Tražilica


Izaija 40. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 40,1"Tješite, tješite narod moj", tako govori Bog vaš,
Izaija 40,2"Govorite Jerusalemu ljubezno, javljajte mu, da je protekla rabota njegova, jer su oproštena zlodjela njegova, jer je primio iz ruke Gospodnje dvojaku kaznu za sve grijehe svoje."
Izaija 40,3Čuj, ori se glas u pustinji: "Pripravite put Gospodu, poravnite u pustoši stazu Bogu našemu!
Izaija 40,4Svaka dolina neka se podigne, svaka gora i brežuljak neka se slegnu i Što je krivo neka bude pravo, bregovito zemljište neka bude dno doline!
Izaija 40,5Jer će se pojaviti sjaj Gospodnji. Svako će ga meso gledati, jer su to usta Gospodnja obećala."
Izaija 40,6Čuj, ori se glas: "Navješćuj!" I on će pitati: "Što da navješćujem?" "Svako je meso trava i sva je milota njegova kao cvijet poljski.
Izaija 40,7Trava se osuši, cvijet uvene, kad dah Gospodnji dune na njih. Jest, trava je narod.
Izaija 40,8Trava se osuši, cvijet uvene, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka."
Izaija 40,9Uzađi na visoku goru, Sione, kao glasnik radosti, i podigni moćno glas svoj kao glasnik radosti, Jerusaleme! Podigni ga, ne boj se, objavi gradovima Judinim: "Evo, tu je Bog vaš!"
Izaija 40,10Evo, svemogući Gospod dolazi kao pobjeditelj i mišica njegova dade mu pobjedu. Evo, plaća njegova dokazi s njim! Bojna nagrada njegova ide pred njim.
Izaija 40,11Kao pastir, tako on pase stado svoje. Janjad uzima u naručje svoje. Nosi ih na prsima svojim; polako vodi dojilicu ovcu.
Izaija 40,12Tko je šakom izmjerio mora i mjeru neba odredio pedljem? Tko je u korito nasuo prah zemaljski, gore izmjerio na mjerila, bregove na poteg njihov?
Izaija 40,13Tko je upravljao duh Gospodnji, tko ga je upućivao kao savjetnik?
Izaija 40,14S kim je imao vijeće, da mu je dao razboritost, da ga je naučio putu pravice, doveo ga do spoznaje i pokazao mu put razbora?
Izaija 40,15Eto, narodi su kao kap iz vijedra, kao prah na mjerilima broje se! Eto, otoci su mu kao zrno pijeska, što ga podigne.
Izaija 40,16Libanon nije dosta kao drvo za oganj, zvijeri njegove nijesu dosta kao žrtve za njega.
Izaija 40,17Svi su narodi kao ništa pred njim, On ih drži za ništa i ništave.
Izaija 40,18S kim ćete izjednačiti Boga, što ćete uz njega staviti kao priliku '?
Izaija 40,19Lik idolski, što ga je salio umjetnik, zlatar ga prevukao zlatom i kovač lančićima srebrnim?
Izaija 40,20Tko je odveć siromašan za takav potrošak, bira drvo, što ne trune, traži sebi vješta umjetnika, da načini lik, koji se ne pomiče.
Izaija 40,21Ne znate li Ne čujete li? Nije li vam bilo javljano od početka? Ne vidite li iz temelja zemlje?
Izaija 40,22On je onaj, koji sjedi nad krugom zemaljskim, kojega su stanovnici sićušni kao skakavci. On razastire nebo kao prekrivalo, razapinje ga kao šator za stan.
Izaija 40,23On je onaj, koji obraća knezove u ništa, koji vladaoce zemaljske uništava.
Izaija 40,24Jedva su posađeni, jedva su posijani, jedva im se stablo ukorijenilo u zemlji, tada ih pogodi dah njegov: oni posahnu, i vihor ih raznese kao pljevu.
Izaija 40,25"S kim ćete me dakle izjednačiti, da bih bio kao on?", veli Svetac.
Izaija 40,26Podignite oči svoje prema nebu i gledajte: tko je to stvorio? On je onaj, koji izvodi vojsku svega toga na broj, koji zove sve po imenu, i zbog velike sile njegove i jake moći ne izostaje ni jedan jedini.
Izaija 40,27Što govoriš dakle, Jakove, i kažeš, Izraele: "Skrivena je sudbina moja Gospodu, pravica se moja izmiče Bogu mojemu.
Izaija 40,28Ne znaš li, ne čuješ li? -: vječni Bog jest Gospod, stvoritelj krajeva zemaljskih. On se ne umara, on ne sustaje, nedohitna je razboritost njegova.
Izaija 40,29On daje snagu umornome, daje jakost slabome.
Izaija 40,30I mladići se umaraju i sustaju, ljudi mladi padaju:
Izaija 40,31Ali koji se uzdaju u Gospoda, crpaju novu snagu, krila im rastu kao orlovima, trče i ne umaraju se, hode i ne sustaju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje