Tražilica


Psalam 102. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 102,1Gospode, čuj molitvu moju, i vapaj moj neka dođe k tebi!
Psalam 102,2Ne skrivaj lica svojega preda mnom! Prigni uho svoje k meni u nevolji; usliši me brzo u dan, kad te zazovem!
Psalam 102,3Jer prolaze kao dim dani moji, i kosti su moje užarene kao ognjište.
Psalam 102,4Kao trava pokošeno je i pasahnulo srce moje, i kruh svoj zaboravih jesti.
Psalam 102,5Od glasnog uzdisanja mojega prionu mi kost moja za meso.
Psalam 102,6Ja sam kao pelikan u pustinji, ja sam kao sova na pustim zidinama.
Psalam 102,7Bdijem i tugujem osamljen kao ptica na sljemenu.
Psalam 102,8Svaki dan ruže me neprijatelji moji; koji mi se rugaju, imenuju mene, kad psuju.
Psalam 102,9Ah, jedem pepeo kao kruh i miješam piće svoje sa suzama
Psalam 102,10Radi gnjeva tvojega i srdžbe tvoje, jer si me podigao i na tlo bacio.
Psalam 102,11Dani su moji kao sjena, što bježi, i ja se sušim kao trava.
Psalam 102,12A ti, Gospode, stoluješ vječno, ime tvoje traje kroz sve naraštaje
Psalam 102,13Ti ćeš se dignuti, smilovat ćeš se Sionu: vrijeme, da mu se smiluješ, zaista, vrijeme je došlo!
Psalam 102,14Ser sluge tvoje ljube kamenje njegovo, i ruševine njegove žaloste ih.
Psalam 102,15Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, svi kraljevi zemaljski slave tvoje,
Psalam 102,16Kada Gospod opet sazida Sion i javi se u sjaju;
Psalam 102,17Kada usliši vapaj siromaha i ne prezre molitve njihove.
Psalam 102,18Neka se napiše ovo za budući naraštaj, da hvali Gospoda nanovo stvoren narod:
Psalam 102,19"On je pogledao sa svete visine svoje, Gospod je s neba pogledao na zemlju,
Psalam 102,20Da čuje uzdisanje zasužnjenih, da oslobodi djecu smrti,
Psalam 102,21Neka se navješćuje na Sionu ime Gospodnje i slava njegova u Jerusalemu,
Psalam 102,22Kad se skupe narodi ujedno i kraljevstva, da služe Gospodu."
Psalam 102,23On mi slomi nasred puta snagu moju, skrati dane moje.
Psalam 102,24Ja rekoh: "Bože moj, ne uzimaj me u polovini života, ti, čije godine daleko nadmašuju sve dobi čovječje!
Psalam 102,25Zemlja, koju si u početku postavio, i nebesa, djelo ruku tvojih,
Psalam 102,26Oni će proći, a ti ostaješ; oni svi ostare kao haljina; promijeniš ih kao odjeću, oni se raspadnu.
Psalam 102,27A ti ostaješ isti; godine tvoje nemaju kraja.
Psalam 102,28I sinovi sluga tvojih stanovat će u sigurnosti; pred tobom će opstati potomstvo njihovo.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje