Tražilica


Ezekiel 43. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 43,1Potom me odvede k vratima, što su gledala na istok.
Ezekiel 43,2Tada dođe slava Boga Izraelova od istoka. Žamor je izlazio od nje kao žamor silnih voda. Zemlja je zasjala od slave njegove.
Ezekiel 43,3Viđenje, koje vidjeh, bilo je kao viđenje, koje sam bio vidio, kad je on došao da uništi grad. Prikaza je bila nalik na onu, koju sam bio vidio na rijeci Kebaru. Pao sam ničice na svoje lice.
Ezekiel 43,4I slava je Gospodnja ušla u hram na istočna vrata.
Ezekiel 43,5Tada me podiže duh i donese me u unutarnji trijem. I gle, hram je bio napunjen slave Gospodnje.
Ezekiel 43,6Čuo sam, kako se je netko iz hrama razgovarao s menom, a čovjek je još uvijek stajao na mojoj strani.
Ezekiel 43,7On mi reče: "Sine čovječji, ovo je mjesto prijestolja mojega i mjesto za stope nogu mojih, gdje stanujem dovijeka usred sinova Izraelovih, Kuća Izraelova neće više skvrniti svetoga imena mojega, ni oni ni kraljevi njihovi, otpadom svojim i mrtvim tjelesima kraljeva svojih na svetoj gori,
Ezekiel 43,8Gdje su metali prag svoj do moga praga, dovratnike svoje do mojih dovratnika, tako da je samo zid bio između mene i njih. Skvrnili su sveto ime moje gadovima svojim, što su ih činili, tako da sam ih zatirao u gnjevu svojemu.
Ezekiel 43,9A sad će daleko ukloniti od mene otpad svoj i mrtva tjelesa kraljeva svojih, i ja ću u sredini njihovoj stanovati dovijeka.
Ezekiel 43,10Ti, sine čovječji opiši kući Izraelovoj ovaj hram, - da se postide opačina svojih, - i mjere njegove.
Ezekiel 43,11Kada se postide svega toga, što su počinili, onda im pokaži osnovu hrama, namještaj njegov, izlaze i ulaze njegove, sve zakone njegove, oblik njegov i odredbe njegove! Napiši im to pred očima njihovim, da obdržavaju brižno sve propise i zakone njegove!"
Ezekiel 43,12"Ovo je novi zakon za hram na vrhuncu gore i za sve mjesto njegovo unaokolo. Gle, vrlo je svet zakon za hram!"
Ezekiel 43,13Ovo su mjere žrtvenika u laktima, lakat je imao običan lakat i podlanicu: podnožje mu je bilo lakat visoko i lakat široko. Oplata na njemu po kraju unaokolo bila je pedalj visoka.
Ezekiel 43,14Ovo je bila visina žrtvenika: od podnožja na zemlji do nižega pojasa bila su dva lakta visine i lakat širine. Od maloga pojasa do velikoga pojasa bila su četiri lakta visine i lakat širine.
Ezekiel 43,15Žrtveno ognjište imalo je četiri lakta visine; od žrtvenoga ognjišta penjala se gore četiri roga za lakat.
Ezekiel 43,16Žrtveno ognjište bilo je dvanaest lakata dugo i dvanaest lakata široko, tako da su njegove četiri strane tvorile četvorinu.
Ezekiel 43,17Veliki pojas bio je četrnaest lakata dug i četrnaest lakata širok na četiri strane njegove. Oplata, što je išla oko njega, bila je pol lakta široka. Podnožje mu lakat unaokolo. Stepenice mu išle gole od istoka.
Ezekiel 43,18On mi reče: "Sine čovječji, ovako veli svemogući Gospod: 'Ovo su naredbe za žrtvenik žrtava paljenica: Čim je podignut i može se na njemu prinositi žrtve paljenice i krvlju ga se poškropiti.
Ezekiel 43,19Levitskim svećenicima, koji vuku lozu od potomstva Sadokova i zato mi se smiju približiti, govori svemogući Gospod, da obavljaju službu moju, predaj junca za žrtvu za grijeh!
Ezekiel 43,20Uzmi krvi njegove i prolij je na četiri roga žrtvenika, na četiri ugla pojasa i na oplatu unaokolo! Tako ga očisti i pomiri!
Ezekiel 43,21Onda uzmi žrtvenog junca za grijeh i spali ga na mjestu za to određenom kod hrama izvan svetišta!
Ezekiel 43,22Drugi dan prinesi jarca bez mane i očisti njim žrtvenik, kako se je očistio juncem!
Ezekiel 43,23Kad si dovršio očišćenje, prinesi junca bez mane i ovna od stada bez mane!
Ezekiel 43,24Prinesi ih pred Gospodom! Neka svećenici bace na njih soli i prinesu ih Gospodu kao žrtvu paljenicu!
Ezekiel 43,25Sedam dana prinosi svaki dan jarca kao žrtvu za grijeh! I junca i ovna od stada, obadva bez mane, neka prinose!
Ezekiel 43,26Sedam dana neka čine očišćenje za žrtvenik, neka ga očiste i posvete!
Ezekiel 43,27Kad se navrše ti dani, neka svećenici osmoga dana prinose na žrtveniku žrtve vaše paljenice i žrtve vaše pomirne, i ja ću vas primiti milostivo, govori svemogući Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje