govore: "Eto, kući je Judinoj kao svima narodima",
Ezekiel 25,9Evo, zato ću ja otvoriti stranu Moabovu, tako da se izgube gradovi njegovi, gradovi njegovi sve do posljednjega, ures zemlje, Bet-Ješimot, Baal-Meon, Kirjatajim.
Ezekiel 25,10Sinovima Istoka uz Amonce dat ću ga u posjed, da njemu i Amoncima ne bude više spomena među narodima.
Ezekiel 25,11Na Moabu izvršit ću sud, i spoznat će oni, da sam ja Gospod.
Ezekiel 25,12Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer je Edom radio iz osvete na kući Judinoj i teško se ogriješio osvetom svojom,
Ezekiel 25,13Zato ovako veli svemogući Gospod: "Dignut ću ruku svoju na Edom, stoku i čovjeka istrijebit ću iz njega i učinit ću ga pustinjom. Od Temana do Dedana past će oni od mača.
Ezekiel 25,14Predat ću osvetu svoju na Edomu ruci svojega naroda Izraela. Ovaj će učiniti s Edomom po gnjevu mojemu i po jarosti mojoj. Oni će upoznati osvetu moju, govori svemogući Gospod.
Ezekiel 25,15Ovako veli svemogući Gospod: 'Jer su Filistejci radili iz osvete i ljuto se osvetili puni zloradosti u srcu i iz preostaloga neprijateljstva bili pomišljali na uništenje,
Ezekiel 25,16Zato ovako veli svemogući Gospod: Evo, dignut ću ruku svoju na Filistejce i uništit ću Krećane i potrt ću ostatak na obali morskoj.
Ezekiel 25,17Učinit ću na njima ljutu osvetu kaznom u revnosti gnjevnoj. Tada će spoznati, da sam ja Gospod, kad izvršim osvetu svoju na njima."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje