Tražilica


1. Ivanova 1. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
1. Ivanova 1,1što je bilo od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o riječi života,
1. Ivanova 1,2I život se javi, i vidjeli smo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji bijaše u Oca, i javi se nama;
1. Ivanova 1,3Što smo vidjeli i čuli, javljamo i vama, da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednici s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
1. Ivanova 1,4I ovo mi vama pišemo, da se radujete i radost naša bude potpuna.
1. Ivanova 1,5I ovo je navještenje, koje smo čuli od njega i javljamo vama, da je Bog svjetlost, i tame u njemu nema nikakve.
1. Ivanova 1,6Ako reknemo, da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
1. Ivanova 1,7Ako li u svjetlosti hodimo, kao što je on u svijetlu, imamo zajedništvo jedan s drugim, i krv Isusa Krista, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
1. Ivanova 1,8Ako reknemo, da grijeha nema, sami sebe varamo, i istine nema u nama.
1. Ivanova 1,9Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan, da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde.
1. Ivanova 1,10Ako reknemo, da nijesmo sagriješili, gradimo ga lašcem, i riječ njegova nije u nama.
1. Ivanova 1,1 Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše o Riječi, Životu -
1. Ivanova 1,2da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama -
1. Ivanova 1,3što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama da i vi imate zajedništvo s nama. A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
1. Ivanova 1,4I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.
1. Ivanova 1,5A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!
1. Ivanova 1,6Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
1. Ivanova 1,7Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
1. Ivanova 1,8Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
1. Ivanova 1,9Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.
1. Ivanova 1,10Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.
1. Ivanova 1,1Ono što bijaše od početka, ono što smo čuli, ono što smi vidjeli svojim očima, ono što smo promotrili i što su naše ruke dodirivale o Riječi života,
1. Ivanova 1,2- jer, *život se očitovao, i mi smo vidjeli i svjedočenje dajemo i mi vama najavljujemo život vječni, koji bijaše okrenut prema Ocu a, nama očitovao se -,
1. Ivanova 1,3ono što smo vidjeli i čuli, mi vama oglašavamo, vama također, da vi također, budete s nama u zajednici. A naše zajedništvo jest zajed- ništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
1. Ivanova 1,4I mi vama to pišemo, da naša radost bude potpuna.
1. Ivanova 1,5A evo poruke koju smo mi čuli od njega i koju vama otkrivamo: Bog je svjetlost, i od tmina, u njemu nema traga.
1. Ivanova 1,6Ako mi kažemo: ` Mi smo u zajednici s njim `, sve hodeći u tminama, mi lažemo i ne činimo istine.
1. Ivanova 1,7Ali, hodimo li kao što je i on sam u svjetlosti, mi smo u zajedništvu jedni s drugima, i *krv Isusa, njegovog Sina, nas *očišćava od svakog grijeha.
1. Ivanova 1,8Ako mi kažemo: ` Mi nemamo grijeha `, mi sami sebe zavodimo i istine nema u nama.
1. Ivanova 1,9Ako ispovjedimo svoje grijehove, pouzdan i pravedan kao što jest, on će nam oprostiti naše grijehove i očistiti nas od svake nepravde.
1. Ivanova 1,10Ako kažemo: ` Mi nismo grješnici `, mi činimo lažljivca od njega i njegova riječ nije u nama.
1. Jovanova 1,1Što bješe ispočetka, što čusmo, što vidjesmo očima svojima, što razmotrismo i ruke naše opipaše, o riječi života:
1. Jovanova 1,2I život se javi, i vidjesmo, i svjedočimo, i javljamo vam život vječni, koji bješe u oca, i javi se nama;
1. Jovanova 1,3Što vidjesmo i čusmo to javljamo vama da i vi s nama imate zajednicu; a naša je zajednica s ocem i sa sinom njegovijem Isusom Hristom.
1. Jovanova 1,4I ovo vam pišemo da radost vaša bude ispunjena.
1. Jovanova 1,5I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog vidjelo, i tame u njemu nema nikakve.
1. Jovanova 1,6Ako rečemo da imamo zajednicu s njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
1. Jovanova 1,7Ako li u vidjelu hodimo, kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugijem, i krv Isusa Hrista, sina njegova, očišćava nas od svakoga grijeha.
1. Jovanova 1,8Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
1. Jovanova 1,9Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde.
1. Jovanova 1,10Ako rečemo da ne sagriješismo, gradimo ga lažom, i riječ njegova nije u nama.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje