Tražilica


Jeremija 21. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 21,1Ovo jest proročanstvo, što je došlo Jeremiji od Gospoda, kad je kralj Zedekija poslao k njemu Pašhura, sina Malkijina, i svećenika Sefaniju sina Maasejina, s nalogom, govoreći:
Jeremija 21,2"Upitaj ipak Gospoda za nas; Nebukadnezar, kralj babilonski, vojuje proti nama. Možda učini Gospod na nama jedno od svojih čudesa, tako da onaj otide od nas."
Jeremija 21,3Jeremija im odgovori: "Poručite Zedekiji ovo:
Jeremija 21,4Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: 'Evo, ja okrećem natrag oružje u vašoj ruci, kojim se van pred zidom borite proti kralju babilonskom i proti Kaldejcima, koji vas opsjedaju, skupljam ih usred toga grada.
Jeremija 21,5Ja vojujem sam na vas rukom podignutom, mišicom jakom, gnjevom, jarošću i žestinom velikom.
Jeremija 21,6Udaram stanovnike toga grada, ljude i stoku, kugom velikom, da izginu.
Jeremija 21,7Tada, veli Gospod, dajem Zedekiju, kralja Judina, činovnike njegove i što je od naroda u tom gradu sve preostalo od pomora, mača i gladi, u ruke kralju babilonskom Nebukadnezaru, u ruke neprijateljima njihovim, u ruke onima, koji im rade o glavi. On će ih oštricom mača poubijati bez smilovanja s njima, bez milosrđa, bez milosti.'"
Jeremija 21,8"Reci narodu tome: Ovako veli Gospod 'Evo, ja stavljam pred vas put k životu i put k smrti!
Jeremija 21,9Tko ostane u tom gradu, gine od mača, gladi ili kuge! Tko izađe i preda se Kaldejcima, koji vas opsjedaju, ostaje na životu i ima život svoj kao plijen!
Jeremija 21,10Jer upravljam lice svoje proti tome gradu na nesreću, a ne na spasenje! govori Gospod. 'U ruke kralju babilonskom bit će predan; on će ga spaliti.
Jeremija 21,11Kraljevskoj kući Judinoj reci: Čujte riječ Gospodnju,
Jeremija 21,12Vi od kuće Davidove! Ovako veli Gospod: "Svako jutro držite sud pravedan! Izbavljajte potlačenoga iz ruku tlačitelja! Inače plane gnjev moj kao oganj i gori da se ne ugasi zbog zloće djela vaših.
Jeremija 21,13Evo, ja ću na tebe, stanovnice doline, hridine u ravnici, govori Gospod. Vi kažete: "Tko dolazi k nama, tko prodire u stanove naše?"
Jeremija 21,14Ja vas isplaćujem, kako zaslužuju djela vaša, veli Gospod. Stavljam oganj na šumu njezinu; sve on proždire što je oko nje."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje