Tražilica


Izlazak 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 23,1"Ne svjedoči krivo, ne pružaj ruke svoje onomu, koji je u nepravdi, da svjedočiš krivo!
Izlazak 23,2Ne idi s velikom većinom, da učiniš zlo, i u parnici ne iskazuj tako, da stajući na stranu većine i preokrećeš pravo.
Izlazak 23,3Siromaha ne podupiri u parnici njegovoj.
Izlazak 23,4Ako naiđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gdje su zalutali, odvedi ih natrag k njemu.
Izlazak 23,5Vidiš li gdje je protivniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, ne propusti pomoći mu da se digne; s njim zajedno pruži mu pomoć.
Izlazak 23,6Nemoj izvrnuti pravo siromahu svojemu u parnici njegovoj.
Izlazak 23,7Kloni se tužbe lažne i ne skrivi smrt nedužnome i onome, koji je u pravu, jer krivcu ne dajem pravo.
Izlazak 23,8Ne uzimaj mita, jer mito zasljepljuje one, koji vide, i izvrće stvar pravednu.
Izlazak 23,9Ne smiješ zlostavljati stranca! Znate, kako je strancu pri srcu, jer ste sami bili stranci u zemlji egipatskoj.
Izlazak 23,10Šest godina imaš zasijevati zemlju svoju i skupljati rod njezin.
Izlazak 23,11Sedme godine pusti je da počine, da se hrane od nje siromasi naroda tvojega, i da mogu jesti zvijeri poljske što iza njih preostane. Tako radi i s vinogradima svojim i maslinicima svojim.
Izlazak 23,12Best dana radi poslove svoje, ali sedmi dan svetkuj, da se odmore vol tvoj i magarac tvoj, da mognu odahnuti sin ropkinje tvoje i stranac.
Izlazak 23,13Držite se svega, što sam vam zapovjedio! Ne zazivaj imena drugih bogova! Neka se ono ne čuje iz usta tvojih.
Izlazak 23,14Triput u godini svetkuj mi blagdan.
Izlazak 23,15Blagdan nekvasnih kruhova obdržavaj. Sedam dana jedi kruh nekvasan, kao što sam ti zapovjedio, u određeno vrijeme u mjesecu abibu. Tada si izašao iz Egipta. Ali ne smije se izaći pred lice moje praznih ruku!
Izlazak 23,16Onda blagdan žetve prvina, koje dolaze od ljetine onoga, što si posijao u polju. Na svršetku godine blagdan berbe, kad skupljaš ljetinu svoju s polja.
Izlazak 23,17Triput u godini imaju se sve muške osobe tvoje pokazati pred Svemogućim, Gospodom.
Izlazak 23,18Ne žrtvuj krvi žrtvenih životinja mojih zajedno s kruhom kvasnim, i salo svečanih žrtava mojih neka ne ostane do jutra.
Izlazak 23,19Najbolje od prvina polja svojega imaš donijeti u kuću Gospoda, Boga svojega. Ne kuhaj jareta u mlijeku matere njegove.
Izlazak 23,20Evo, ja šaljem anđela svojega pred tobom, da te čuva na putu i da te odvede na mjesto, što sam ga odredio za te.
Izlazak 23,21Pazi na njega i slušaj naredbe njegove i ne opiri se njemu, jer on ne bi oprostio krivnje vaše, jer je ime moje u njemu.
Izlazak 23,22Ali ako rado budeš slijedio naredbe njegove i činio sve, što kažem, bit ću neprijatelj tvojim neprijateljima i pritisnut ću tvoje tlačitelje.
Izlazak 23,23Tada će anđeo moj ići pred tobom i vodit će te k Amorejima, Hitejima, Perizejima, Kanaancima, Hivejima i Jebusejima, koje ću istrijebiti.
Izlazak 23,24Ne klanjaj se bogovima njihovim, ne služi im i ne radi po djelima njihovim, nego ih potpuno uništi i razori kamene spomenike njihove.
Izlazak 23,25A služite Gospodu, Bogu svojemu! I on će blagosloviti kruh tvoj i vodu tvoju i udaljit će bolesti od tebe.
Izlazak 23,26Neće biti u zemlji tvojoj žene pometkinje ni nerotkinje, i dane ću života tvojega dignuti do potpunog broja njihova.
Izlazak 23,27Strah svoj pustit ću pred tobom, i sve ću narode, kojima dođeš, pomesti i učinit ću, da svi neprijatelji tvoji pred tobom nagnu bježati.
Izlazak 23,28I stršljene poslat ću pred tobom, da tjeraju ispred tebe Hiveje, Kanaance i Hiteje.
Izlazak 23,29Ali ih neću otjerati ispred tebe u jednoj godini, da ne postane zemlja pustinja i da se ne namnože divlje životinje na štetu tvoju.
Izlazak 23,30Sve pomalo potiskivat ću ih ispred tebe, dok ne postaneš mnogobrojan i mogneš zauzeti zemlju.
Izlazak 23,31Tada ću protegnuti područje tvoje od Crvenoga mora sve do mora Filisteja i od pustinje sve do rijeke, jer ću ti u ruke dati stanovnike zemlje, tako da ih mogneš otjerati ispred sebe.
Izlazak 23,32Ne smiješ sklapati savez s njima i s bogovima njihovim.
Izlazak 23,33Oni ne smiju u zemlji tvojoj ostati i prebivati, da te ne zavedu u grijeh proti meni, jer ako bi služio bogovima njihovim, to bi tebi postalo zamkom."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje