Tražilica


Postanak 33. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 33,1Kad Jakov podiže oči i vidje Ezava gdje dolazi s četiri stotine ljudi. Onda on razdijeli djecu na Leau i Rahelu i obje sluškinje.
Postanak 33,2Sprijeda postavi sluškinje i njihovu djecu, za njima Leau i njezinu djecu, a najposlije Rahelu s Josipom.
Postanak 33,3A sam pođe pred njima i nakloni se sedam puta do zemlje, dok se ne približi bratu svojemu.
Postanak 33,4Ezav mu pohitje u susret, zagrli ga, pade mu oko vrata i poljubi ga, i zaplakaše obojica.
Postanak 33,5Kad onda podiže oči svoje i ugleda žene i djecu, upita: "Tko su ovi s tobom?" Jakov odgovori: "To su djeca, što ih Bog darova slugi tvojemu."
Postanak 33,6Pristupiše sluškinje s djecom svojom i nakloniše se.
Postanak 33,7Tada pristupi i Lea s djecom svojom i nakloniše se. Najposlije pristupiše Josip i Rahela i nakloniše se.
Postanak 33,8On upita: "Što si htio s tom čitavom četom, koju susretoh?" On odgovori: "Htio sam time naći milost u očima gospodara svojega."
Postanak 33,9Ezav reče: "Imam dosta, dragi brate! Zadrži, što je tvoje!"
Postanak 33,10Ali Jakov reče: "Ne, ako sam našao milost u očima tvojim, onda primi dar moj od mene, jer gledam u lice tvoje, kao što se gleda u lice kojega nebesnika, i ti me tako lijepo dočeka.
Postanak 33,11Primi dakle pozdravni dar moj, što ti je doveden, jer Bog me obilato blagoslovi, i imam svega dosta." I primora ga, te on primi.
Postanak 33,12Potom reče on: "Hajde dignimo se i pođimo dalje; ići ću i ja s tobom."
Postanak 33,13Ali mu ovaj reče: "Vidi sam gospodar moj, da su djeca još nejaka. A imam na brizi svojoj i ovce dojilice i goveda; i ako ih samo jedan dan preveć gonim, izginut će mi sve stado.
Postanak 33,14Pa neka ide gospodar moj pred slugom svojim, a ja ću tada polako ići, koliko može stado, što ga gonim, i koliko mogu nejaka djeca, dok dođem k svojemu gospodaru u Seir."
Postanak 33,15Ezav reče: "Pa da ti barem ostavim nekoliko od ljudi, što me prate." Ali on reče: "Čemu to? Neka samo nađem milost u očima gospodara svojega!"
Postanak 33,16Tako se Ezav vrati isti dan svojim putem u Seir.
Postanak 33,17A Jakov otide dalje u Sukot i načini sebi kuću, a za stoku svoju načini staje. Zato se nazva ono mjesto Sukot.
Postanak 33,18Na povratku svojem iz Mezopotamije dođe Jakov zdravo i u grad Šekem, koji je u zemlji kanaanskoj, i ušatori se istočno od grada.
Postanak 33,19A komad zemlje, na kojem razape šator svoj, kupi od sinova Hamora, gospodara u Šekemu, za sto kesita.
Postanak 33,20Tamo načini žrtvenik i nazva ga, El-El'ohe-Israel, (što znači, Svemoćni Bog Izraelov).
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje