Tražilica


Izaija 65. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 65,1"Potražili su me, koji nijesu pitali za me. Našli sa me, koji me nijesu tražili. Rekao sam narodu, koji se još nije bio zvao mojim imenom: 'Evo me, evo me!'
Izaija 65,2Cijelo sam vrijeme širio ruke svoje za narodom nepokornim, koji je išao za svojim mislima putom, koji nije bio dobar.
Izaija 65,3Za narodom, koji me je jednako dražio bez straha, dok je žrtvovao u vrtovima i kadio na žrtvenicima od opeka.
Izaija 65,4Oni sjede u grobovima, noćuju na šutljivim mjestima. Jedu meso svinjeće, u sudovima je njihovim juha od nečista.
Izaija 65,5Govore: 'Stoj! Ne dolazi mi blizu, jer sam svet za te.' Takvi su ljudi dim u nosu mojem, oganj, što gori vazda.
Izaija 65,6Eto, napisano je preda mnom: Neću mirovati, dok to ne platim. Platit ću im u njedra.
Izaija 65,7Za zlodjela vaša i za sve zlodjela otaca vaših", veli Gospod, "koji su žrtvovali na gorama i na humovima grdili me. Platit ću im u njedra plaću za djela, što su ih učinili od početka."
Izaija 65,8Ovako veli Gospod: "Kao što se kaže o grozdu, kad se u njemu nađe soka: 'Ne kvari ga; jer je blagoslov u njemu!' tako ću učiniti zbog sluga svojih, da ne uništim sve.
Izaija 65,9Zato ću izvesti potomka iz Jakova i baštinika svojih gora iz Jude. Jest, izabranici moji bit će baštinici. Sluge će moje stanovati tamo.
Izaija 65,10Tada će ravnica šaronska postati pašnjak za ovce i dolina akorska počivalište za goveda narodu mojemu, koji su god pitali za me.
Izaija 65,11A vi, koji ostavljate Gospoda, koji zaboravljate svetu goru moju, koji postavljate što bogu sreće i vino mirisno prinosite kao naljev božici sudbine,
Izaija 65,12Vas određujem za mač. Vi ćete svi pripasti na klanje, jer nijeste se odazvali, kad sam zvao, jer nijeste slušali, kad sam govorio, nego ste činili, što je zlo u očima mojim, i izabrali ste, što mi se nije dopadalo."
Izaija 65,13Zato ovako veli svemogući Gospod: "Gle, sluge će moje jesti, a vi ćete gladovati Gle, sluge će moje piti, a vi ćete žedni biti. Gle, sluge će se moje veseliti, a vi ćete se stidjeti.
Izaija 65,14Gle, sluge će moje klicati od radosti u srcu, a vi ćete jadikovati od žalosti u srcu i ridati iz duha slomljena.
Izaija 65,15Imena svoja ostavit ćete izabranima mojim za ukletvu. Svemogući Gospod ubit će vas, a slugama će svojim dati drugo ime.
Izaija 65,16Tko se blagosliva u zemlji, blagoslivljat će se kod Boga vjernosti. Tko se kune u zemlji, klet će se kod Boga vjernosti, jer će se zaboraviti prijašnje tjeskobe i iščeznut će ispred očiju mojih.
Izaija 65,17Jer gle, ja ću stvoriti novo nebo i novu zemlju. Ne spominju se više stvari prijašnje. Nikomu više ne dolaze na um.
Izaija 65,18Ne, radujte se, veselite se uvijek zbog onoga, što stvaram, jer eto, ja ću pretvoriti Jerusalem u veselje i narod njegov u radost.
Izaija 65,19Ja ću se sam veseliti zbog Jerusalema i radovati se zbog naroda svojega. Neće se više u njemu čuti glas plača niti glas jauka.
Izaija 65,20Neće više biti ondje djetešca od malo dana ni starca, koji potpuno ne navrši dobi svoje. Ne, mladić će umirati kao stogodišnjak, i tko doživi samo sto godina, vrijedi kao grješnik pogođen prokletstvom.
Izaija 65,21Oni će graditi kuće i u njima stanovati. Sadit će vinograde i uživati plodove njihove.
Izaija 65,22Neće oni gradit i, a drugi stanovati. Neće saditi, a drugi jesti. Dobi drveća bit će jednaka dob naroda mojega. Prihod svojih ruku moji će izabranici također sami potrošiti.
Izaija 65,23Neće se truditi uzalud, niti će rađati djecu za jadan svršetak, jer su oni rod blagoslovljenih od Gospoda i potomci njihovi zajedno s njima.
Izaija 65,24Prije nego zazovu, ja ću se odazvati. Dok još govore, ja ću već uslišiti.
Izaija 65,25Vuk i janje zajedno će pasti, i lav će jesti slamu kao goveče, i zmija će se hraniti prahom. Neće zlo činiti, neće nikome uditi na svoj svetoj gori mojoj", veli Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje