Tražilica


Job 7. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 7,1Nije li u mučnoj raboti čovjek na zemlji? Nije li život njegov sudbina nadničara?
Job 7,2Jednak robu, što uzdiše za sjenom; jednak najamniku, što još čeka na plaću?
Job 7,3Tako mi postadoše baštinom mjeseci puni jada; moj dio bile su noći nevolje.
Job 7,4Kad legnem na počinak, mislim: kad ću ustati? Kad će proći noć? I tako se prevrćem bez pokoja, dok osvane jutro.
Job 7,5Tijelo je moje obučeno u trulež, koža je moja slična zemljanoj kori; još malo, i raščinit će se.
Job 7,6Dani moji proletješe brže od čunka, prođoše bez nadanja.
Job 7,7Spomeni se, da je moj život samo dah, da se oko moje neće više obradovati dobru!
Job 7,8Tko me sada još gleda, neće me doskora više vidjeti; tvoj pogled kada me potraži, mene više neće biti.
Job 7,9Kao što se oblak razilazi i nestaje ga, tako tko siđe u grob, neće više nikada doći natrag.
Job 7,10Nikada se više neće vratiti kući svojoj, i njegov ga stan nikada opet neće vidjeti.
Job 7,11Zato ja neću braniti ustima svojim, govorit ću u tuži duha svojega, naricati u jadu duše svoje.
Job 7,12Jesam li ja more ili neman morska, te me nagoniš da budem budan?
Job 7,13Kada pomislim: utješit će me postelja moja, počivalište moje pomoći će mi da snosim nevolju svoju,
Job 7,14Tada me pohodiš strašnim sanjanjem i prepadaš me utvarama,
Job 7,15Da bih prije odabrao udavljen biti, i smrt bih volio vidjeti nego te kosti svoje.
Job 7,16Dojadilo mi je; neću vječno živjeti; prođi me se; jer su dani moji samo dah.
Job 7,17Što je čovjek, da ga tako cijeniš i da na njega upravljaš oko svoje?
Job 7,18Da ga pohađaš svako jutro i kušaš ga svaki čas?
Job 7,19Kad ćeš se već odvratiti od mene i pustiti me da progutam pljuvačku svoju?
Job 7,20Pa i kad bih sagriješio, što bih stim nanio tebi, čuvaru ljudskih srdaca? Zašto me mećeš sebi za biljegu.? Zašto da ti ja služim kao nišan?
Job 7,21Zar mi ne možeš oprostiti prijestup moj i otpustiti krivnju zlodjela mojih? Jer ću sad leći u prah, i kad me potražiš, neće me više biti Govor Bildadov: Job se mora obratiti i onda će mu biti dobro.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje