Tražilica


Jeremija 33. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 33,1riječ Gospodnja dođe Jeremiji po drugi put, dok se je još nalazio zatvoren u stražari, govoreći:
Jeremija 33,2"Ovako veli Gospod, koji je stvorio zemlju, sazdao ju i uzdržava je Gospod je ime njegovo -:
Jeremija 33,3'Zazovi me, i odgovorit ću ti i pokazat ću ti velike, nevjerojatne stvari, za koje nijesi znao!
Jeremija 33,4Ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za kuće ovoga grada, i za palače, kraljeva Judinih, što su bile srušene, da služe kao bedemi i punidbe rupa.
Jeremija 33,5Oni dolaze, da se bore s Kaldejcima, ali s uspjehom, da ih naprije mrtvim tjelesima ljudi, što sam ih pobio u žestokom gnjevu svojemu, kad sam pred ovim gladom zastro lice svoje zbog sve zloće njihove.
Jeremija 33,6Doista, ja ću im donijeti odravljenje i spasenje, iscijelit ću ih i spremit ću im puninu sreće i mira.
Jeremija 33,7Okrenut ću sudbinu Judinu i sudbinu Izraelovu i sazidat ću ih opet kao prije.
Jeremija 33,8Očistit ću l ih od sve krivnje njihove, što su je počinili proti meni, i oprostit ću im sva zlodjela njihov, kojima mi sagriješiše i kojima mi se iznevjeriše,
Jeremija 33,9Jerusalem će biti milo ime, hvala i slava u svih naroda na zemlji, koji začuju za sve dobro, što ću im iskazati: uplašit će se i uzdrhtati zbog svega dobra i sve sreće, što ću im je dati.'
Jeremija 33,10Ovako veli Gospod: 'Na ovom mjestu, za koje vi velite: "Opustjelo leži, bez ljudi i stoke", u gradovima Judinim i po ulicama jerusalemskim, što su sad opustjele, bez ljudi, bez stanovnika i bez stoke, opet će se čuti
Jeremija 33,11Glas radosti i glas miline, poklik zaručnikov i poklik zaručnice, poklik onih, koji govore: "Hvalite Gospoda nad vojskama; jer je dobrostiv Gospod, jer vječno traje milost njegova!", i onih, koji prinose žrtve zahvalne u kuću Gospodnju. Okrenut ću sudbinu zemlje onako, kao što je bilo prije', govori Gospod.
Jeremija 33,12Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Na ovom mjestu, koje sad leži opustjelo, bez ljudi i stoke, i u svim gradovima njegovim opet će biti paše za pastire, koji puštaju da pasu stada njihova.
Jeremija 33,13U gradovima po gorama, u gradovima po nizini, u gradovima južne zemlje, u rodnom području Benjaminovu, u okolini jerusalemskoj i po gradovima Judinim opet će prolaziti stada ispod ruke onoga, koji ih broji', veli Gospod.
Jeremija 33,14Doista, dolazi vrijeme, govori Gospod, kad ću ispuniti obećanje, što sam ga dao kući Izraelovoj i kući Judinoj.
Jeremija 33,15U ono dane i u ono nijeme učinit ću da iznikne Davidu klica prava. On će činiti pravo i pravednost na zemlji.
Jeremija 33,16U one dane zadobit će Juda pomoć i Jerusalem će stanovati u sigurnosti, i zvat će se: "Gospod, spasenje naše!'"
Jeremija 33,17Jer ovako veli Gospod: 'Nikada Davidu neće nestati čovjek koji sjedi na prijestolju kuće Izraelove.
Jeremija 33,18Levitskim svećenicima neće nikada pred licem mojim nestati čovjeka, koji prinosi žrtvu paljenicu, pali dar i pripravlja žrtvu zaklanicu dovijeka.'"
Jeremija 33,19I dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:
Jeremija 33,20"Ovako veli Gospod: 'Kako malo možete vi poništiti zavjet moj s danom i zavjet moj s noću, tako da ne bude više dana ni noći na vrijeme.
Jeremija 33,21Tako će se malo poništiti zavjet moj s mojim slugom Davidom, da ne bi više imao potomka, koji bi kao kralj sjedio na prijestolju njegovu, a isto tako malo zavjet moj s levitskim svećenicima, koji obavljaju svetu službu moju.
Jeremija 33,22Kao što se ne meće izbrojiti vojska nebeska ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo svojega sluge Davida i Levite, koji obavljaju svetu službu moju.'"
Jeremija 33,23Nadalje dođe riječ Gospodnja, Jeremiji, govoreći:
Jeremija 33,24"Nijesi li opazio, što govore ovi ljudi: 'Obadva plemena što ih je izabrao Gospod, on je odbacio, i kako prezirno govore o narodu mojemu, da nije narod u očima njihovim?'
Jeremija 33,25Ovako veli Gospod: 'Kako sigurno postoji zavjet moj s danom i noću, kako sam sigurno ustanovio uredbe neba i zemlje,
Jeremija 33,26Tako ću malo odbaciti potomka Jakovljeve i svojega sluge Davida i ne uzimati više vladalaca iz njegova potomstva nad potomcima Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim; jer ću okrenuti sudbinu njihovu i smilovati se njima.'"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje