Tražilica


Izaija 19. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 19,1Presuda nad Egiptom: Gle, Gospod prolazi na oblaku brzu i dolazi u Egipat. Idoli se egipatski tresu pred njim, srce Egipćanima očajava u grudima njihovim.
Izaija 19,2"Tada ću razdražiti Egipat proti Egiptu, da se bore među se, brat proti bratu, bližnji proti bližnjemu, grad proti gradu, kraljevstvo proti kraljevstvu.
Izaija 19,3Egipćanima će nestati razboritosti u srcu njihovu. Razbit ću osnove njihove. Oni će pitati idole i opsjenare, vračare i gatare.
Izaija 19,4Predat ću Egipat u ruke žestoku gospodaru. Okrutan kralj neka vlada nad njima, - veli svemogući Gospod nad vojskama.
Izaija 19,5Voda će u moru presušiti. Rijeka će presahnuti do na dno.
Izaija 19,6Smrad proizlazi iz kanala. Potoci Nila postaju plitki i bez vode: trska se i sita posušiše.
Izaija 19,7Iščeznula je sva zelen pokraj Nila, posahnuli su svi usjevi na Nilu, nestali, propali.
Izaija 19,8I tuže se ribari i tužni su svi, koji bacaju udicu u Nil. Koji razapinju mrežu u vodi, ginu.
Izaija 19,9Sramote se koji rade oko lana. Gube lice koji grebenaju i tkaju.
Izaija 19,10Nadzornici su kao isprebijani, svi su nadničari zabrinuta lica.
Izaija 19,11Goli su luđaci knezovi soanski. Ludi su savjeti mudrih savjetnika faraonovih. Kako možete govoriti faraonu: "Ja pripadam mudrima, sin sam starih kraljeva?"
Izaija 19,12Gdje su sad oni, mudraci tvoji? Neka ti jave i kažu, što je odlučio za Egipat Gospod nad vojskama!
Izaija 19,13Kao luđaci stoje tu knezovi od soanski. Prevareni su knezovi od Memfisa. Njihovi okružni knezovi zaveli su Egipat.
Izaija 19,14Gospod je stavio u njih duh opakosti, tako da zavode Egipat u svim poslovima njegovim, kao što posrće pijanac u svoje bljuvanje.
Izaija 19,15Tako Egipat neće više učiniti djela, bilo od glave ili repa, od palmove grane ili od site.
Izaija 19,16U onaj su dan Egipćani kao žene, dršću i strepe pred rukom, kojom Gospod nad vojskama maše proti njima.
Izaija 19,17Zemlja će Judina biti strah Egiptu. Kad mu se god spomene ona, pada u tjeskobu zbog odluke, koju je Gospod nad vojskama naumio proti njemu.
Izaija 19,18U onaj će dan biti pet gradova u zemlji Egiptu, koji govore jezik Kanaana i služe Gospodu nad vojskama. Jedan se od njih zove sunčani grad,
Izaija 19,19U onaj će dan biti žrtvenik Gospodnji usred zemlje Egipta i spomenstup Gospodnji na međi njezinoj.
Izaija 19,20To će biti Gospodu nad vojskama znak i svjedočanstvo u zemlji Egiptu. Kad zazovu Gospoda na tlačitelje, on će im poslati pomoćnika, da se bori za njih i da ih spasi.
Izaija 19,21Objavit će se Gospod Egipćanima, i poznat će Egipćani Gospoda u onaj dan i prinosit će Gospodu žrtve i darove i činit će zavjete i izvršavati ih.
Izaija 19,22Gospod će udarcem spasonosnim udariti Egipćane. Tada će se oni obratiti Gospodu, i on će ih uslišavati i iscjeljivati.
Izaija 19,23U onaj će dan voditi cesta od Egipta u Asiriju. Na njemu opći Asirija s Egiptom i Egipat s Asirijom. Egipat služi zajedno s Asirijom Gospodu.
Izaija 19,24U onaj će dan biti Izrael treći u savezu s Egiptom i Asirijom, kao blagoslov na zemlji
Izaija 19,25Jer ih Gospod nad vojskama blagoslivlja ovim riječima: "Neka je blagoslovljen moj narod egipatski i djelo ruku mojih Asirija i baština moja Izrael!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje