Tražilica


Levitski zakonik 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 23,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,2"Kaži sinovima Izraelovim ove odredbe: Blagdani Gospodnji, što ćete ih slaviti svetim svečanim sastancima, ovi su:
Levitski zakonik 23,3Šest dana smije se raditi, ali sedmi dan jest dan potpunoga odmora sa svetim svečanim sastankom; tada ne smijete raditi nikakva posla. Dan je to odmora u čast Gospodu po svima prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,4Ovo su blagdani Gospodnji sa svetim svečanim sastancima, to ih imate svetkovati u vrijeme određeno.
Levitski zakonik 23,5Četrnaesti dan prvoga mjeseca uvečer jest blagdan Pasha u čast Gospodu.
Levitski zakonik 23,6Petnaesti dan istoga mjeseca slavi se blagdan nekvasnih kruhova u čast Gospodu. Tada jedite sedam dana kruhove nekvasne.
Levitski zakonik 23,7Prvi dan imate održati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,8Sedam dana imate prinositi Gospodu žrtvu ognjenu. Sedmi dan opet je sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,9Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,10"Kaži sinovima Izraelom ovu odredbu: Kad dođete u zemlju, koju vam hoću dati, i tamo stanete žeti, tada donesite snop prvina od žetve svoje k svećeniku.
Levitski zakonik 23,11Ovaj ima tada snop žrtvovati podizanjem i mahanjem pred Gospodom, da vas učini ugodne, Na dan po suboti ima ga svećenik žrtvovati podizanjem i mahanjem.
Levitski zakonik 23,12Taj dan, kad žrtvujete snop podizanjem i mahanjem, imate žrtvovati Gospodu jednogodišnje janje bez pogrješke kao žrtvu paljenicu.
Levitski zakonik 23,13Uz to kao prinos dvije desetine bijeloga brašna, zamiješena s uljem, žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu, onda kao naljev još četvrt hina vina.
Levitski zakonik 23,14Kruha i zrnja pržena ili stučena ne smijete jesti, dok nijeste prinijeli prinos Bogu svojemu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše u svima prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,15Potom od dana po suboti, naime od dana, kad ste prinijeli snop podizanjem i mahanjem, imate brojiti sedam tjedana punih.
Levitski zakonik 23,16Do dana, što dolazi iza sedme subote, imate brojiti pedeset dana. Tada prinesite Gospodu od novoga žita prinos.
Levitski zakonik 23,17Iz prebivališta svojih imate donijeti sa sobom dva kruha za žrtvu podizanjem i mahanjem, što sastoje iz dvije desetine bijeloga brašna i pečena su s kvascem, kao žrtva prvina Gospodu.
Levitski zakonik 23,18Uz te kruhove prinesite i sedam jednogodišnjih janjaca bez pogrješke, jednoga junca i dva ovna, da budu žrtva paljenica Gospodu, s prinosom svojim i naljevima svojim kao žrtvu ognjenu na ugodni miris Gospodu.
Levitski zakonik 23,19Onda imate prinijeti jarca kao žrtvu za grijeh i dva jednogodišnja janjeta kao žrtvu mirotvornu.
Levitski zakonik 23,20Svećenik ima ih žrtvovati podizanjem i mahanjem pred Gospodom zajedno s kruhovima od prvina. To i dva janjeta kao posvetni dar Gospodu ima pripasti svećeniku,
Levitski zakonik 23,21U isti dan imate zakazati sveti svečani sastanak. Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše u svima prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,22Kad stanete žeti u zemlji svojoj onda nemojte požeti polje sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite po žetvi. Ostavite oboje siromasima i strancima. Ja sam Gospod, Bog vaš!"
Levitski zakonik 23,23Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,24"Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Prvi dan sedmoga mjeseca ima vam biti dan odmora, dan spomena s trubnjom rogova, sveti svečani sastanak.
Levitski zakonik 23,25Tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga i imate prinijeti žrtvu ognjenu Gospodu."
Levitski zakonik 23,26Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,27"A deseti dan istoga mjeseca sedmoga jest dan pomirenja. Tada imate održati sveti svečani sastanak, imate postiti i prinijeti žrtvu ognjenu Gospodu.
Levitski zakonik 23,28Na taj dan ne smijete raditi nikakva posla, jer to je dan pomirenja, koji vam ima pribaviti pomirenje pred Gospodom, Bogom vašim.
Levitski zakonik 23,29Zato se ima svaki, koji ne posti na taj dan, istrijebiti iz naroda svojega.
Levitski zakonik 23,30Čovjeka, koji na taj dan radi bilo kakav posao, istrgat ću iz naroda njegova.
Levitski zakonik 23,31Nikakva posla ne smijete raditi. Ova zapovijed neka ima vječitu valjanost za sva naraštaje vaše u svim prebivalištima vašim.
Levitski zakonik 23,32Neka vam to bude dan potpunoga odmora, i imate postiti. Deveti dan mjeseca, uvečer, imate držati svoj odmor od večera do večera."
Levitski zakonik 23,33Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 23,34"Kaži sinovima Izraelovim ovu odredbu: Petnaesti dan istoga mjeseca sedmoga jest blagdan sjenica u čast Gospodu za sedam dana.
Levitski zakonik 23,35Na prvi dan jest sveti svečani sastanak; tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,36Sedam dana imate prinositi ognjenu žrtvu Gospodu, onda osmi dan održati sveti svečani sastanak i prinijeti Gospodu žrtvu ognjenu. To je blagdan završni; tada ne smijete raditi nikakva posla težačkoga.
Levitski zakonik 23,37To su blagdani Gospodnji, na koje imate držati svete svečane sastanke, da prinosite Gospodu žrtve ognjene: žrtvu paljenicu, prinos, žrtvu klanicu i naljev, kako ih traži pojedini dan,
Levitski zakonik 23,38Osim subota Gospodnjih i darova, svih zavjetnih žrtava vaših i darova dragovoljnih, što ih prinosite Gospodu.
Levitski zakonik 23,39Ali petnaesti dan sedmoga mjeseca, kad skupljate prihod zemlje, imate svetkovati blagdan Gospodnji sedam dana. Prvi dan ima biti odmor i isto tako osmi dan.
Levitski zakonik 23,40Na prvi dan imate donijeti sebi najljepših plodova, mladica palmovih i grana s gustolisnatih stabala i potočnih vrba i radovati se pred Gospodom, Bogom svojim, sedam dana.
Levitski zakonik 23,41Ovaj blagdan imate svetkovati svake godine sedam dana u čast Gospodu. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše. U sedmom mjesecu imate ga svetkovati.
Levitski zakonik 23,42Sedam dana imate prebivati u sjenicama. Svaki domaći Izraelac ima prebivati u sjenicama,
Levitski zakonik 23,43Da kasnija pokoljenja vaša saznaju, da sam ja učinio, da prebivaju u sjenicama sinovi Izraelovi, kad ih izvedoh iz zemlje egipatske, ja, Gospod, Bog vaš."
Levitski zakonik 23,44Mojsije reče tada sinovima Izraelovim blagdane Gospodnje.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje