Tražilica


Izlazak 20. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 20,1Onda Bog izgovori sve ovo, govoreći:
Izlazak 20,2Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji te je izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
Izlazak 20,3Neimaj drugih bogova uz mene!
Izlazak 20,4Ne pravi sebi lika rezana, niti kakve slike od onoga, što je gore na nebu ili dolje na zemlji ili u vodi pod zemljom!
Izlazak 20,5Ne padaj ničice pred njima i ne klanjaj se njima, jer ja Gospod, Bog tvoj, jesam Bog ljubomoran, koji kazni zlodjela otaca na djeci, do trećeg i četvrtog koljena, onih koji me mrze,
Izlazak 20,6A milosrđe iskazuje tisućama, koji me ljube i drže zapovijedi moje.
Izlazak 20,7Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svojega, jer Gospod neće pustiti bez kazne onoga, koji uzima ime njegovo uzalud.
Izlazak 20,8Sjeti se subotnoga dana, drži ga svetim.
Izlazak 20,9šest dana radi i obavljaj sve poslove svoje.
Izlazak 20,10Ali sedmi dan jest subota, dan odmora u čast Gospodu, Bogu tvojemu. Tad ne smiješ raditi nikakva posla, ni ti ni sin tvoj ili kći tvoja, ni sluga tvoj ni sluškinja tvoja ni stoka tvoja ni stranac, koji boravi kod tebe unutar vrata tvojih.
Izlazak 20,11Jer u šest dana stvori Gospod nebo i zemlju, more i sve, što je u njima, ali sedmi dan otpočinu on. Zato je Gospod blagoslovio i posvetio subotni dan.
Izlazak 20,12Poštuj oca svojega i mater svoju, da dugo živiš u zemlji; koju će ti dati Gospod, Bog tvoj!
Izlazak 20,13Ne ubij!
Izlazak 20,14Ne čini preljuba!
Izlazak 20,15Ne kradi!
Izlazak 20,16Ne svjedoči lažno proti bližnjemu svojemu!
Izlazak 20,17Ne poželi kuće bližnjega svojega! Ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, sluškinje njegove, vola njegova, magarca njegova, ni igdje išta, što pripada bližnjemu tvojemu!"
Izlazak 20,18Kad vidje sav narod gromove, munje, glas trube i goru gdje se dimi, prepade se narod i zadrhta i ostade stojeći u daljini.
Izlazak 20,19Oni rekoše Mojsiju: "Govori ti nama, i slušat ćemo! A Bog neka ne bi govorio s nama, da mi pomremo!"
Izlazak 20,20Mojsije reče narodu: "Ne bojte se, jer Bog dođe samo, da vas stavi na kušnju i da strah pred njim uzdrži budan u vama, da ne griješite."
Izlazak 20,21I dok je narod ostao stojeći u daljini, pristupi Mojsije k tamnim oblacima, u kojima je bio Bog,
Izlazak 20,22I reče Gospod Mojsiju: "Zapovjedi sinovima Izraelovim ovo: Vidjeli ste, da sam s neba govorio s vama.
Izlazak 20,23Ne činite sebi uza me bogova srebrnih i ne pravite sebi bogova zlatnih!
Izlazak 20,24Napravi mi žrtvenik od zemlje i prinesi na njemu svoje žrtve paljenice i žrtve svoje mirotvorne, ovce svoje i goveda svoja! Na mjestu, što ću ga svaki put odrediti za štovanje imena mojega, doći ću k tebi i blagoslovit ću te.
Izlazak 20,25A ako mi hoćeš napraviti žrtvenik od kamenja, ne smiješ ga, zidati od kamenja tesana, jer ako ga obrađuješ dlijetom svojim, oskvrnjuješ ga.
Izlazak 20,26Ne uzlazi k žrtveniku mojemu uza stepenice, da se ne otkrije pred njim golotinja tvoja!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje