Tražilica


Jeremija 39. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 39,1U devetoj godini kralja Judina Zedekije, u desetom mjesecu, dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, sa svom vojskom svojom proti Jerusalemu i opkoli ga.
Jeremija 39,2U jedanaestoj godini Zedekijinoj, u četvrtom mjesecu, devetoga dana toga mjeseca, bio je provaljen zid gradski.
Jeremija 39,3Tada uđoše svi knezovi kralja babilonskoga i stadoše kod srednjih vrata: Nergal-Šarezer, Samgar-Nebo, Sarsekim, Rabsaris, starješina nad dvoranima, Nergal-Šarezer, Rabmag, starješina nad vračima, i svi ostali knezovi kralja babilonskoga.
Jeremija 39,4Kad ih vidješe Zedekija, kralj Judin, i svi ratnici, pobjegoše i ostaviše noću grad putem prema vrtu kraljevu na vrata između dva zida. On sam okrenu prema ravnici jordanskoj.
Jeremija 39,5Ali su ih čete kaldejske gonile i stigoše Zedekiju u polju jerihonskom. Uhvatiše ga i dovedoše ga k Nebukadnezaru, kralju babilonskom, u Riblu u području hamatskom, i on mu izreče presudu.
Jeremija 39,6Kralj babilonski dade u Ribli sinove Zedekijine zaklati na njegove oči; isto tako dade kralj babilonski pogubiti sve ugledne Judejce.
Jeremija 39,7A Zedekiju oslijepi, stavi ga u okove i dade ga, odvesti u Babilon.
Jeremija 39,8Kaldejci popališe palaču kraljevsku i kuće naroda i raskopa sve zidove jerusalemske.
Jeremija 39,9Ostatak pučanstva, što je još bio ostao l gradu, i prebjege, što su bili prebjegli k njima, posljednji ostatak naroda dade Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvesti u Babilon u ropstvo.
Jeremija 39,10Od malih ljudi, koji nijesu ništa posjedovali, ostavi neke u zemlji Judinoj Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, i dade im u onaj dan vinograde i njive.
Jeremija 39,11Za Jeremiju zapovjedi Nebukadnezar, kralj babilonski, Nebuzaradanu, zapovjedniku tjelesne straže, ovo:
Jeremija 39,12"Uzmi ga, brini se za njega i ne čini mu ništa zlo, postupaj s njim po željama, što ti ih izjavi!"
Jeremija 39,13I Nebuzaradan zapovjednik tjelesne straže, posla tamo starješinu nad dvoranima Nebušasban, starješinu nad vračima Nergal-Šarezera i sve knezove kralja babilonskoga.
Jeremija 39,14Oni dođoše izvesti Jeremiju iz stražare i predaše ga Gedaliji sinu Ahikama, sina Šafanova, da ga slobodna otpusti kući, i tako on osta među narodom.
Jeremija 39,15A Jeremiji, kad je još bio zatvoren u stražari, dođe ova riječ Gospodnja, govoreći:
Jeremija 39,16"Idi, kaži Kušitu Abed-Meleku: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Sada puštam da se ispuni riječ moja tome gradu na nesreću, a ne na spasenje. Kad se to u onaj dan ispuni; pred očima tvojim.
Jeremija 39,17Tada ću tebe izbaviti u onaj dan', govori Gospod, 'da ne budeš predan u ruke ljudima, na koje ti se gadi.
Jeremija 39,18Iz svake ću te pogibli izbaviti, te nećeš pasti od mača, nego ću dovesti život tvoj u sigurnost jer si se pouzdao u me'", govori Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje