Tražilica


Psalam 41. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 41,1Blagoslovljen je onaj, koji se zauzima za slaboga; njega izbavlja Gospod u dan zao!
Psalam 41,2Gospod ga čuva, ostavlja ga na životu: sretnim će se slaviti u zemlji; ti ga ne predaješ požudi neprijatelja njegovih.
Psalam 41,3Na bolesničkoj postelji krijepi ga Gospod; svu postelju njegovu mijenjaš mu, kad je bolestan.
Psalam 41,4Ja se molim: Gospode, budi mi milostiv, ozdravi me, jer sagriješih tebi!
Psalam 41,5Neprijatelji moji žele mi zlo: "Kad će umrijeti, ime njegovo iščeznuti?"
Psalam 41,6Dođe li tko, da me posjeti, onda govori lažno; drži u srcu zlobu zatvorenu; ali jedva izađe van, govori loše.
Psalam 41,7Svi mrzitelji moji šapću među se proti meni; oni sebi naslikaju, koje me zlo pogađa:
Psalam 41,8"Strašno se zlo srušilo na njega." "Kako on leži, ne ustaje više."
Psalam 41,9Pa i prijatelj moj, u koga sam se uzdao, koji je jeo kruh moj, podiže na me petu.
Psalam 41,10Ali ti, Gospode, budi mi milostiv i podigni me, da im vratim!
Psalam 41,11Po tom poznajem, da si mi naklonjen, kad neprijatelj moj ne klikće nada mnom.
Psalam 41,12A za mene, ti me držiš zdrava, da ti služim uvijek.
Psalam 41,13Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, odvijeka dovijeka! Amen! Amen!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje