Tražilica


Ezekiel 47. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 47,1Tada me povede na ulaz hram. Gle, tu je izlazila voda i ispod praga od hrama k istoku. Pročelje hrama gledalo je na istok. Voda je tekla dolje s desne strane hrama, južno od žrtvenika za žrtve paljenice.
Ezekiel 47,2Povede me van kroz sjeverna vrata i van okolo k vanjskim istočnim vratima. I gle, voda je žuborila dolje s desne strane.
Ezekiel 47,3čovjek ode dalje prema istoku, a imao je mjeru u ruci. Izmjeri tisuću lakata i povede me preko vode; ona dođe do gležanja.
Ezekiel 47,4Izmjeri opet tisuću lakata i povede me preko vode; voda mi dođe do koljena. Izmjeri opet tisuću lakata i povede me prijeko; ona dođe do bokova.
Ezekiel 47,5Izmjeri opet tisuću lakata; tada je bila rijeka, preko koje više nijesam mogao prelaziti; jer se je voda bila tako popela, da bi se morala preplivati, rijeka, preko koje se više nije moglo prelaziti.
Ezekiel 47,6On mi reče: "Jesi li vidio, sine čovječji?" Nato me pusti da odem natrag na obalu rijeke.
Ezekiel 47,7Na povratku vidio sam vrlo mnogo drveća na obali rijeke s obje strane,
Ezekiel 47,8On mi reče: "Ova voda teče van u istočni kraj i spušta se u pustaru i dolazi do Mrtvoga mora. Kad dođe tamo, postat će voda Mrtvoga mora zdrava.
Ezekiel 47,9Sva živa bića, što se same miču, oživjet će posvuda, kamo do će lijeka. Tada će biti vrlo mnogo riba, jer kad dođe tamo ova voda, ozdravit će Mrtvo more i sve će oživjeti, kamo dođe rijeka.
Ezekiel 47,10Ribari će stajati na njemu od En-Gedija do En-Eglajima Bit će tu suha mjesta za mreže. Njegovo bogatstvo riba bit će vrlo veliko kao u velikom moru.
Ezekiel 47,11Ali bare i glibovi u blizini njegovoj neće postati zdravi; ostat će slani.
Ezekiel 47,12Na obadvjema obalama rijeke rast će svakojako drveće s plodovima, što se jedu, i kojima lišće ne vene i plodovi im ne nestaju. Svakoga će mjeseca rađati nove plodove; jer, što ih napaja, pridolazi od svetišta. Plodovi će njihovi biti za jelo i lišće njihovo za lijek."
Ezekiel 47,13Ovako veli svemogući Gospod: "Ovo je međa, u kojoj ćete kao baštinski posjed porazdijeliti zemlju na dvanaest plemena Izraelovih; Josip će dobiti dvojaki dio.
Ezekiel 47,14Jedan će dobiti jednak baštinski posjed kao drugi; jer sam podigao ruku svoju na zakletvu, da ću je dati ocima vašim. Zato će vam pripasti ta zemlja kao baštinski posjed.
Ezekiel 47,15Ovo je sjeverna međa zemlji: Od velikoga mora na Hetlon, na Sedad,
Ezekiel 47,16Hamat, Berota, Sibraim, koji je između područja Damaska i područja Hamata, onda na Hasar-Enon, koji je na međi u Hauranu.
Ezekiel 47,17Tako će ići sjeverna međa od mora na Hasar-Enon, tako da područje Damaska i Hamata leži sjeverno. To je sjeverna međa.
Ezekiel 47,18Istočna međa prolazi između Haurana i Damaska i pravi se između Gileada i zemlje Izraelove po Jordanu do istočnoga mora, do Tamara. To je istočna međa.
Ezekiel 47,19Južna međa prema jugu ide od Tamara do Meriba Kadeša, onda do na potok i dalje do velikoga mora. To je južna međa.
Ezekiel 47,20Zapadna međa jest veliko more do mjesta, gdje se ide u Hamat. To je zapadna međa.
Ezekiel 47,21Ovu ćete zemlju porazdijeliti među se po plemenima Izraelovim.
Ezekiel 47,22Određuje se: "Imate je razdijeliti kao baštinski posjed među se i među strance, koji među vama stanuju i djecu imaju. Neka su vam oni kao domaći Izraelci! S vama neka imaju svoj baštinski posjed među plemenima Izraelovim!
Ezekiel 47,23U plemenu, u kojem boravi stranac, dat ćete mu baštinski posjed njegov govori svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje