Tražilica


Zaharija 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Zaharija 3,1Tada mi dade da vidim velikoga svećenika Jošuu, kako stoji pred anđelom Gospodnjim, dok je s desne njegove stajao Sotona, da ga optuži.
Zaharija 3,2Gospod reče Sotoni: "Gospod neka ti naredi šutnju, Sotono! Gospod, koji je izabrao Jerusalem, neka ti naredi šutnju! Nije li ovaj glavnja istrgnuta i ognja?
Zaharija 3,3A Jošua je bio obučen u haljine prljave, kad je stajao pred anđelom.
Zaharija 3,4Ovaj progovori onima, što su stajali pred njim: "Skinite s njega te prljave haljine!" A njemu reče: "Evo, oduzimam s tebe krivnju tvoju i oblačim te u svečane haljine!"
Zaharija 3,5Onda zapovjedi. Metnite mu i čistu kapu na glavu!" Tada mu metnuše čistu kapu na glavu i obukoše mu haljine, a anđeo je tu stajao.
Zaharija 3,6I anđeo Gospodnji dade Jošui ovo obećanje:
Zaharija 3,7"Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Ako uziđeš, mojim putovima i uzdržiš ustanovu moju, tada ćeš upravljati hramom mojim l čuvati trijemove moje, i dat ću ti slobodan pristup k ovima, što stoje ovdje.
Zaharija 3,8Čuj, Jošua, veliki svećeniče; ti i drugovi tvoji, što sjede pred tobom, ti su ljudi, koji imaju znamenje: jer evo, ja ću učiniti da dođe sluga moj, "mladica".
Zaharija 3,9Jer gle, na kamen, koji sam metnuo pred Jošuu - na taj jedan kamen upravljeno je sedam očiju - na njega ću ja urezati crtež, govori Gospod nad vojskama, i utamanit ću krivnju one zemlje u jedan dan.
Zaharija 3,10U onaj dan, govori Gospod nad vojskama, pozivat ćete jedan drugoga pod vinovu lozu i pod smokvu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje