Tražilica


Izlazak 26. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 26,1Šator napravi od deset zavjesa. Oni imaju biti izrađeni od finoga lana uzvedenoga, od modrog i crvenog skerleta i od grimiza s likovima kerubina, kako ih napravi umjetnik.
Izlazak 26,2Svaka zavjesa ima biti dvadeset i osam lakata dug i četiri lakta širok. Ista mjera ima biti za sve zavjese.
Izlazak 26,3Po pet zavjesa ima se sastavljati skupa.
Izlazak 26,4Uz to napravi petlje od modroga skerleta na rubu krajnjega zavjesa jednog sastavljenog komada, isto tako na rubu krajnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.
Izlazak 26,5Pedeset petalja pričvrsti na jednom zavjesu i pedeset na rubu zavjesa, što pripada drugom sastavljenom komadu, tako da petlje stoje jedna prema drugoj.
Izlazak 26,6Uz to napravi pedeset zlatnih kuka i sveži zavjese kukama jedan s drugim, tako da bude Šator jedna cjelina.
Izlazak 26,7Onda napravi zavjese od kostrijeti za pokrov nad Šatorom. Upotrijebi za to jedanaest zavjesa.
Izlazak 26,8Zavjes svaki ima biti trideset lakata dug i četiri lakta širok. Ista mjera ima biti za jedanaest zavjesa.
Izlazak 26,9Sastavi pet zavjesa zasebe u jedan komad i isto tako šest drugih zavjesa zasebe. Šesti zavjes na prednjoj strani Šatora predvostruči.
Izlazak 26,10Napravi pedeset petalja na rubu zadnjega zavjesa jednog sastavljenog komada i isto tako pedeset na rubu zadnjega zavjesa drugog sastavljenog komada.
Izlazak 26,11Napravi onda pedeset mjedenih kuka, utakni ove kuke u petlje i sastavi tako pokrov u jednu cjelinu.
Izlazak 26,12A što je više u Šatorskih zavjesa, polovina zavjesa, što preteće, neka visi na zadnjoj strani Šatora.
Izlazak 26,13I od onoga, što preteće na dužini Šatorskih zavjesa, neka po jedan lakat visi na obje strane Šatora, da ga zaklanja.
Izlazak 26,14Uz to napravi pokrov Šatoru od koža ovnujskih crveno obojenih i povrh njega pokrov od koza jazavčeve.
Izlazak 26,15Napravi za Šator daske od drveta akacije, što će stajati uspravo.
Izlazak 26,16Svaka daska ima biti deset lakata duga, a lakat i po lakta široka.
Izlazak 26,17Svaka daska mora da ima po dva klina, što su među se svezana. Tako imaš napraviti sve daske za Šator.
Izlazak 26,18Na daskama za Šator napravi: dvadeset dasaka za podnevnu stranu, južnu stranu.
Izlazak 26,19Ispod dvadeset dasaka stavi četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod jednu dasku za dva klina njezina.
Izlazak 26,20Isto tako za drugu stranu Šatora, za sjevernu stranu, dvadeset dasaka,
Izlazak 26,21I četrdeset srebrnih stopica, dvije stopice pod svaku dasku.
Izlazak 26,22Za zadnju stranu Šatora, zapadnu stranu, napravi šest dasaka.
Izlazak 26,23Osim toga napravi još dvije daske za uglove Šatora na zadnjoj strani.
Izlazak 26,24Neka budu odozdo dvokrake i isto tako odozgo dvokrake do prvoga koluta. Tako imaju biti napravljene obadvije. One imaju tvoriti obadva ugla.
Izlazak 26,25Neka bude dakle osam dasaka sa svojim srebrnim stopicama, u svemu šesnaest stopica, po dvije stopice ispod svake daske.
Izlazak 26,26Dalje imaš napraviti prijevornice od drveta akacije, pet za daske na jednoj strani Šatora,
Izlazak 26,27Pet prijevornica za daske na drugoj strani Šatora i pet prijevornica za daske na zadnjoj strani Šatora prema zapadu.
Izlazak 26,28Srednja prijevornica ima ići sredinom dasaka od jednoga kraja do drugoga.
Izlazak 26,29Daske okuj zlatom, kolute, kroz koje se utaknu prijevornice, napravi od zlata, i prijevornice okuj zlatom.
Izlazak 26,30Onda uredi Šator onako, kako ti je bilo pokazano na gori.
Izlazak 26,31Dalje onda napravi zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga. Napravi ga umjetničkim radom s kerubinima.
Izlazak 26,32Pričvrsti ga na četiri stupa od drveta akacije, što su zlatom okovani i imaju kuke od zlata i stoje na četiri srebrne stopice.
Izlazak 26,33Objesi zavjes o kuke i unesi za ovaj zavjes kovčeg zavjeta. Zavjes neka vam služi kao pregrada između svetinje i Svetinje nad svetinjama.
Izlazak 26,34Potom stavi pomirilište na kovčeg zakona u Svetinji nad svetinjama.
Izlazak 26,35Stol postavi izvan zavjesa, a svijećnjak naprema stolu na južnoj strana Šatora; stol naime postavi na sjevernu stranu.
Izlazak 26,36Napravi i za ulaz u Šator zavjes od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga u šarolikom radu.
Izlazak 26,37Za ovaj zavjes podigni pet stupova od drveta akacije i okuj ih zlatom. Kuke njihove imaju biti od zlata. Salij za njih pet stopica od mjedi."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje