Tražilica


Job 32. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 32,1Ona tri čovjeka prestaše odgovarati Jobu, jer je on sada bio pravedan u očima njihovim.
Job 32,2A li se tada raspali gnjev Elihua, sina Barakelov od Buza iz roda Ramova. Raspali se gnjev njegov na Joba, jer se je naprema Bogu držao pravednim.
Job 32,3I na tri prijatelja njegova raspali se gnjev njegov, jer ne nađoše više odgovora, a Joba su ipak okrivljavali.
Job 32,4Elihu je bio čekao sa svojim govorom Jobu, jer su oni po godinama bili stariji od njega.
Job 32,5A kad vidje Elihu, da ona tri čovjeka ne znadoše više ništa da odgovore, tada ga spopade gnjev.
Job 32,6I Elihu, sin Barakelov, iz Buza, progovori: Doduše ja sam još mlad godinama, a vi ste vremešni; zato sam bio bojažljiv i klonio sam se da vam pokažem svoje znanje.
Job 32,7Mislio sam: neka govori starost! Mnoge godine neka objave svoju mudrost!
Job 32,8Ali Samo duh, koji je u čovjeku, samo dah Svemoćnoga, urazumljuje ga.
Job 32,9Vremešni nijesu uvijek mudri, ne znaju, što je pravo, jedino starci!
Job 32,10Zato velim: poslušajte me i ja hoću da pokažem svoje znanje.
Job 32,11Eto, čekao sam da se vi izgovorite, slušao sam mudrost vašu, dok ste nalazili prave riječi.
Job 32,12Slijedio sam vas pažljivo; ali eto, nitko ne uvjeri Joba, ni jedan od vas ne opovrgnu riječ njegovu!
Job 32,13Ne govorite: naiđosmo na mudrost u njega! Samo Bog, a ne čovjek, može ga srušiti!
Job 32,14Proti meni nije upravio riječi; ja ga ne bih dočekao vašim govorima.
Job 32,15Oni su pobijeđeni; ne mogu više ništa da navedu; nestalo im je riječi.
Job 32,16Hoću li još čekati, kad eto više ne govore, kad stoje i ništa više ne odvraćaju?!
Job 32,17Pa ću sad i ja odvratiti za se; i ja ću pokazati znanje svoje!
Job 32,18Jer sam pun misli; u nutrašnjosti mojoj goni me duh.
Job 32,19Eto, nutrašnjost je moja kao mlado vino, što se drži zatvoreno; kao mijeh novi hoće da se raspukne!
Job 32,20Tako moram govoriti, da mi odlane; moram otvoriti usne svoje, da odgovorim.
Job 32,21Ni za koga se ne zauzimam; ne govorim, da se ikome dopadnem.
Job 32,22Jer ne umijem laskati. Inače bi me brzo smakao moj Stvoritelj.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje