Tražilica


Izlazak 39. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 39,1Od modrog i crvenog skerleta i grimiza napraviše sjajne haljine za službu u Svetištu. Isto tako napraviše sveto ruho Aronu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju;
Izlazak 39,2Oplećak napravi od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,3Zlato skovaše u tanke pločice i razrezaše ih u niti, da ih umjetnim vezivom uvezu u modri i crveni skerlet, u grimiz i u fini lan.
Izlazak 39,4Napraviše dva plećna komada što su se sklapala. Na obadva kraja bio je skupa privezan.
Izlazak 39,5Tkanica, što je bila na njemu da se njom priveže, bila je izrade na od jednoga komada s njim i jednakim radom, od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza finoga lana uzvedenoga, kao sto je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,6Urediše dva oniksa kamena, tako da su bila ukovana u zlato, a urezaše u njih imena sinova Izraelovih, kako ih umije urezati umjetnost pečatna.
Izlazak 39,7I metnu ih on na plećne komade oplećka kao kamene spomene na sinove Izraelove, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,8Naprsnik napravi kao oplećak umjetnim tkalačkim radom od zlata, modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,9napraviše naprsnik četverouglast, predvostručen, pedalj dug, pedalj širok, predvostručen.
Izlazak 39,10Onda udariše po njemu četiri reda dragoga kamenja: U prvom redu karneol, topaz i smaragd,
Izlazak 39,11U drugom redu rubin, safir i dijamant,
Izlazak 39,12U trećem redu hijacint, ahat i ametist,
Izlazak 39,13U četvrtom redu krizolit, oniks i jaspis. Pri njihovu ukivanju svi su bili u zlato ukovani.
Izlazak 39,14Tih kamenova bilo je dvanaest, toliko je bilo imena sinova Izraelovih. Bili su urezani kao pečat, svaki kamen imenom jednoga od dvanaest plemena.
Izlazak 39,15Pričvrstiše onda na naprsnik kao vrpce pletene lančiće od čisto ga zlata.
Izlazak 39,16Napraviše potom dvije kopče zlatne i dvije karike zlatne i pričvrstiše obadvije karike na obadva kraja naprsniku.
Izlazak 39,17Obadva lančića zlatna pričvrstiše na dvije karike na krajevima naprsniku.
Izlazak 39,18Draga obadva kraja od oba dva lančića pričvrstiše na dvije kopče i ove na obadva plećna komada oplećka sprijeda.
Izlazak 39,19I napraviše dvije druge karike zlatne i pričvrstiše ih na obadva kraja naprsniku, na unutrašnji rub njegov, što je okrenut prema oplećku.
Izlazak 39,20Nato napraviše još dvije zlatne karike i pričvrstiše ih na obadva plećna komada oplećka ozdo na prednjoj strani njegovoj, tamo, gdje se pripinje, povrh tkanice oplećka.
Izlazak 39,21Vrpcom od skerleta modroga privezaše naprsnik njegovim karikama za karike oplećka, tako da je stajao naprsnik nad tkanicom oplećka i nije se mogao pomicati od oplećka, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,22Napraviše plašt za oplećak, tkan, sav od skerleta modroga.
Izlazak 39,23Prorez za vrat na plaštu bio je u sredini i bio je sličan prorezu na oklopu. Oko proreza za vrat bio je rub, da se ne razdre.
Izlazak 39,24Ozdo na rubu plašta staviše granatne jabuke od modrog i crvenog skerleta, grimiza i finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,25Od čistoga zlata napraviše zvončiće i metnuše zvončiće među granatne jabuke unaokolo na rub plašta,
Izlazak 39,26Tako da je oko ruba plašta sve jedan zvončić dolazio za jednom granatnom jabukom, za vršenje svete službe, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,27Košulje Aronu i sinovima njegovim napraviše od finoga lana tkalačkim radom.
Izlazak 39,28Kapu od finoga lana, visoke kape od finoga lana i oko boka haljine platnene od finoga lana uzvedenoga.
Izlazak 39,29I pojas od finoga lana uzvedenoga, modrog i crvenog skerleta i grimiza, umjetno vezena, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,30Napraviše čeonu pločicu, krunu svetu, ad čistoga zlata, i napisaše na njoj, kako se urezuje pismo su pečat: "Gospodu posvećeno."
Izlazak 39,31Pričvrstiše na nju vrpcu od modroga skerleta, da se veže gore za kapu, kao što je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,32Tako se svrši sav rad za Prebivalište Šatora sastanka. Sinovi Izraelovi izvedoše to posve onako, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju.
Izlazak 39,33I donesoše Mojsiju Prebivalište, Šator i sve posuđe njegovo; kuke, daske, prijevornice, stupove i stopice njegove;
Izlazak 39,34I pokrov od koza ovnujskih crveno obojenih, gornji pokrov od kože jazavčeve i zavjes unutrašnji;
Izlazak 39,35Kovčeg zakona i motke njegove i pomirilište;
Izlazak 39,36Stol sa svim posuđem njegovim i kruhove obličja;
Izlazak 39,37Svijećnjak od čistoga zlata i svjetionice njegove, što su bile u jedan red poredane, i sve posuđe njegovo i ulje za rasvjetu;
Izlazak 39,38I žrtvenik zlatni i ulje pomazanja, kad miomirisna i zavjesa za ulaz u Šator;
Izlazak 39,39Žrtvenik mjedeni s mjedenom rešetkom njegovom, motke njegove i sve posuđe njegovo, umivaonicu i podnožje njezino;
Izlazak 39,40Zavjese dvorišta sa stupovima i stopicama njegovim, zavjesa za ulaz u dvorište s uzima njegovim i koljem njegovim i sve posuđe za službu u Prebivalištu šatora sastanka;
Izlazak 39,41I sjajne haljine za službu u Svetištu, sveto ruho za svećenika Arona i haljine sinova njegovih za službu svećeničku.
Izlazak 39,42Posve onako, kako je bio zapovjedio Gospod Mojsiju, izvedoše sav rad sinovi Izraelovi.
Izlazak 39,43Kad Mojsije razgleda čitavo djelo, vidje, da ga izvedoše posve onako, kao što je bio zapovjedio Gospod. I Mojsije dade im blagoslov.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje