Tražilica


Jeremija 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 1,1Ovo su govori Jeremije, sina Hilkijina, iz roda svećeničkoga, što je stajao u Anatotu u zemlji Benjaminovoj.
Jeremija 1,2Njemu dođe riječ Gospodnja u dane kralja Judina Josije, sina Amonova, u trinaestoj godini vladanja njegova.
Jeremija 1,3l dođe mu ona u dane kralja Judina Jojakima, sina Josijina, do svršetka jedanaeste godine kralja Judina Zedekije, sina Josijina do odvođenja stanovnika Jerusalema u petom mjesecu.
Jeremija 1,4Dođe mi riječ Gospodnja:
Jeremija 1,5"Prije nego te stvorih u krilu materinu, izabrao sam te. Prije nego ti izađe iz krila materina, posvetio sam te, postavio sam te za proroka narodima."
Jeremija 1,6A ja rekoh: "Ah, moćni Gospode, evo, ja ne mogu govoriti, ja sam još tako mlad!"
Jeremija 1,7Ali mi reče Gospod: "Ne govori: "'Ja sam još tako mlad!' Idi samo, kamo te šaljem i navješćuj, što ti zapovjedim!
Jeremija 1,8Ne boj se njih, jer sam ja s tobom, da te očuvam!" veli Gospod.
Jeremija 1,9I Gospod pruži ruku svoju i dotače se usta mojih, i reče mi Gospod: "Eto mećem riječi svoje a u tvoja usta.
Jeremija 1,10Vidi, dajem ti danas punomoć nad narodima i kraljevstvima, da trgaš i razdireš, da istrebljuješ i rušiš, da gradiš i sadiš!"
Jeremija 1,11Nato mi dođe riječ Gospodnja: "Što vidiš, Jeremija?" Ja od odgovorih: "Vidim granu bademovu."
Jeremija 1,12Tada mi reče Gospod: "Dobro vidiš: Jer bdijem nad svojom riječima, da je izvršim."
Jeremija 1,13I opet mi dođe riječ Gospodnja: "što vidiš" Ja odgovorih: ."Vidim lonac, što vrije, i njegov otvor naginje se ovamo sa sjevera."
Jeremija 1,14Tada mi reče Gospod: "Sa sjevera uzavire zlo na sve stanovnike ove zemlje.
Jeremija 1,15Jer eto, a sazivljem sva plemena sjevernih kraljevstva", veli Gospod. "Ona dolaze i tabore sva kolika pred vratima Jerusalema, pred svim zidovima njegovim unaokolo, pred svim gradovima Judinim.
Jeremija 1,16Tada ću im izreći sud svoj za svu zloću njihovu, što su ostavili mene, i žrtvovali drugim bogovima, i klanjali se djelima ruku svojih."
Jeremija 1,17"A ti opaši bedra! Ustani, navješćuj im sve, što ti zapovjedim! Ne plaši se njih, inače ću ja uplašiti tebe od njih.
Jeremija 1,18Ali gle, ja te danas činim gradom tvrdim, stupom gvozdenim, zidom mjedenim proti svoj ovoj zemlji, proti kraljevima Judinim, proti velikašima njegovim, proti svećenicima njegovim i proti narodu ove zemlje.
Jeremija 1,19Oni će udariti na te, ali te neće nadvladati, jer ja stojim uza te", veli Gospod, "da te izbavim!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje