Tražilica


Ezekiel 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Ezekiel 5,1A ti, sine čovječji, uzmi mač oštar! Upotrijebi ga kao britvu za se i pusti je preko glave svoje i preko brade svoje! Onda uzmi tezulju i razdijeli vlasi!
Ezekiel 5,2Jednu trećinu spali usred grada, kad bude vrijeme opsade Drugu trećinu uzmi i isijeci je mačem oko grada! Posljednju trećinu razaspi u vjetar! Ja ću trgnuti mač za njima.
Ezekiel 5,3Od toga uzmi malo i zaveži u skut haljine svoje!
Ezekiel 5,4Od toga uzmi opet neke, baci ih u oganj i spali ih! Odatle će izaći oganj na svu kuću Izraelovu.
Ezekiel 5,5Ovako veli svemogući Gospod: "Tako biva s Jerusalemom. Postavio sam ga usred naroda i oko njega, zemlje.
Ezekiel 5,6Ali se je pokazao proti zakonima mojim nepokoran i radio je bezbožnije nego neznabošci; ogriješio se je o zapovijedi moje većma nego zemlje oko njega; jer su prezreli moje zapovijedi i nijesu hodili po mojim zakonima."
Ezekiel 5,7Zato veli svemogući Gospod: "Jer ste bili nepokorniji od neznabožaca oko vas, jer nijeste hodili po mojim zakonima i nijeste izvršavali mojih zapovijedi, pa ni po zapovijedima neznabožaca oko vas nijeste radili.
Ezekiel 5,8Zato ovako veli svemogući Gospod: "Evo, i ja ću doći na te i u sredili tvojoj održat ću sud pred ocima naroda.
Ezekiel 5,9Zbog svih gadova tvojih učinit ću ti, što još nijesam učinio nikada; što tako neću više učiniti nikada.
Ezekiel 5,10Zato će u sredini tvojoj oci jesti djecu svoju i djeca oce svoje. Izvršit ću na tebi sud i razasut ću posljednji ostatak tvoj u sve vjetrove.
Ezekiel 5,11Tako ja živ bio!", veli svemogući Gospod, "ti si zaista oskvrnio moje svetište svakojakim nečistoćama svojim i svakojakim gadovima svojim. Zato ću i ja tebe potrti. Oko moje neće imati milosrđa, i neću štedjeti.
Ezekiel 5,12Trećina će tvoja pomrijeti od kuge i od gladi će izginuti u sredini tvojoj. Druga će trećina tvoja pasti od mača oko tebe. Posljednju trećinu tvoju razasut ću u sve vjetrove i trgnut ću mač za njima.
Ezekiel 5,13Tako će se gnjev moj sasvim izvršiti. Smirit ću jarost svoju na njima i tako ću se osvetiti. Oni će spoznati, da sam ja, Gospod, govorio u revnosti svojoj, kad izvršim gnjev svoj na njima.
Ezekiel 5,14Učinit ću od tebe pustoš i sramotu među narodima oko tebe, pred očima svakoga, koji prolazi.
Ezekiel 5,15Postat ćeš rug i podsmijeh, opomena i grozota među narodima oko sebe, kad izvršim na tebi sud u gnjevu i jarosti i ljutim kaznama, - ja, Gospod, rekoh -
Ezekiel 5,16Kad pustim na te ljute strijele gladi, što donose propast, što ću ih pustiti da vas uništim, i kad navalim na vas glad i slomim vam štap kruha.
Ezekiel 5,17Pustit ću na vas glad i divlje zvijeri, koje će ti ugrabiti djecu. Kuga i krv doći će na te, i pustit ću mač na te. Ja, Gospod, rekoh."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje