Tražilica


Suci 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Suci 13,1Kad su sinovi Izraelovi opet činili, što se nije dopadalo Gospodu, dade ih Gospod u ruke Filistejima za četrdeset godina.
Suci 13,2A živio je tada jedan čovjek iz Zorahe od plemena sinova Danovih po imenu Manoah. Žena je njegova bila nerotkinja i nije bila još rodila.
Suci 13,3Tada se javi toj ženi Anđeo Gospodnji i reče joj: "Eto, ti si nerotkinja i još nijesi rodila. Ali ćeš zatrudnjeti i rodit ćeš sina.
Suci 13,4Od sada pripazi na sebe! Ne pij ni vina ni jakoga pića i ne jedi ništa nečisto!
Suci 13,5Kad zatrudniš i rodiš sina, tada britva ne smije doći na glavu njegovu, jer već od rođenja svojega dječak mora biti nazirej Božji. On će kao prvak izbavljati Izraela iz ruku Filisteja."
Suci 13,6žena otide i dojavi mužu svojemu: "Čovjek Božji dođe k meni. Izgledao je kao Anđeo Božji, pun dostojanstva. Ja ga ne upitah, odakle je. Niti mi on reče svoje ime.
Suci 13,7On mi reče: "Eto, zatrudnjet ćeš i rodit ćeš sina. Od sada ne pij niti vina niti jakoga pića i ne jedi ništa nečisto, jer od materina krila pa do dana smrti svoje ima dječak da bude nazirej Božji."
Suci 13,8Tada upravi Manoah ovu molitvu Gospodu: "Oproštenje, Gospode, čovjek Božji, kojega si poslao, neka još jedanput dođe k nama i neka nam očituje, što ćemo činiti s dječakom, koji se ima roditi!"
Suci 13,9I Bog usliši molitvu Manoahinu. Anđeo Božji dođe još jedanput k ženi, kad je bila u polju Jer muž njezin Manoah nije bio kod nje,
Suci 13,10Otrča žena brže i javi to mužu svojemu. Ona mu pripovjedi: "Eto, javi mi se opet onaj čovjek, koji mi je onda došao."
Suci 13,11Manoah ustade i pođe za ženom svojom. Kad dođe k čovjeku, zapita ga: "Jesi li ti čovjek, koji je govorio sa ženom?" On odgovori: "Jesam."
Suci 13,12A Manoah zapita: "Ako se riječi tvoje ispune, koji su onda propisi za dječaka i kako će se činiti s njim?"
Suci 13,13Anđeo Gospodnji reče Manouhi: "Žena neka se čuva od svega, što sam joj rekao!
Suci 13,14Ne smije ništa uživati, što dolazi od vinove loze. Vina i opojnih pića ne smije piti i ništa nečisto jesti. Sve, što sam joj zapovjedio, neka drži!"
Suci 13,15Tada reče Manoah Anđelu Gospodnjemu: "Rado bismo te pozvali i preda te iznijeli jare."
Suci 13,16A Anđeo Gospodnji reče Manouhi: "Da me i pozoveš, neću ipak ništa jesti od jela tvojega. Ali ako hoćeš zgotoviti žrtvu paljenicu, prinesi je Gospodu!" Kako Manoah nije znao, da je to bio Anđeo Gospodnji,
Suci 13,17Zapita Manoah Anđela Gospodnjega: "Kako ti je ime? Htjeli bismo ti zahvaliti, ako bi se ispunilo tvoje obećanje."
Suci 13,18A Anđeo Gospodnji reče mu: "Što pitaš za ime moje, vidiš ono je: "Čudesan."
Suci 13,19Nato Manoah uze jare i prinos i žrtvova Gospodu na hridini. Tada se dogodi čudo, a Manoah i žena njegova gledali su.
Suci 13,20Kad se je naime podizao plamen sa žrtvenika k nebu, podiže se Anđeo Gospodnji u plamenu žrtvenika Kad to vidješe Manoah i žena njegova, padoše ničice na zemlju na svoje lice.
Suci 13,21I Anđeo se Gospodnji ne javi više mužu i ženi njegovoj. I spoznade Manoah, da je to bio Anđeo Gospodnji,
Suci 13,22I reče Manoah ženi svojoj: "Mi moramo sigurno umrijeti, jer vidjesmo Boga."
Suci 13,23A žena njegova odgovori mu: "Kad bi htio Bog da nas usmrti, ne bi primio od nas žrtve paljenice ni prinosa i ne bi nam dao da sve to vidimo i tako što čujemo."
Suci 13,24Kad žena rodi sina, nadjenu mu ime Samson. Dječak je odrastao, i Gospod ga je blagoslovio.
Suci 13,25Duh Gospodnji poče djelovati u njemu u Mahaneh-Danu između Zorah i Eštaola.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje