Tražilica


Propovjednik 9. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Propovjednik 9,1Sve sam to bio dobro promislio i bio sam došao do spoznaje: pravedni i mudri u Božjoj su ruci sa svim svojim djelovanjem. Hoće li ga ljubav ili mržnja susresti, ne zna čovjek unaprijed. Sve mu može donijeti budućnost.
Propovjednik 9,2Sve pogađa jednaka sudbina: pravednoga kao bezbožnoga, dobroga, čistoga kao nečistoga, onoga koji žrtvuje, kao onoga koji ne žrtvuje. Dobromu je kao grješniku, onome koji se kune, kao onome koji se boji zakletve.
Propovjednik 9,3To je zlo kod svega, što biva pod suncem: sve pogađa jednaka sudbina; zato je i srce čovječje tako puno zla. U srcu njihovu prebiva ludost, dok su god živi, a potom silazi se k mrtvima!
Propovjednik 9,4Jer samo tko je pridružen živima, ima se još nešto nadati; jer bolje je živ pas, nego mrtav lav.
Propovjednik 9,5Živi znaju još, da moraju l umrijeti, a mrtvi nemaju više znanja, niti se nadaju plaći; jer im se je spomen zaboravio.
Propovjednik 9,6Odavno je nestalo ljubavi njihove, mržnje njihove, vruće žudnje njihove, i zauvijek nemaju više dijela u svemu što biva pod suncem.
Propovjednik 9,7Hajde, jedi s radošću kruh svoj, pij vesela srca vino svoje, jer su vazda bila Bogu mila djela tvoja.
Propovjednik 9,8Svagda neka su ti haljine bijele i nikada na glavi tvojoj neka ne ponestane ulja!
Propovjednik 9,9Uživaj život sa ženom, koju ljubiš, u sve dane ništavog života svoga, što ti ga Bog daje pod suncem, jer je to dio tvoj u životu u sve dane ništavog života tvoga i u trudu, kojim se mučiš pod suncem.
Propovjednik 9,10Što ruka tvoja može činiti, to neka čini vlastitom snagom, jer nema niti rada ni osnova, niti mudrosti ni znanja u carstvu mrtvih, kamo ideš.
Propovjednik 9,11Nadalje vidjeh pod suncem: ne dobiva brzi trku, ni junaci rat, ni mudraci kruh, ni pametni bogatstvo, ni razumni milost, nego sve stoji do vremena i sreće.
Propovjednik 9,12Jer čovjek ne zna vremena svojega: kao što se ribe hvataju mrežom, kao što ptice padaju u zamku, isto tako zapletu se ljudi u vrijeme nesreće, što navali la njih iznenada.
Propovjednik 9,13I ovo moradoh ja s mudrošću doživjeli pod suncem i učini mi se to važnim:
Propovjednik 9,14Bio je malen grad i samo je malo ljudi stanovalo u njemu, a dođe na njega moćan kralj, opkoli ga i zakopa proti njemu jake opkope.
Propovjednik 9,15A bio u njemu i siromašan mudrac, i on oslobodi grad mudrošću svojom, ali se poslije nitko nije sjetio toga siromaha.
Propovjednik 9,16Tada rekoh sebi: bolja je mudrost nego moć, ali se ne priznaje mudrost siromaha i na riječi se njegove ne pazi.
Propovjednik 9,17Riječi jednoga mudraca, mirno kazane, vrednije su da se slušaju nego dreka kralja ludih.
Propovjednik 9,18Bolja je mudrost nego ratno oružje, ali jedan jedini zločinac može pokvariti mnogo dobra.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje