Tražilica


Zaharija 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Zaharija 6,1Opet sam podigao oči svoje i gledao. Gle, pojavila se četvera ratna kola između dvije gore, a gore su bile od mjedi.
Zaharija 6,2U prvim su kolima bili konji riđi, u drugim konji crni,
Zaharija 6,3U trećim u konji bijeli, a u četvrtim kolima konji šareni, jaki.
Zaharija 6,4Upitao sam anđela, koji je govorio s mnom: "Tko su to, gospodaru u moj?"
Zaharija 6,5Anđeo mi odgovori: "Ovi izlaze u četiri smjera neba, izakako su stajali pred Gospodom sve zemlje.
Zaharija 6,6Kola s konjima crnim idu u zemlji sjevernu, i bijeli iza njih dolaze ovamo. Konji šareni idu u zemlju južnu.
Zaharija 6,7Riđi izlaze i hoće da prolaze zemlju." On reče: "Sada idite, i prolazite zemlju!" I oni počeše prolaziti zemlju.
Zaharija 6,8Tada mi on doviknu ovo: "Vidi, koji idu u zemlju sjevernu, naseljavaju duh moj u zemlji sjevernoj.
Zaharija 6,9Tada mi dođe riječ Gospodnja:
Zaharija 6,10"Uzmi darove prognanika, od Heldaja, od Tobije i od Jedaje - idi onaj dan u kuću Josije, sina Sefanijina, kamo oni dođoše iz Babilona!
Zaharija 6,11Uzmi dakle srebro i zlato, načini iz toga krunu i metni je na glavu velikom svećeniku Jošui sinu Josadakovu,
Zaharija 6,12I reci mu: "'Ovako veli Gospod nad vojskama: Gle, čovjek, "mladica" je ime njegovo! Pod njim će proklicati, i on će sagraditi hram Gospodnji.
Zaharija 6,13Jest, on će sagraditi hram Gospodnji. Veličanstvo ga resi. Na svojemu će prijestolju sjediti i vladati bit će svećenik na svojemu prijestolju, i mir će biti među obadvjema.
Zaharija 6,14A kruna neka ostane u hramu Gospodnjem u čast Heldaju, Tobiji i Jedaji i za spomen gostoljubivosti sina Sefanijina!
Zaharija 6,15Koji stanuju u daljini, doći će i gradit će na hramu Gospodnjem, i spoznat ćete, da me je Gospod nad vojskama poslao k vama. To će se dogoditi, ako poslušate glas Gospoda, Boga svojega."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje