Tražilica


Estera 3. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Estera 3,1Poslije toga podiže kralj Ahasver Hamana, sina Hamedatova iz Agaga, na najvišu čast i dade mu mjesto nad svima knezovima u svojoj okolini,
Estera 3,2Svi činovnici kraljevi, što su bili na kraljevskom dvoru, pregibali bi koljeno i padali ničice pred Hamanom; jer tako je bio kralj naredio za njega. Ali Mordekaj nije pregibao koljeno i nije padao ničice.
Estera 3,3Tada rekoše sluge na dvoru kraljevu Mordekaju: "Zašto prestupaš zapovijed kraljevu!"
Estera 3,4Ali ih on ne posluša, premda su mu od dana na dan govorili. I javiše to Hamanu, da vide, vrijedi li izgovor Mordekajev; jer on im je bio rekao, da je Judejac.
Estera 3,5Kad vidje Haman, da Mordekaj ne pregiba koljena pred njim i da ne pada ničice, razgnjevi se vrlo.
Estera 3,6Ali je mislio, da nije vrijedno dizati ruku na Mordekaja samoga; jer su mu bili rekli iz kojega je naroda bio Mordekaj. Tako je gledao Haman da istrijebi sve Judejce u cijelom kraljevstvu Ahasverovu kao zemljake Mordekajeve.
Estera 3,7Prvoga mjeseca, a to je mjesec Nisan, godine dvanaeste kraljevanja Ahasverova, bacali su pred Hamanom pur, to jest ždrijeb, od dana do dana i od mjeseca do mjeseca, do dvanaestoga mjeseca, a to je mjesec Adar.
Estera 3,8Tada reče Haman kralju Ahasveru: "Među narodima po svim zemljama tvojega kraljevstva stanuje razasut, a ipak opet odvojen narod, kojega su zakoni drukčiji od zakona svakoga drugog naroda, i koji ne izvršuje naredaba kraljevih. Nije probitačno za kralja, da ga se tako ostavi.
Estera 3,9Ako je kralju ugodno, neka se izda pismena zapovijed, da se istrijebi. Tada mogu izmjeriti deset tisuća talenata srebra rizničarima, da ih prenesu u riznice kraljevske."
Estera 3,10Kralj skida svoj pečatni prsten s ruke i predade ga Hamanu, sinu Hamedatovu iz Agaga, neprijatelju Judejaca.
Estera 3,11Pritom reče kralj Hamanu: "To srebro neka bude tebi, a od naroda čini, kako ti je drago!"
Estera 3,12Trinaestoga dana prvoga mjeseca dozvaše pisare kraljevske, i točno prema naputku Hamanovu napisaše pisma kraljevskim satrapima i namjesnicima pojedinih pokrajina i knezovima pojedinih naroda, i to za svaku pokrajinu njezinim pismima i za svaki narod njegovim jezikom. Pisma su bila sastavljena u ime kralja Ahasvera i proviđena pečatnim prstenom kraljevim.
Estera 3,13Pisma tada razaslaše po glasnicima u sve pokrajine kraljeve. Po njemu imali su se svi Judejci, mlado i staro, djeca i žene, u jedan dan, trinaestoga dana dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca Adara, istrijebiti, pobiti i posmicati i imanje se njihovo zaplijeniti.
Estera 3,14U pismima je rečeno, da se oglasi zapovijed po svim pokrajinama, i da se objavi svim narodima, da budu spremni za onaj dan.
Estera 3,15Čim je zapovijed bila oglašena u prijestolnici Susi, zaputiše brzo glasnici po zapovijedi kraljevoj. A kralj i Haman imali su gozbu. Međutim je u gradu Susi vladala velika zabuna.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje