Tražilica


Izlazak 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 24,1Nato zapovjedi on Mojsiju: "Uzađi gore Gospodu ti, Aron, Nadab i Abihu i sa sedamdeset starješina izraelskih. Ali prinesite izdaleka svoj poklon!
Izlazak 24,2Samo Mojsije neka pristupi Gospodu! Oni ne smiju blize pristupiti. A narod neka ne uzlazi s njim gore."
Izlazak 24,3Mojsije dođe i objavi narodu sve zapovijedi Gospodnje i sve zakone. Sav narod odgovori jednoglasno: "Sve zapovijedi, što ih dade Gospod, držat ćemo!"
Izlazak 24,4I Mojsije napisa sve zapovijedi Gospodnje. Rano sutradan napravi žrtvenik pod gorom i dvanaest kamenih spomenika za dvanaest plemena izraelskih.
Izlazak 24,5Naloži mladim ljudima izraelskim, da prinesu Gospodu žrtvu paljenicu i da zakolju junce za žrtvu mirotvomu.
Izlazak 24,6Mojsije uze polovinu krvi i ulije u zdjele žrtvene, a drugu polovinu krvi izlije na žrtvenik.
Izlazak 24,7Tada uze knjigu zavjeta i pročita je glasno narodu; a oni se nato zavjeriše: "Sve, što zapovjedi Gospod, rado ćemo činiti i ispunjavati!"
Izlazak 24,8I Mojsije uze krv, poškropi njom narod i reče: "Ovo je krv zavjeta, što ga Gospod sklopi s vama na temelju svih ovih zapovijedi."
Izlazak 24,9Nato uzađoše na goru Mojsije, Aron, Nadab, Abihu i sedamdeset starješina izraelskih.
Izlazak 24,10Tamo ugledaše Boga Izraelova i pod nogama njegovim priliku, što je nalikovala na ploče od safira i razlijevala vedar sjaj kao nebo.
Izlazak 24,11Ali on ne pruži ruku svoju prema izabranicima sinova Izraelovih. Oni su dapače smjeli Boga gledati, i jeli su i pili.
Izlazak 24,12Tada zapovjedi Gospod Mojsiju: "Uzađi k meni na goru i ostani tamo! Dat ću ti kamene ploče sa zakonom i zapovijedima, što ih napisah, da se pouče u njima."
Izlazak 24,13Mojsije krenu sa svojim slugom Jošuom Prije nego uzađe Mojsije na goru Božju.
Izlazak 24,14I on zapovjedi starješinama: "Čekajte ovdje na nas, dok se vratimo k vama. Imate Arona i Hura uza se. Tko imadne kakvu zadjevicu, neka se obrati na njih."
Izlazak 24,15Dok je Mojsije uzlazio na goru, pokri oblak goru.
Izlazak 24,16I slava Gospodnja spusti se na goru Sinaj, i šest dana pokrivao ju je oblak. Sedmi dan viknu on Mojsija iz oblaka.
Izlazak 24,17Očima sinova Izraelovih prikaza se slava Gospodnja kao oganj, što gori, na vrhuncu gore.
Izlazak 24,18Mojsije pođe unutra usred oblaka, kad je bio posve uzašao na goru. Četrdeset dana i četrdeset noći osta Mojsije na gori.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje