Tražilica


Izaija 38. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 38,1U ono vrijeme razbolje se Ezekija na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe k njemu i reče mu: "Ovako veli Gospod: Uredi kuću svoju; jer ćeš umrijeti i nećeš više ozdraviti!"
Izaija 38,2Tada okrenu Ezekija svoje lice k zidu i upravi Gospodu ovu molitvu:
Izaija 38,3"Ah, Gospode, spomeni se ipak, da sam hodio pred tobom u vjernosti i s nepodijeljenim srcem i da sam činio, što je tebi ugodno!" I udari Ezekija u glasan plač.
Izaija 38,4Tada dođe riječ Gospodnja Izaiji:
Izaija 38,5"Idi, reci Ezekiji: "Ovako veli Gospod, Bog Davida, djeda tvojega: 'Čuo sam molitvu tvoju, vidio suze tvoje. I evo dodat ću ti vijeku petnaest godina.
Izaija 38,6I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku kralja asirskoga i branit ću ovaj grad.'
Izaija 38,7Ovo neka ti bude znak od Gospoda, da će Gospod ispuniti svoje obećanje, što ga je dao!
Izaija 38,8Evo, ja ću vratiti sjenu po stepenima, po kojima je sišla na sunčaniku Ahazovu, natrag za deset stepena." Tada se vrati sunce natrag za deset stepena po stepenima, po kojima je bilo sišlo.
Izaija 38,9Pjesma Ezekije, kralja Judina, kad je bio bolestan i opet ozdravio od bolesti svoje.
Izaija 38,10"Ja sam mislio: usred života svojega imam da stupim na vrata svijeta mrtvih, da mi se uzme ostatak godina mojih.
Izaija 38,11Mislio sam: "Ne smijem više gledati Gospoda, Gospoda u zemlji živih, neću više vidjeti čovjeka kod stanovnika na svijetu.
Izaija 38,12Stan se moj raspada, odnosi se od mene kao šator pastirski; kao tkalac savio sam život svoj: on me odsijeca od osnutka, prije nego još dan bude noć, činiš mi kraj.
Izaija 38,13Mirno sam izdržao do ujutro; kao lav satire on sve kosti moje, prije nego još dan bude noć, činiš mi kraj.
Izaija 38,14Kao lastavica, kao ždral tugovao sam, gukao sam kao golubica, mutno su gledale oči moje prema gore:
Izaija 38,15U tjeskobi sam, Svemogući, olakšaj mi! Što da još govorim? On mi je to navijestio, on je to i izveo: Mirno imam proživjeti sve godine svoje unatoč gorkosti duše svoje.
Izaija 38,16O tom se živi, Svemogući, u tom je svemu život duha mojega, ti ćeš me opet ojačiti i sačuvati u životu.
Izaija 38,17Eto, na spasenje postao mi je gorki. Sačuvao si život moj od uništenja i propasti, jer si bacio za leđa svoja sve grijehe moje.
Izaija 38,18Jer ne slavi te carstvo mrtvih, ne hvali te smrt; koji silaze u jamu ne nadaju se tvojoj vjernosti.
Izaija 38,19Ne, živi samo, živi slavi te kao ja danas. Otac javlja djeci vjernost tvoju.
Izaija 38,20Gospod je bio spreman da me spasi. Zato udarajmo u žice sve kolike dane života svojega u hramu Gospodnjem!"
Izaija 38,21Onda zapovjedi Izaija, neka uzmu grudu suhih smokava i stave je na otok, da ozdravi opet.
Izaija 38,22Ezekija upita: "Koji je znak za to, da ću opet moći otići u kuću Gospodnju?"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje